Qızıl Fond: Hüseynqulu Sarabski - Video

Qızıl Fond: Hüseynqulu Sarabski - Video

 

Rzayev Hüseynqulu Məlik oğlu (Hüseynqulu Sarabski)  16 fevral 1945 — ildə vəfat edib. Azərbaycan opera müğənnisi (lirik tenor), aktyor, rejissor, pedaqoq, teatr xadimi, Azərbaycanın xalq artisti (1932), Azərbaycan professional musiqi teatrının banilərindən biri. 1908-ci ildən "Nicat" cəmiyyəti nəzdində "Müsəlman Opera truppası"nın yaradıcılarından biri və solisti, Məcnun ("Leyli və Məcnun"), Şeyx Sənan ("Şeyx Sənan"), Kərəm ("Əsli və Kərəm"), Sərvər ("O olmasın, bu olsun"), Şah İsmayıl və b. partiyaların ən yaxşı ifaçılarından biri olmuşdur.

.

 

 

16 Fevral 2017 10:21
http://strategiya.az/?do=xeber&id=80739