09:29 11 Dekabr 2017
1583 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

Düz üç il bundan qabaq-14 dekabr 2014-cü ildə Şamaxı Mədəniyyət Sarayında  ŞAMAXI AVROPA LİSEYİNİN -

(Əvvəllər C.Cəbrayılbəyli adına 5 nömrəli orta məktəb kimi tanınırdı-N.N.) bu ünlü təhsil ocağının 140 illik yubileyi keçirildi.

Yubiley tədbirlərinə Bakıdakı Avropa Azərbaycan Məktəbinin rəhbərliyi və keçirilən tədbirin təşəbbüskarları da dəvət olunmuşdudur.

Aydınlıq üçün deyək ki, Avropa Azərbaycan Məktəbinin Şamaxıdakı Avropa Liseyi ilə pedaqoji əlaqələri 2013-cü ilin  may ayından başlanmışdır: Bakı məktəbliləri görkəmli Azərbaycan şairi M.Ə.Sabirin ad günü ərəfəsində Şamaxıya getmişdilər. O vaxt səfərimizi əvvəlcə Şamaxı Avropa Liseyindən başlamışdıq.

Bu, səbəbsiz deyidi. Sabir mollaxanadan sonrakı təhsilini burada almış, iki ildən sonra ailə problemləri ilə əlaqədar olaraq, məktəb təhsilini yarımçıq qoymuşdu: S.Ə.Şirvaninin istəkli şagirdi ticarət işlərində atasına kömək etməli olmuşdur. Ələkbər Tahirzadə-gələcəkdə Sabir kimi tanınacaq şagird Məclis Məktəbini tərk edəndə üç dildə şeir şeir yazmağı və bədii tərcümə etməyi bacarırdı.

Aydınlıq üçün onu da deyək ki, XI sinfin ƏDƏBİYYAT dərsliyində (Bakı, 2014-cü il, səh.29) Ələkbər Tahirzadənin bu məktəbdə 1874-1883-cü illərdə oxuduğu göstərilir. Bu, səhvdir. S.M.Qənizadənin xatirələrindən məlum olur ki, Sabir onunla bir sinifdə cəmi iki il oxuyub. Təəccüblü həm də burasındadır ki, 21 yaşlı gəncin ibtidai məktəbdə oxuması ağlabatan deyil.

2013-cü il may ayının 25-də  Şamaxıya səfərimiz zamanı, 1874-cü ildə görkəmli  din xadimi və maarifçi Səid Əfəndi Ünsizadənin (1825,Şamaxı-1905,İstanbul) yaratdığı, Cəlaləddin Ünsizadənin və Seyid Əzim Şirvaninin dərs dediyi, S.M.Qənizadənin  və  Ələkbər Tahirzadənin (Mirzə Ələkbər Sabir-N.N.) oxuduğu “Məclis Məktəbi” ilə – bugünkü Şamaxı Avropa Liseyil ilə pedaqoji əməkdaçlığımız və səmimi dostluq ünsiyyətimiz başlandı. Həmin gün Şamaxı Rayon Təhsil Şöbəsi və Bakıdakı Avropa Azərbaycan Məktəbinin təşəbbüsü ilə respublikamızda qardaşlaşan məktəblərin biri də artdı;

İndi  iki məktəb arasında müəllim və şagirdlərinin maraqlı ünsiyyəti formalaşmışdır. Əlbəttə, bu iki məktəbi qardaşlaşdıran M.Ə.Sabir oldu.

Məclis məktəbinin 140 illik yubileyi çox maraqlı keçdi. Tədbirdə Respublika Təhsil Şurasının sədri professor Əjdər Ağayev, şamaxılı tarixçi alim  Məcid Əfəndiyev, təhsillə bağlı bir çox ziyalılar çıxış etdilər. Yubiley tədbiri orijinal ssenari ilə keçirildi. Hamı 140 yaşlı məktəbin tarixinə alüdəliklə baxdı və qulaq asdı. Kadrlar yüksək sənətkarlıqla ifa olunan musiqi parçaları iləmüşayiət olunurdu. İfaçıların çoxu məktəbin bir sıra elm və sənət yarışlarında iştirak emiş laureatları idi. Mənə elə gəlir ki,təhsillə, məktəblilərin estetik tərbiyəsi ilə məşğul olan mütəxəssislər Şamaxı Avropa Liseyinin bədii qiraət və ifaçılıq mədəniyyətini dərindən öyrənməlidirlər.

Şamaxı Avropa Liseyinin  bir qrup müəlliminə Şamaxı Rayon İcraiyyə Komitəsinin Fəxri Fərmanları verildi.

Tədbirdə Bakıdakı Avropa Azərbaycan Məktəbinin direktoru Graeme Pollockun çıxışı alqışlarla qarşılandı.O, tədbir iştirakçılarına, Şamaxı Rayon Təhsil Şöbəsinin və Şamaxı Avropa liseyinin pedaqoji kollektivinə Avropa Azərbaycan Məktəbinin təsisçisi, Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Tale Heydərovun təbriklərini çatdırdı.

Mister Graeme Pollock Avropa Azərbaycan Məktəbini əməkdaşlarının hədiyyələrini – Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı İsmayıl Məmmədovun rəsmlərini, İmran Rəhimovun “Ümumi kimya” dərs vəsaitini, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi Nazim Nəsrəddinovun “Şamaxının öz dünyası, söz dünyası” adı ilə çapa hazırladığı ” kitabını Şamaxı Avropa Liseyinin direktoru Məzahir Məmmədova təqdim etdi.

Tədbirdən sonra, tədbirin səbəbkarlarından birinin- öz maraqlı müəllimlik və elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə təhsil tariximizdə şərəfli yer tutan S.Ə.Şirvanini qəbrini ziyarət etdik.

  ..."Məslis Məktəbi"nin rayon səviyyəli  şərəfli yubileyindən üç il keçir.Üç il ərzində hər iki məktəbin təhsil uğurları təhsil tariximizi zənginləşmişdir. Hər iki məktəbin  nüfuzlu ali məktəblərə daxil olan məzunlarının sayı  çoxalmış,müəllimlərin elmi-pedaqoji ustalığı artmışdır.

Şamaxıdakı təhsil ocağının yaradıcısı Səid Ünsizadənin həyatı və elmi-pedaqoji yaradıcılığı haqqında bir çox elmi məqalələr yazılmış və oxucuların mütaliəsinə ünvanlanmışdır.

Səid Ünsizadənin başçılıq etdiyi "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin elmi əsaslarla  öyrəniməsi yolunda əhəmiyyətli işlər görülmüşdür.Bu cəhətdən "Ziya" qəzetinin ikinci ilinin  nömrələrinin ərəb qrafuikalı yazıdan latın qrafikalı yazıya köçürülməsi yaddaqalan işlərdəndir.

Səid Ünsizadənin İstanbulla ilgili həyatını öyrənilməsində də əhəmiyyətli işlər görülmüş, dünyaya səpələnən Ünsizadələrin bir çoxu ilə ünsiyyət yaradılmışdır.

Səid Ünsizadənin İstanbulda -Üsküdardakı Fatih Gamii məscidinin məzarlığındakı qəbri aşkar edilmiş,qəbrin fotosu və üstündəki  şəkli  və epitafilər çətinliklə olsa da oxunmuşdur.   

"Ziya" qəzetinin ilk redaktoru,sonralar ayrıca mətbu orqan- əvvəlcə "Kəşkül" adlı jurnal,12-ci nömrədən  sonra isə eyni adlı qəzetin redaktoru Cəlal Ünsizadənin ölüm tarixi (1933-cü il) müəyyənləşdirilmişdir.

Qeyd edək ki,Cəlal Ünsizadə- Səid Ünsizadənin  ortancıl qardaşıdır.

Bu il dekabrın 10-da İstanbuldan Bakıya-Ünsizadələr nəslinin qohumlarından birinə-Azərbaycan Dövlət Universitetinin magistri Zaur Səmədova  qiymətli bir hədiyə   göndərilmişdir. Bu,Səid Ünsizadənin təxminən 1897-ci ildə çəkildiyi güman edilən,  bizə məlum olan yeganə fotoşəklidir.

Həmin şəkil artıq bütün türk dünyasına yayımlanmışdır.

Ünsizadələr haqqında tədqiqatlar davam edir.Bütün türk dünysı məşhur tatar qəzetçisi, ictimai xadimi İsmayıl bəy Qaspıralının hələ 1881-ci ildə, "Tərcüman" qəzetinin nəşrindən iki il əvvəl  Ünsizadlərin Tiflisdəki "Ziya" mətbəsində çap etdirdiyi "TUNĞUC" jurnalının birinci səhifəsindəki ilk  məqaləsində  çox yüksək qiymətləndirdiyi Səid Ünsizadənin əsərlərini,məktəb yaşlı uşaqlar üçün hazırladığı dərsliklərini və risalələrini  çap etdirib türk dünyasının  yaxşı sözü  qiymətləndirməyi bacaran  nüktədanlarına məccani,pulsuz,parasız  ərməğan ediməlidir.

Səid Ünsizadənin adı yüksək səviyədə  əbədiləşdirilməlidir. İri mətbəə və nəşriyyat fəaliyyətini nəzərə alaraq,ən böyük nəşriyyartlardan birinə onun adı verilməlidir.

Səid Ünsizadənin anadan olmasının 190 illiyi elmi və ədəbi ictimaiyyətimiz tərəfindən yüksək səviyyədə qeyd olunmalıdır.

 

Azərbaycan dilində mətbuat xidmətlərinə görə Bakıda  və Tiflisdə  SƏİD ÜNSİZADƏ  adına  MƏTBUAT MUZEYİ  yaradılmalıdır.

Bakıda,Şamaxıda, eləcə də İstanbulda  təhsil müəssisələrindən birinə   Səid Ünsizadənin adının veriməsi gərəkli görünür.

Ən yaxşı  gənc mətbuat tarixçıləri də unudulmamalıdır.Onlara Səid Ünsizadə adına  təqaüd və medalın verilməsi  məsələsinə  də müzakirə yolu  baxılmalıdır....

Başqa təkliflərə də  baxıla bilər.

Bütün  bu təklif və azular 1884-cü ilin yanvarında Səid Ünsizadənin Tiflisdən Şamaxıya - burada yerləçən RUHANİ İDARƏSİNƏ yeni təyinatla sədr və qazı vəzifəsinə  qayıdandan sonra  S.Ə.Şirvaninin  yazdıığı iri həcmli -117 beytlik mədhiyyəsindəki  arzuların yerinə yetirilməsinin təzahürü kimi qiymətləndirilə bilər.(Bu mədhiyyə ilk dəfə "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetinin 1884-cü il tarixli  4-cü nömrəsində dərc olunmuşdur).

  Yazımı  Seyid Əzim Şirvaninin Səid Ünsizadə haqqında yazdığı  misralarla bitirmək istəyirəm :

 

"Düşüb ol fikrə kim,Şirvanı bir darülfünun etsin,

Qiraətxanə açsın, nəşr qılsın elmmi - ədyanı,

Bilibdir kim, cəhalət mayeyi--fəqrü xəsarətdir,

Təriqi-elmə  tərğib eyləmək  vacibdir insanı"...

 

Bəli,insanı elm yoluna dəvət etmək həmişə günün ən vacib məsələlərindən biri olmuş və olacaqdır.


Müəllifin digər yazıları

 1. "Kəlilə və Dimnə"nin ilk mətbu nümunələri haqqında bir neçə söz...
 2. Türk dünyasının 1865-ci il tarixli üçdilli atalar sözü lüğəti
 3. 130 il bundan əvvəl İrəvandan "Bir müsəlman" Tiflisə - Azərbaycan dilində nəşr olunan "Kəşkül" qəzetinə nə yazırdı?
 4. Qəbul imtahanı testlərinin bunkerdə yazılması məsləhətdirmi?
 5. XIX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin türk dünyasına tanıtdığı təhsil ocağı və yaxud Kürdəmirin ilk dövlət məktəbinin tarixi 1881-ci il fevralın 9-dan başlayır
 6. Nüktələr və nöqtələr....
 7. "Ziya" qəzetinin qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa uzanan yolları
 8. AMEA və universitet alimlərinin orta məktəb marafonları
 9. Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz...
 10. Azərbaycanın İlk milli jurnalının - "Kəşkül"ün 135 yaşı tamam oldu
 11. Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsini neçə nəfər imzalayıb və yaxud doğru sözü niyə səhv deyirlər?
 12. Azərbaycan ədəbi dilinin yeni anlayışları ifadə edən rus və Avropa dillərindən alınmış terminlərlə zənginləşməsində "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) rolu
 13. 130 illik yubileyi gecikdirilən Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və yaxud adı ensiklopediyaya düşən elmi dərəcəli biologiya müəllimi
 14. Əhmədli kəndi... Tarixi xidmətləri unudulmuş təhsil ocağı
 15. DÜNƏN "ZIYA"NIN 139 YAŞI TAMAM OLDU VƏ YAXUD TÜRK DÜNYASININ TİFLİSDƏN BOYLANAN GÜNƏŞİ
 16. Orfoqrafiya mədəniyyəti-dil mədəniyyətidir
 17. Gəlin orfoqrafiya qaydalarını hazırlamağı dilbilənlərə tapşıraq
 18. "Ziya" qəzetinin Şəkidə yaşayan Şamaxılı müxbirlərindən biri
 19. Pıçıltılı etiraf və yaxud Zirvələrdə iki həftə qar altında qalanların xoş xəbərin gözləyirik
 20. İtirmişik yuxumuzu, qalanımız ağrımızdır...
 21. Bağışla, bağışla, bağışla bizi
 22. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
 23. S.Ə.Şirvani şeyxülislam ola bilərdimi?
 24. Mürəttib M.Ə.R. kriptonimi kimə aiddir?
 25. Orta məktəb şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsində alınma sözlərin rolu
 26. Bizə ən gərəkli - Fil hesabatı
 27. “Bağçasaraydan göndərilən məktub”
 28. Şamaxı Məclis Məktəbinin 140 illik yubileyindən 3 il də keçdi, amma görüləsi işlər hələ də çoxdur....
 29. Təlim və tərbiyə prosesində elmi araşdırmaların rolu
 30. "Dəbistan" jurnalı (1906-1908) və yaxud şagird və müəllimlər üçün dərsliyə bərabər dövri nəşr
 31. Nəcməddin Xələfoviçə görə "məmləkət"i dəyişdim
 32. Doğma yurdun qış lövhələri...
 33. 45 il bundan əvvəlki dünya gənclər hərəkatı...
 34. Nəğmə kimi səslənən bal dilmiz var olsun!
 35. Bir daha Ələkbər Tahirzadənin- şair Mirzə Ələkbər Sabirin müəllimliyə gedən əzablı və əziyyətli yolları ilə...… - Tədqiqat
 36. Hamıya dostam mən,bir qardaşam mən
 37. "İşığ"ın işıq saldığı tərcümənin işığında və yaxud İ.A.Krılovdan tərcümə:Durnabalığı və Pişik
 38. "Ziya" qəzetinin (25.01.1879- 26.06.1884) qaranlıq taleyini işıqlandırmaq lazımdır
 39. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 40. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 41. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 42. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 43. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 44. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 45. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 46. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 47. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 48. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 49. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 50. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 51. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 52. Təbrizdən kənd məktubları
 53. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 54. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 55. Dünya yaman dünyadır
 56. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 57. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 58. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 59. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 60. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 61. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 62. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 63. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 64. Göz görür,ağıl kəsir....
 65. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 66. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 67. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 68. Mənim nəğməli bibim - Foto
 69. Sən yazmasan,mən yazaram
 70. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 71. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 72. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 73. Qulam Məmmədli-120
 74. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 75. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 76. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 77. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 78. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 79. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 80. SÖZ KİMİNDİR?
 81. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 82. Mənim dualarım
 83. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 84. Təzadlar, ay təzadlar....
 85. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 86. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 87. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 88. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 89. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 90. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 91. Testdən qəsdən danışmırıq
 92. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 93. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 94. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 95. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 96. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 97. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 98. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 99. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 100. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 101. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 102. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 103. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 104. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 105. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 106. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 107. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 108. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 109. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 110. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 111. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 112. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 113. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 114. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 115. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 116. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 117. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 118. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 119. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 120. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 121. Bu yaz bir başqa yazdır
 122. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 123. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 124. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 125. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 126. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 127. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 128. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 129. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 130. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 131. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 132. Dərgahdan başlanan yol
 133. Fikrin ifadə formalarından biri
 134. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 135. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 136. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 137. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 138. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 139. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 140. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 141. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 142. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 143. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 144. "Əkinçi" qəzeti-140
 145. Mustafanın Çanakkala məktubu
 146. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 147. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 148. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 149. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 150. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 151. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 152. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 153. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 154. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 155. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 156. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 157. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 158. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 159. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 160. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 161. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 162. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 163. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 164. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 165. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 166. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 167. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 168. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 169. Kasıblığın üzü qara olsun
 170. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 171. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 172. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 173. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 174. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 175. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 176. İlk hesab dərsliyimiz
 177. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 178. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 179. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 180. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 181. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 182. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 183. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 184. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 185. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 186. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
 
Xəbər başlıqları
25-02-2018
24-02-2018
24.02.2018 Neft bahalaşıb
23-02-2018

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
2.2789 san