09:29 11 Dekabr 2017
5250 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

Düz üç il bundan qabaq-14 dekabr 2014-cü ildə Şamaxı Mədəniyyət Sarayında  ŞAMAXI AVROPA LİSEYİNİN -

(Əvvəllər C.Cəbrayılbəyli adına 5 nömrəli orta məktəb kimi tanınırdı-N.N.) bu ünlü təhsil ocağının 140 illik yubileyi keçirildi.

Yubiley tədbirlərinə Bakıdakı Avropa Azərbaycan Məktəbinin rəhbərliyi və keçirilən tədbirin təşəbbüskarları da dəvət olunmuşdudur.

Aydınlıq üçün deyək ki, Avropa Azərbaycan Məktəbinin Şamaxıdakı Avropa Liseyi ilə pedaqoji əlaqələri 2013-cü ilin  may ayından başlanmışdır: Bakı məktəbliləri görkəmli Azərbaycan şairi M.Ə.Sabirin ad günü ərəfəsində Şamaxıya getmişdilər. O vaxt səfərimizi əvvəlcə Şamaxı Avropa Liseyindən başlamışdıq.

Bu, səbəbsiz deyidi. Sabir mollaxanadan sonrakı təhsilini burada almış, iki ildən sonra ailə problemləri ilə əlaqədar olaraq, məktəb təhsilini yarımçıq qoymuşdu: S.Ə.Şirvaninin istəkli şagirdi ticarət işlərində atasına kömək etməli olmuşdur. Ələkbər Tahirzadə-gələcəkdə Sabir kimi tanınacaq şagird Məclis Məktəbini tərk edəndə üç dildə şeir şeir yazmağı və bədii tərcümə etməyi bacarırdı.

Aydınlıq üçün onu da deyək ki, XI sinfin ƏDƏBİYYAT dərsliyində (Bakı, 2014-cü il, səh.29) Ələkbər Tahirzadənin bu məktəbdə 1874-1883-cü illərdə oxuduğu göstərilir. Bu, səhvdir. S.M.Qənizadənin xatirələrindən məlum olur ki, Sabir onunla bir sinifdə cəmi iki il oxuyub. Təəccüblü həm də burasındadır ki, 21 yaşlı gəncin ibtidai məktəbdə oxuması ağlabatan deyil.

2013-cü il may ayının 25-də  Şamaxıya səfərimiz zamanı, 1874-cü ildə görkəmli  din xadimi və maarifçi Səid Əfəndi Ünsizadənin (1825,Şamaxı-1905,İstanbul) yaratdığı, Cəlaləddin Ünsizadənin və Seyid Əzim Şirvaninin dərs dediyi, S.M.Qənizadənin  və  Ələkbər Tahirzadənin (Mirzə Ələkbər Sabir-N.N.) oxuduğu “Məclis Məktəbi” ilə – bugünkü Şamaxı Avropa Liseyil ilə pedaqoji əməkdaçlığımız və səmimi dostluq ünsiyyətimiz başlandı. Həmin gün Şamaxı Rayon Təhsil Şöbəsi və Bakıdakı Avropa Azərbaycan Məktəbinin təşəbbüsü ilə respublikamızda qardaşlaşan məktəblərin biri də artdı;

İndi  iki məktəb arasında müəllim və şagirdlərinin maraqlı ünsiyyəti formalaşmışdır. Əlbəttə, bu iki məktəbi qardaşlaşdıran M.Ə.Sabir oldu.

Məclis məktəbinin 140 illik yubileyi çox maraqlı keçdi. Tədbirdə Respublika Təhsil Şurasının sədri professor Əjdər Ağayev, şamaxılı tarixçi alim  Məcid Əfəndiyev, təhsillə bağlı bir çox ziyalılar çıxış etdilər. Yubiley tədbiri orijinal ssenari ilə keçirildi. Hamı 140 yaşlı məktəbin tarixinə alüdəliklə baxdı və qulaq asdı. Kadrlar yüksək sənətkarlıqla ifa olunan musiqi parçaları iləmüşayiət olunurdu. İfaçıların çoxu məktəbin bir sıra elm və sənət yarışlarında iştirak emiş laureatları idi. Mənə elə gəlir ki,təhsillə, məktəblilərin estetik tərbiyəsi ilə məşğul olan mütəxəssislər Şamaxı Avropa Liseyinin bədii qiraət və ifaçılıq mədəniyyətini dərindən öyrənməlidirlər.

Şamaxı Avropa Liseyinin  bir qrup müəlliminə Şamaxı Rayon İcraiyyə Komitəsinin Fəxri Fərmanları verildi.

Tədbirdə Bakıdakı Avropa Azərbaycan Məktəbinin direktoru Graeme Pollockun çıxışı alqışlarla qarşılandı.O, tədbir iştirakçılarına, Şamaxı Rayon Təhsil Şöbəsinin və Şamaxı Avropa liseyinin pedaqoji kollektivinə Avropa Azərbaycan Məktəbinin təsisçisi, Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Tale Heydərovun təbriklərini çatdırdı.

Mister Graeme Pollock Avropa Azərbaycan Məktəbini əməkdaşlarının hədiyyələrini – Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı İsmayıl Məmmədovun rəsmlərini, İmran Rəhimovun “Ümumi kimya” dərs vəsaitini, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi Nazim Nəsrəddinovun “Şamaxının öz dünyası, söz dünyası” adı ilə çapa hazırladığı ” kitabını Şamaxı Avropa Liseyinin direktoru Məzahir Məmmədova təqdim etdi.

Tədbirdən sonra, tədbirin səbəbkarlarından birinin- öz maraqlı müəllimlik və elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə təhsil tariximizdə şərəfli yer tutan S.Ə.Şirvanini qəbrini ziyarət etdik.

  ..."Məslis Məktəbi"nin rayon səviyyəli  şərəfli yubileyindən üç il keçir.Üç il ərzində hər iki məktəbin təhsil uğurları təhsil tariximizi zənginləşmişdir. Hər iki məktəbin  nüfuzlu ali məktəblərə daxil olan məzunlarının sayı  çoxalmış,müəllimlərin elmi-pedaqoji ustalığı artmışdır.

Şamaxıdakı təhsil ocağının yaradıcısı Səid Ünsizadənin həyatı və elmi-pedaqoji yaradıcılığı haqqında bir çox elmi məqalələr yazılmış və oxucuların mütaliəsinə ünvanlanmışdır.

Səid Ünsizadənin başçılıq etdiyi "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin elmi əsaslarla  öyrəniməsi yolunda əhəmiyyətli işlər görülmüşdür.Bu cəhətdən "Ziya" qəzetinin ikinci ilinin  nömrələrinin ərəb qrafuikalı yazıdan latın qrafikalı yazıya köçürülməsi yaddaqalan işlərdəndir.

Səid Ünsizadənin İstanbulla ilgili həyatını öyrənilməsində də əhəmiyyətli işlər görülmüş, dünyaya səpələnən Ünsizadələrin bir çoxu ilə ünsiyyət yaradılmışdır.

Səid Ünsizadənin İstanbulda -Üsküdardakı Fatih Gamii məscidinin məzarlığındakı qəbri aşkar edilmiş,qəbrin fotosu və üstündəki  şəkli  və epitafilər çətinliklə olsa da oxunmuşdur.   

"Ziya" qəzetinin ilk redaktoru,sonralar ayrıca mətbu orqan- əvvəlcə "Kəşkül" adlı jurnal,12-ci nömrədən  sonra isə eyni adlı qəzetin redaktoru Cəlal Ünsizadənin ölüm tarixi (1933-cü il) müəyyənləşdirilmişdir.

Qeyd edək ki,Cəlal Ünsizadə- Səid Ünsizadənin  ortancıl qardaşıdır.

Bu il dekabrın 10-da İstanbuldan Bakıya-Ünsizadələr nəslinin qohumlarından birinə-Azərbaycan Dövlət Universitetinin magistri Zaur Səmədova  qiymətli bir hədiyə   göndərilmişdir. Bu,Səid Ünsizadənin təxminən 1897-ci ildə çəkildiyi güman edilən,  bizə məlum olan yeganə fotoşəklidir.

Həmin şəkil artıq bütün türk dünyasına yayımlanmışdır.

Ünsizadələr haqqında tədqiqatlar davam edir.Bütün türk dünysı məşhur tatar qəzetçisi, ictimai xadimi İsmayıl bəy Qaspıralının hələ 1881-ci ildə, "Tərcüman" qəzetinin nəşrindən iki il əvvəl  Ünsizadlərin Tiflisdəki "Ziya" mətbəsində çap etdirdiyi "TUNĞUC" jurnalının birinci səhifəsindəki ilk  məqaləsində  çox yüksək qiymətləndirdiyi Səid Ünsizadənin əsərlərini,məktəb yaşlı uşaqlar üçün hazırladığı dərsliklərini və risalələrini  çap etdirib türk dünyasının  yaxşı sözü  qiymətləndirməyi bacaran  nüktədanlarına məccani,pulsuz,parasız  ərməğan ediməlidir.

Səid Ünsizadənin adı yüksək səviyədə  əbədiləşdirilməlidir. İri mətbəə və nəşriyyat fəaliyyətini nəzərə alaraq,ən böyük nəşriyyartlardan birinə onun adı verilməlidir.

Səid Ünsizadənin anadan olmasının 190 illiyi elmi və ədəbi ictimaiyyətimiz tərəfindən yüksək səviyyədə qeyd olunmalıdır.

 

Azərbaycan dilində mətbuat xidmətlərinə görə Bakıda  və Tiflisdə  SƏİD ÜNSİZADƏ  adına  MƏTBUAT MUZEYİ  yaradılmalıdır.

Bakıda,Şamaxıda, eləcə də İstanbulda  təhsil müəssisələrindən birinə   Səid Ünsizadənin adının veriməsi gərəkli görünür.

Ən yaxşı  gənc mətbuat tarixçıləri də unudulmamalıdır.Onlara Səid Ünsizadə adına  təqaüd və medalın verilməsi  məsələsinə  də müzakirə yolu  baxılmalıdır....

Başqa təkliflərə də  baxıla bilər.

Bütün  bu təklif və azular 1884-cü ilin yanvarında Səid Ünsizadənin Tiflisdən Şamaxıya - burada yerləçən RUHANİ İDARƏSİNƏ yeni təyinatla sədr və qazı vəzifəsinə  qayıdandan sonra  S.Ə.Şirvaninin  yazdıığı iri həcmli -117 beytlik mədhiyyəsindəki  arzuların yerinə yetirilməsinin təzahürü kimi qiymətləndirilə bilər.(Bu mədhiyyə ilk dəfə "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetinin 1884-cü il tarixli  4-cü nömrəsində dərc olunmuşdur).

  Yazımı  Seyid Əzim Şirvaninin Səid Ünsizadə haqqında yazdığı  misralarla bitirmək istəyirəm :

 

"Düşüb ol fikrə kim,Şirvanı bir darülfünun etsin,

Qiraətxanə açsın, nəşr qılsın elmmi - ədyanı,

Bilibdir kim, cəhalət mayeyi--fəqrü xəsarətdir,

Təriqi-elmə  tərğib eyləmək  vacibdir insanı"...

 

Bəli,insanı elm yoluna dəvət etmək həmişə günün ən vacib məsələlərindən biri olmuş və olacaqdır.


Müəllifin digər yazıları

 1. Dünyanın ən işıqlı günlərindən birinin adamı - türkologiyanın Fərhadı
 2. Söz oyunu və yaxud nüktədanlara xitab
 3. Şamaxıda Seyid Əzim Şirvaninin Ev-Muzeyini açmaq çətindirmi?
 4. Kırımda monastrda gizlədilən Xaçmazlı Reyhan haqqında nə biliik ?
 5. "Xamsu-qasaid" kitabında Hacı Zeynalabdin Tağıyev cənablarına həsr olunmuş qəsidə-mədhiyyə
 6. Atamın türkdilli məktubları
 7. PARLAMENTİN TAVANI NİYƏ UÇDU?
 8. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hələ yaxşı tanımadığımız parlament üzvü- Mustafa Hacı Musa oğlu Mahmudov
 9. Yüksək məfkurəvi söz ustası - Sultan Məcid Qənizadə (1866-1937)
 10. Bu dünyanın qızıl günü
 11. Qafur Rəşad Mirzəzadə fenomeni
 12. Papaq və qalstuk məsələsi
 13. Görkəmli türkoloq və füzulişünas alim Samət Əlizadənin əlyazması tapıldı
 14. Akademiklər,Sİzlər əruzu bilirsinizmi?
 15. Dövlət himnimizin sözlərinin müəllifi Əhməd Cavaddırmı?
 16. Atamın şəkli
 17. Türk dünyasının ən böyük nazimlərindn birinə- Seyid Əzim Şirvaniyə (1835-1888) ölümündən 130 il sonra xitab
 18. "Tərcüman"qəzetini türk dünyasına tanıdan ilk türkdili jurnal yazısı
 19. "Kəlilə və Dimnə"də ( "Hümayunnamə"də) öyüd , nəsihət və deyimlər
 20. Atamın müəllimi Cəmo bəy Cəbrayılbəyli və onun "Cəmo C" təxəllüsü ilə yazdığı şeirlərindən biri - "Sənsən"
 21. Dağıstanlı Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari (1834-1910) və Azərbaycan
 22. "Dırnaq"dan "mötərizat"a və yaxud...
 23. Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı İsmayıl Məmmədovun 366 yarpaqlı 2018-ci il təqvimi çap ediləcəkmi...
 24. Qara qoçun nağılı
 25. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki...
 26. Yenə də "Türkische Lesestoffe....Leipziq. 1916" türkdilli latın qrafikalı kitabından söz açırıq ki, bilməyənlər də nəyisə bilsinlər
 27. Avropa da, Amerika da türk atalar sözlərini oxuyur
 28. Məktəb, məktəb , yenə də məktəb... Özü də gələcəyin məktəbi
 29. Qaranlıqdan Alatoranlığa gedən vaxtın deyimləri
 30. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İstiqlal Bəyannaməsinin əsas müəllifi kimdir?
 31. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım haqqında nə bilirik?
 32. Tarixçilərimizin dərsliklərdə jurnal adı ilə öyrətdikləri "İŞIQ" QƏZETİ (1911-1912)
 33. Qafqazın Baş Rəisi Knyaz Dondukov-Korsakova (1820-1893) hədiyyə olan dərsliyin bir sıra məqamları və son səhifələrindəki nəsihətlər
 34. Türk dostumun təhsil nazirimizə göndərdiyi bir məktub və yaxud...
 35. Öyüdlərim, pəndlərim, nəsihətlərim....
 36. Ortaq türk dilləri ədəbiyyatı müntəxəbatına layiq uğurlu poetik nümunələr və yaxud...
 37. "Kəlilə və Dimnə"nin ilk mətbu nümunələri haqqında bir neçə söz...
 38. Türk dünyasının 1865-ci il tarixli üçdilli atalar sözü lüğəti
 39. 130 il bundan əvvəl İrəvandan "Bir müsəlman" Tiflisə - Azərbaycan dilində nəşr olunan "Kəşkül" qəzetinə nə yazırdı?
 40. Qəbul imtahanı testlərinin bunkerdə yazılması məsləhətdirmi?
 41. XIX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin türk dünyasına tanıtdığı təhsil ocağı və yaxud Kürdəmirin ilk dövlət məktəbinin tarixi 1881-ci il fevralın 9-dan başlayır
 42. Nüktələr və nöqtələr....
 43. "Ziya" qəzetinin qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa uzanan yolları
 44. AMEA və universitet alimlərinin orta məktəb marafonları
 45. Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz...
 46. Azərbaycanın İlk milli jurnalının - "Kəşkül"ün 135 yaşı tamam oldu
 47. Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsini neçə nəfər imzalayıb və yaxud doğru sözü niyə səhv deyirlər?
 48. Azərbaycan ədəbi dilinin yeni anlayışları ifadə edən rus və Avropa dillərindən alınmış terminlərlə zənginləşməsində "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) rolu
 49. 130 illik yubileyi gecikdirilən Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və yaxud adı ensiklopediyaya düşən elmi dərəcəli biologiya müəllimi
 50. Əhmədli kəndi... Tarixi xidmətləri unudulmuş təhsil ocağı
 51. DÜNƏN "ZIYA"NIN 139 YAŞI TAMAM OLDU VƏ YAXUD TÜRK DÜNYASININ TİFLİSDƏN BOYLANAN GÜNƏŞİ
 52. Orfoqrafiya mədəniyyəti-dil mədəniyyətidir
 53. Gəlin orfoqrafiya qaydalarını hazırlamağı dilbilənlərə tapşıraq
 54. "Ziya" qəzetinin Şəkidə yaşayan Şamaxılı müxbirlərindən biri
 55. Pıçıltılı etiraf və yaxud Zirvələrdə iki həftə qar altında qalanların xoş xəbərin gözləyirik
 56. İtirmişik yuxumuzu, qalanımız ağrımızdır...
 57. Bağışla, bağışla, bağışla bizi
 58. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
 59. S.Ə.Şirvani şeyxülislam ola bilərdimi?
 60. Mürəttib M.Ə.R. kriptonimi kimə aiddir?
 61. Orta məktəb şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsində alınma sözlərin rolu
 62. Bizə ən gərəkli - Fil hesabatı
 63. “Bağçasaraydan göndərilən məktub”
 64. Şamaxı Məclis Məktəbinin 140 illik yubileyindən 3 il də keçdi, amma görüləsi işlər hələ də çoxdur....
 65. Təlim və tərbiyə prosesində elmi araşdırmaların rolu
 66. "Dəbistan" jurnalı (1906-1908) və yaxud şagird və müəllimlər üçün dərsliyə bərabər dövri nəşr
 67. Nəcməddin Xələfoviçə görə "məmləkət"i dəyişdim
 68. Doğma yurdun qış lövhələri...
 69. 45 il bundan əvvəlki dünya gənclər hərəkatı...
 70. Nəğmə kimi səslənən bal dilmiz var olsun!
 71. Bir daha Ələkbər Tahirzadənin- şair Mirzə Ələkbər Sabirin müəllimliyə gedən əzablı və əziyyətli yolları ilə...… - Tədqiqat
 72. Hamıya dostam mən,bir qardaşam mən
 73. "İşığ"ın işıq saldığı tərcümənin işığında və yaxud İ.A.Krılovdan tərcümə:Durnabalığı və Pişik
 74. "Ziya" qəzetinin (25.01.1879- 26.06.1884) qaranlıq taleyini işıqlandırmaq lazımdır
 75. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 76. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 77. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 78. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 79. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 80. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 81. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 82. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 83. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 84. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 85. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 86. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 87. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 88. Təbrizdən kənd məktubları
 89. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 90. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 91. Dünya yaman dünyadır
 92. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 93. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 94. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 95. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 96. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 97. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 98. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 99. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 100. Göz görür,ağıl kəsir....
 101. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 102. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 103. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 104. Mənim nəğməli bibim - Foto
 105. Sən yazmasan,mən yazaram
 106. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 107. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 108. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 109. Qulam Məmmədli-120
 110. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 111. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 112. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 113. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 114. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 115. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 116. SÖZ KİMİNDİR?
 117. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 118. Mənim dualarım
 119. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 120. Təzadlar, ay təzadlar....
 121. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 122. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 123. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 124. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 125. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 126. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 127. Testdən qəsdən danışmırıq
 128. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 129. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 130. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 131. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 132. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 133. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 134. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 135. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 136. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 137. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 138. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 139. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 140. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 141. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 142. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 143. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 144. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 145. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 146. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 147. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 148. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 149. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 150. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 151. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 152. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 153. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 154. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 155. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 156. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 157. Bu yaz bir başqa yazdır
 158. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 159. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 160. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 161. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 162. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 163. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 164. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 165. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 166. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 167. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 168. Dərgahdan başlanan yol
 169. Fikrin ifadə formalarından biri
 170. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 171. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 172. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 173. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 174. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 175. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 176. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 177. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 178. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 179. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 180. "Əkinçi" qəzeti-140
 181. Mustafanın Çanakkala məktubu
 182. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 183. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 184. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 185. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 186. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 187. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 188. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 189. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 190. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 191. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 192. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 193. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 194. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 195. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 196. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 197. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 198. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 199. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 200. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 201. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 202. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 203. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 204. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 205. Kasıblığın üzü qara olsun
 206. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 207. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 208. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 209. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 210. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 211. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 212. İlk hesab dərsliyimiz
 213. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 214. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 215. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 216. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 217. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 218. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 219. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 220. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 221. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 222. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
 
Xəbər başlıqları
18-08-2018
17-08-2018
17.08.2018 Ağdaşda yanğın
17.08.2018 Bakıda yanğın
16-08-2018

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
2.0051 san