09:51 15 Aprel 2018
1180 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

 

         Sintaktik təhlilinə görə bu söz birləşməsi üçüncü növ təyini söz birlşməsi sayılır.

Birinci tərəfi  yiyəlik halda olan  söz, ikinci tərəfi isə mənsuniyyət şəkillcili  söz ilə

ifadə olunan  ismi söz birləşməsidir.

Bu fikri başa düşmək üçün  bir paradiqmanı  nümunə  göstərək

 

Mən+im dərs+im

Sən+in  dərs+in

O+nun  dərs+i

 

Biz+im dərs+imiz

Siz+in dərs+iniz

O+n+lar+ın dərs+i

 

Üçüncü növ təyini söz birıəşməsi cümlədə bütün cümlə üzvlərinin yerində işlənə bilər.

Mübtəda vəzifəsində.  Mənim kitabım budur.

İsmi xəbər  vəzifəsində. İndiki dərs mənim dərsimdir.

Tamamlıq vəzifəsində. Mənim  dərslərimi hələ çox eşidəcəksiniz.

Təyin  vəzifəsində  ( qoşmalardan istifadə yolu ilə).   Mənim dərsim kimi dərs görməmişdilər.

Zərflik vəzifəsində.  Kəndin kənarında pambıq əkdilər.

İsmi xəbər  vəzifəsində.  Bura şəhərin təzə məhəlləsidir.

 

  Nə isə....Mövzuya qayıdırıq.  

 

Mən atamı heç vaxt üçüncü yerdə görmək istəmirəm.
Atamın yaxşı dostları vardı.Hamısı da atamın xətrini çox istəyirdi:
Vəli Axundov,Ənvər Musayev,Mürsəl Qarayev,
Adil Cəbrayılbəyov, Hidayət Əfəndiyev, Yusif Şirvan,
İsmayıl Qarayev, Xanımana Əlibəyli, Zəhra Qazıyeva,
Əli Fəhmi...Çoxu həkim idi.
Atam müəllimləri ilə də dost idi- Məmmədəmin Əfəndiyev,
Cəmo Cəbrayılbəyli, Mustafa Topçubaşov,
Melik-Yeqanov, Püstəxanım Yüzbaşınskaya...

Biz 1960-cı illərdə dədə-baba şəhərə çıxanda atam azı 10-15 adamla

görüşüb söhbət edərdi.O vaxtar mobil telefonlar yox idi.

Maraqlı söhbətlər  çox vaxtı elə yolüstü olardı.

...Sabah  -  aprelin 15-də  atamın köhnə stillə təvəllüd günüdür.Mən ad günü ifadısini

çox nadir hallarda işlədirəm.İnsana adı 5 gündən sonra da,lap 5 aydan sonra da  verə bilərlər.

Şəxsən mən indiki adımı  rəsmi şəkodə orta məktəbi qurtarandann sonra  almışam.Doğrudur ,

hamı məni NAZİM kimi tanıyırdı.  İkibaşlı danışmıram. Yaş kağızımda  adımı səhv yazmışdılar.

  Atam  təvəllüd günü, dünyaya gəldiyi gün - 15 (28) .04.1913-cü il.

Şamaxı,Şıxzərli məhəlləsi.(Sonralar ,səhv etmirəmsə,Qızıl əsgər küçəsi).

İndi bu küçə,yenə də səhv etmirəmsə, Azərbaycan küçəsi adlanır.)

Evləri indiki Şamaxı Mərkəzi Şəhər Xəstəxananın yerində olub.

Atam ilk təhsilini Səid Ünsizadənin 1874-cü ildə yaratdığı məşhur


"Məclis Məktəbi"ndə aıb. Məktəbi qurtarandann sonra yaxşı


müdavim kimi Respublika Maarif Komissarlıının göstərişi  və təyinatı ilə  bir müddət  

QALAĞAYIN (indiki Sabirabad ) rayonunda türk dili və ədəbiyyatı müəllimi,

bankda mühasib işləyib.

1938-1942-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika

fakültəsində adlı -sanlı məşhur müəllimlərdən və professorlardan dərs alıb.


  Atam ömrünün sonunadək-1977-ci ilədək respublikanın bir sıra mərkəzi aran rayonlarında,

 eləcə də dağlıq və dağətəyi rayonlarında həkim,baş həkim,poliklinika müdiri vəzifələrində işləyib.

 

Allah dünyasını dəyişənlərin hamısına rəhmət eləsin.


Müəllifin digər yazıları

 1. Görkəmli türkoloq və füzulişünas alim Samət Əlizadənin əlyazması tapıldı
 2. Akademiklər,Sİzlər əruzu bilirsinizmi?
 3. Dövlət himnimizin sözlərinin müəllifi Əhməd Cavaddırmı?
 4. Atamın şəkli
 5. Türk dünyasının ən böyük nazimlərindn birinə- Seyid Əzim Şirvaniyə (1835-1888) ölümündən 130 il sonra xitab
 6. "Tərcüman"qəzetini türk dünyasına tanıdan ilk türkdili jurnal yazısı
 7. "Kəlilə və Dimnə"də ( "Hümayunnamə"də) öyüd , nəsihət və deyimlər
 8. Atamın müəllimi Cəmo bəy Cəbrayılbəyli və onun "Cəmo C" təxəllüsü ilə yazdığı şeirlərindən biri - "Sənsən"
 9. Dağıstanlı Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari (1834-1910) və Azərbaycan
 10. "Dırnaq"dan "mötərizat"a və yaxud...
 11. Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı İsmayıl Məmmədovun 366 yarpaqlı 2018-ci il təqvimi çap ediləcəkmi...
 12. Qara qoçun nağılı
 13. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki...
 14. Yenə də "Türkische Lesestoffe....Leipziq. 1916" türkdilli latın qrafikalı kitabından söz açırıq ki, bilməyənlər də nəyisə bilsinlər
 15. Avropa da, Amerika da türk atalar sözlərini oxuyur
 16. Məktəb, məktəb , yenə də məktəb... Özü də gələcəyin məktəbi
 17. Qaranlıqdan Alatoranlığa gedən vaxtın deyimləri
 18. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İstiqlal Bəyannaməsinin əsas müəllifi kimdir?
 19. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım haqqında nə bilirik?
 20. Tarixçilərimizin dərsliklərdə jurnal adı ilə öyrətdikləri "İŞIQ" QƏZETİ (1911-1912)
 21. Qafqazın Baş Rəisi Knyaz Dondukov-Korsakova (1820-1893) hədiyyə olan dərsliyin bir sıra məqamları və son səhifələrindəki nəsihətlər
 22. Türk dostumun təhsil nazirimizə göndərdiyi bir məktub və yaxud...
 23. Öyüdlərim, pəndlərim, nəsihətlərim....
 24. Ortaq türk dilləri ədəbiyyatı müntəxəbatına layiq uğurlu poetik nümunələr və yaxud...
 25. "Kəlilə və Dimnə"nin ilk mətbu nümunələri haqqında bir neçə söz...
 26. Türk dünyasının 1865-ci il tarixli üçdilli atalar sözü lüğəti
 27. 130 il bundan əvvəl İrəvandan "Bir müsəlman" Tiflisə - Azərbaycan dilində nəşr olunan "Kəşkül" qəzetinə nə yazırdı?
 28. Qəbul imtahanı testlərinin bunkerdə yazılması məsləhətdirmi?
 29. XIX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin türk dünyasına tanıtdığı təhsil ocağı və yaxud Kürdəmirin ilk dövlət məktəbinin tarixi 1881-ci il fevralın 9-dan başlayır
 30. Nüktələr və nöqtələr....
 31. "Ziya" qəzetinin qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa uzanan yolları
 32. AMEA və universitet alimlərinin orta məktəb marafonları
 33. Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz...
 34. Azərbaycanın İlk milli jurnalının - "Kəşkül"ün 135 yaşı tamam oldu
 35. Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsini neçə nəfər imzalayıb və yaxud doğru sözü niyə səhv deyirlər?
 36. Azərbaycan ədəbi dilinin yeni anlayışları ifadə edən rus və Avropa dillərindən alınmış terminlərlə zənginləşməsində "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) rolu
 37. 130 illik yubileyi gecikdirilən Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və yaxud adı ensiklopediyaya düşən elmi dərəcəli biologiya müəllimi
 38. Əhmədli kəndi... Tarixi xidmətləri unudulmuş təhsil ocağı
 39. DÜNƏN "ZIYA"NIN 139 YAŞI TAMAM OLDU VƏ YAXUD TÜRK DÜNYASININ TİFLİSDƏN BOYLANAN GÜNƏŞİ
 40. Orfoqrafiya mədəniyyəti-dil mədəniyyətidir
 41. Gəlin orfoqrafiya qaydalarını hazırlamağı dilbilənlərə tapşıraq
 42. "Ziya" qəzetinin Şəkidə yaşayan Şamaxılı müxbirlərindən biri
 43. Pıçıltılı etiraf və yaxud Zirvələrdə iki həftə qar altında qalanların xoş xəbərin gözləyirik
 44. İtirmişik yuxumuzu, qalanımız ağrımızdır...
 45. Bağışla, bağışla, bağışla bizi
 46. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
 47. S.Ə.Şirvani şeyxülislam ola bilərdimi?
 48. Mürəttib M.Ə.R. kriptonimi kimə aiddir?
 49. Orta məktəb şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsində alınma sözlərin rolu
 50. Bizə ən gərəkli - Fil hesabatı
 51. “Bağçasaraydan göndərilən məktub”
 52. Şamaxı Məclis Məktəbinin 140 illik yubileyindən 3 il də keçdi, amma görüləsi işlər hələ də çoxdur....
 53. Təlim və tərbiyə prosesində elmi araşdırmaların rolu
 54. "Dəbistan" jurnalı (1906-1908) və yaxud şagird və müəllimlər üçün dərsliyə bərabər dövri nəşr
 55. Nəcməddin Xələfoviçə görə "məmləkət"i dəyişdim
 56. Doğma yurdun qış lövhələri...
 57. 45 il bundan əvvəlki dünya gənclər hərəkatı...
 58. Nəğmə kimi səslənən bal dilmiz var olsun!
 59. Bir daha Ələkbər Tahirzadənin- şair Mirzə Ələkbər Sabirin müəllimliyə gedən əzablı və əziyyətli yolları ilə...… - Tədqiqat
 60. Hamıya dostam mən,bir qardaşam mən
 61. "İşığ"ın işıq saldığı tərcümənin işığında və yaxud İ.A.Krılovdan tərcümə:Durnabalığı və Pişik
 62. "Ziya" qəzetinin (25.01.1879- 26.06.1884) qaranlıq taleyini işıqlandırmaq lazımdır
 63. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 64. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 65. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 66. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 67. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 68. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 69. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 70. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 71. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 72. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 73. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 74. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 75. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 76. Təbrizdən kənd məktubları
 77. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 78. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 79. Dünya yaman dünyadır
 80. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 81. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 82. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 83. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 84. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 85. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 86. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 87. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 88. Göz görür,ağıl kəsir....
 89. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 90. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 91. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 92. Mənim nəğməli bibim - Foto
 93. Sən yazmasan,mən yazaram
 94. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 95. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 96. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 97. Qulam Məmmədli-120
 98. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 99. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 100. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 101. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 102. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 103. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 104. SÖZ KİMİNDİR?
 105. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 106. Mənim dualarım
 107. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 108. Təzadlar, ay təzadlar....
 109. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 110. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 111. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 112. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 113. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 114. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 115. Testdən qəsdən danışmırıq
 116. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 117. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 118. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 119. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 120. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 121. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 122. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 123. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 124. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 125. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 126. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 127. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 128. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 129. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 130. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 131. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 132. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 133. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 134. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 135. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 136. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 137. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 138. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 139. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 140. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 141. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 142. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 143. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 144. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 145. Bu yaz bir başqa yazdır
 146. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 147. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 148. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 149. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 150. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 151. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 152. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 153. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 154. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 155. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 156. Dərgahdan başlanan yol
 157. Fikrin ifadə formalarından biri
 158. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 159. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 160. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 161. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 162. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 163. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 164. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 165. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 166. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 167. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 168. "Əkinçi" qəzeti-140
 169. Mustafanın Çanakkala məktubu
 170. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 171. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 172. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 173. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 174. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 175. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 176. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 177. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 178. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 179. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 180. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 181. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 182. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 183. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 184. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 185. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 186. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 187. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 188. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 189. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 190. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 191. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 192. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 193. Kasıblığın üzü qara olsun
 194. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 195. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 196. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 197. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 198. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 199. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 200. İlk hesab dərsliyimiz
 201. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 202. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 203. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 204. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 205. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 206. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 207. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 208. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 209. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 210. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
Atamın şəkli
09:51 15.04/2018
 
Xəbər başlıqları
20-04-2018
20.04.2018 Neft ucuzlaşıb

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
2.2054 san