09:21 16 Aprel 2018
1272 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

Bu günlərdə  mətbuatda maraqlı bir məlumata rast gəldim. Əslində bu material mənə tanış idi. Amma   sensasiya naminə yenidən gündəmə gətiriləm mövzu oxuculara tapıntı kimi təqdim olunurdu.  Məlumatı olduğu kimi təqdim edirik.

"Mərkəzi Elmi Kitabxanada  1919-cu ilə aid “Milli nəğmələr” kitabı saxlanılır.

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasında (MEK) tərcüməçi, naşir Ağa Həsən Mirzəzadənin (Kitabın üz qabığında ancaq soyad  yazılb-N.N.) topladığı “Milli nəğmələr” kitabı saxlanılır. Kitab 1919-cu ildə Bakıda İran Elektrik mətbəəsində çap olunub.  Kitabda A.Səhhət, M.Ə.Sabir, M.Hadi, H.B.Zərdabi və digər ədiblərin şeirləri yer alıb. Onların içərisində sözlərini istiqlal şairi Əhməd Cavadın yazdığı Azərbaycan himni də var. Himnin sözləri kitabda “Vətən marşı” və "CAMO bəy" (Cavad Axundzadə Məhəmmədəli Oğlu) imzası ilə verilib. Azərbaycan dövlət himninin mətn müəllifi ilə bağlı fərqli fikirlər mövcuddur. Alimlər arasında müzakirə doğuran məsələyə  müxtəlif yanaşmalar var. Bu kitabın mövcudluğu – himnin mətn müəllifinin Əhməd Cavad olması mövqeyindən çıxış edənlərin fikrini təsdiq edir.

Ərəb qrafikalı əlifba ilə yazılmış kitab Mərkəzi Elmi Kitabxananın Şərq ədəbiyyatı fondunda mühafizə olunur.  Kitab MEK-in elektron kataloquna salınıb və rəqəmsallaşdırılaraq Milli Rəqəmsal Yaddaş bazasına daxil edilib".  Xəbərdə "Milli nəğmələr" kitabının üz qabığı da, 1919-cu ildə təb' olunmuş bu kitabın 22-ci səhifəsindəki bir şeirin təqdimatı da diqqəti cəlb edir.  Kitabın üz qabığını verilmiş şəkildən diqqətlə oxuyuruq.

Milli nəğmələr  Came (toplayanı və cəm edıəni-N.N.) və naşıri Mirzəzadə

Qiyməti ( ?  -şəkildə oxunmur-N.N.)   manat

Bakı  1919

 

Xəlq təbii məfhuzdır (Xalq təbii  qoruyub saxlayandır-N.N.)

____________________________________________________

 

İran elektriq mətbəsində təb' olundu

 

VƏTƏN MARŞI vətən marşı

Azərbaycan, Azərbaycan...

Ey qəhrəman övladın şanlı vətəni.(2)

Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız.

Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz.

Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa. (2)

Minlərlə can qurban oldu,

Sinən hərbə meydan oldu,

Hüququn dərk edən əfrad

Hərə bir qəhrəman oldu.

Sən olasan gülüstan, sənə hər dəm can qurban.

Sənə bir çox məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan.

Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə

Cümlə gənclər müştaqdır. 

Şanlı vətən.

Cəmo bəy

************

 

Yadıma iki il bundan əvvəl "Sənət.az" saytının "Ustad" jurnalında çap olunmuş bir yazı düşdü.İnternetdə bir az axtarandan sonra tapdım. Bu yazıi əslidə mənim mətbuatda dərc olunmuş "Tarixdə izi və sözü  qalanlar adlı yazımla ilgili materiallardan biri idi. Mən öz yazımda görkəmli alim,metodist, pedaqoji hekayələr müəllifi, "Cəmo bəy" imzası ilə şeirlər yazan Cəmo Adil oğlu Cəbrayılbəylinin (19.01.1887,Şamaxı-30.07.1965,Şamaxı, Çuxuryurd kəndi)  həyat və fəaliyyətini  şıqlandırmış,söz içində onun  siyasi lirikasından bəhs etmiş, pedaqoji ictimaiyyəti görkəmli maarifçinin 130 illik təvəllüdünü  təntənə ilə   geniş şəkildə qeyd etməyə çağırırdım.Yazıya müəllifin  "Yeni yıldız" jurnalının 1922-ci ildəki 1-ci mömrəsində  "CƏMO bəy" imzası ilə dərc olunmuş   dörd bəndli  bir dördlüyünü də əlavə etmişdim.

Görünür,bu yazı  bəzi tədqiqatçıların dedikləri ilə üst-üstə düşmədiyindən  kimlərisəq ıcıqlandırmışdı. Qəzetlərin birində hətta məni dialoqa çağıran bir professorun yazısına da rast gədim. Mən yaxşı niyyətlə yazdığım yazıya inandığıma görə məsələni dərinləşdirmədim və dialoqa getmədim.  2 ildən  sonra "Ustad" jurnalında çap olunan məqaləni oxuyanda təmkinimi pozmadan mənə məlum olan faktları yenidən gündəmə gətirməli oldum. Müəllif polemik bir sualla oxuculardan soruşur:

Əhməd Cavad Dövlət Himnimizin müəllifi deyil?

Maraqlı sualdır.İndi çoxlarının demədiyi maraqlı bir materialla tanış olmaq məqsədilə yazını oxumağa məcbur oldum.Yazının müəllifi qiyabi tanıdığım professor Alxan Bayramoğludur.Maraqlı məqalə və monoqrfiyaları ilə tanışam. Kitanları kitab şkafımın yaxşı görünən , asan tapılan yerindədir.

Müəllif narahatdır. Narahatdır,  ona görə ki, himnimizin mətn müəllifi inssanlara düzgün tanıdılmır. Professorun yazısından məlum olur ki, 1992-ci ildə himnin mətn müəllifi  səhv göstərilib. Bu məsələ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında da müzakirə edilib, lakin bu geniş müzakirənin atribusiya məsələsini  dügün həll etməyə gücü çatmayıb. Mətn  guya - CAMO 

(Cəmo bəy Axundov Məhəmmədəli Oğlu kimi düşünənlər-N.N.) təxəlüsü ilə şeirlər yazan istiqlal şairimiz Əhməd  Cavadındır.

 A.Bayramoğlu ilk baxışdan maraqlı görünən yazısında himnin mətn müəllifinin  müəyyənləşdiriməsi yolunda maraql incələmələr, paralelr gətirsə də, fikrini  dəqiq aydınlaşdırmağa  çətinlik  çəkmişdir.Onun Cəmo Cəbrayılbəyli haqqında dediyi sözlər də həqiqəti əks etdirmir:

 

"C.Cəbrayılbəyliyə gəlincə, o nə belə şeirlər yazıb, nə də “Cəmo bəy” imzasından istifadə edib".

Məsələ burasındadır ki, Cəmo Adil bəy oğlu Cəbrayılbəyli "CƏMO BƏY" imzası ilə şeir yazıb.Bu şeirlərdən biri  "Yeni yıldız" jurnalının 1922-ci ildəki 1-ci nömrəsində dərc olunan "Sənsən" adlı dörd bəndlik dördlükdür.  Maraqlıdır ki, bu nömrədə "Sənsən" şeirindən əvvvəl Cəmo bəy Cəbrayıbəylini adının və soyadının tam göstərildiyi bir elmi-publisistik məqaləsi də var.   

Alxan müəllim məzkur (haqqında söz açılan) şeirin Hacınski Cəmo bəy Süleyman oğluna aid olduğunu qətiyyətlə bildirir və AXC Ensiklopediyasına da əsaslanmğı vacib sayır.Ensiklopediyada oxuyuruq:

HACINSKİ  Camo bəy Süleyman oğlu (14.6.1888, Quba - 1942, Rusiya, Kirov vil., Vyatka) - ictimai-siyasi xadim, publisist, teatr tənqidçisi, sənətşünas. Mehdi bəy Hacınskinin qardaşıdır. Peterburq  Universitetinin hüquq fakültəsini  bitirmişdir (1912). 1907-15 illərdə "Kaspi" qəzetinin müxbiri və əməkdaşı olmuşdur.  1915-17 illərdəBatum  vilayətində və Dənizkənarı rayonda Birinci dünya müharibəsi (1914-18) dövründə zərər çəkənlərə yardım edən  müsəlman qaçqın komitəsinin müvəkkili işləmişdir. " Nicat" mədəni-maarif cəmiyyətinin işində iştirak etmiş, müsəlman dram cəmiyyətinin (1916) və Azərbaycan arxeoloji cəmiyyətinin  (1917) yaradıcılarından olmuşdur.  (Səh. 440). 1917-ci  ilin iyulunda Cənubi Qafqaz Kəndli Deputatları Şurası İcraiyyə Komitəsi sədrinin müavini seçilmiş, oradan nümayəndə kimi Rusiya Müəssislər məclisinə seçkilər üzrə Cənubi Qafqaz mərkəzi komissiyasının sədri  vəzifəsinə təyin edilmişdir.  Zaqafqaziya seyminin Müsəlman fraksiyasının, seym buraxıldıqdan (1918, 26 may) sonra isə yeni yaradılmış Azərbaycan Milli Şurasının (1918, 27 may) üzvü olmuşdur. Hacınski Milli Şuranın Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsini qəbul edən 26 üzvündən biri idi. Azərbaycan Milli Şurasının "Azərbaycan Məclisi Məbusanının təsisi  haqqında qanun"un1918, 19 noyabr) əsasən Azərbaycan Cümhuriyyəti Parlamentinə daxil edilmişdi.i icra etmiş,  4-cü və 5-ci hökumət kabinələrində (1919 aprel -20 mart) poçt və teleqraf naziri vəzifəsindəçalış mış, Respublikada  rabitə sahəsinin inkişafında xüsusi xidməti olmuşdur. Hacınski "Türk yurdu" cəmiyyətində Azərbaycan incəsənətindən mühazirələr oxumuş (1918), Azərbaycan və s. mətbuatında "Qubalı" imzası ilə çıxış etmişdir. Üzeyir Hacıbəylinin əsərlərinin tamaşaları, həmçinin Nəcəf bəy  Vəzirov vəb. haqqında məqalə və resenziyalar yazmışdır. ―Milli nəğmələr" kitabçalarında (1919-20) şeirləri dərc  olumuşdur.Maraqlıdır ki, bu mətbu orqanlarda C.M.Hacinskinin  Cəmo bəy təxəllüsü ilə şeirlər yazdığı göstərilmir. Halbuki AXC Ensiklopediyasında ( I cild,səh.303) himimizim sözlərinin müəllifi kimi Cəmo bəy Hacinski deyil,Cəmo bəy  Cəbrayılbəyli olduğu açıq şəkildə yazılmşdır. Cəmı Cəbrayılbəyli haqqında   həmin söz-lüğəti   ensiklopediyadan oxuculara olduğu kimi kimi çatdırırıq:

"CƏBRAYILBƏYLĠ Cəmo Adil oğlu (29.1.1887, Şamaxı - 30.7.1965, Şamaxı rayonunun Çuxuryurd k.) -maarifçi, pedaqoq, metodist, publisist, yazıçı, şair. Şamaxı şəhər məktəbini bitirmişdir (1901). 1908-ci ildən pedaqoji fəaliytə başlamış, Şamaxı (1908-14) və Bakı (1914 ildən) məktəblərində müəllimlik etmişdir. Cəbrayılbəyli  və Zülfüqar bəy Hacıbəyli Şamaxıda "Nicat" maarif cəmiyyətinin şöbəsini açmaq məqsədilə 1915 ilin yayında Üzeyir bəy Hacıbəylinin "Arşın mal alan" musiqili komediyasını tamaşaya qoymuşlar Bakı mətbuatında, əsasən, "Məktəb" jurnalında uşaq pyesləri, hekayələr,şeirlərdərc etdirmişdir. Ağalı bəy Naseh, Mirzə Ələkbər Sabir və Abbas Səhhətlə yaxın dost olmuşdur. "Cəmo" imzasıyla şeirlər yazmışdır (Azərbaycan Respublikasının hazırkı himninin mətninin müəllifinin Cəmo  Cəbrayılbəyliyə məxsus olması fikri də var; belə ki, 1919-cu  ildə Bakıda dərc edilən nəğmələr" kitabındakı "Vətən marşı"şerinin mətni indiki himnin sözləri ilə eynidir. Şerin sonunda isə "Cəmo bəy" imzası qeyd olunmuşdur). Cəbrayılbəyli 1922 ildə orta məktəb müəllimləri hazırlayan ali pedaqoji kursları bitirmiş, "Zükur" darülmüəlliminə (pedaqoji texnikumuna) müəllim, sonralar dərs hissə müdiri təyin edilmişdir (1922-31).

 

1931 ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutuun biologiya fakültəsini bitirmiş, 1932-37 illərdə Sənaye Akademiyasında  (Bakı), Bakı Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda, 1938-64 illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İnstitutunda işləmişdir. 1942 ildə namizədlik dissertasiyası müdafiəedərək, pedaqoji elmlər namizədi, dosent adı  almış, elə həmin il Azərbaycanın əməkdar müəllimi adına layiq görülmüşdür. Cəbrayılbəyli Azərbaycanda pedaqoji kadrların hazırlanmasına və tərbiyə olunmasına böyük əmək sərf etmişdir. O, bir sıra dərsliklərin ("Təbiətə ilk addım", Müxtəsər nəbatat", "Heyvanat dərsləri" və s.), 30-dan çox elmi-metodik kitab və kitabçanın müəllifidir. "Şərəf nişanı" ordeni və bir çox medallarla təltif edilmişdir. 1964 ildə fərdi təqaüdə çıxmışdır.  Şamaxıda "Şahixəndan" qəbiristanlığında M.Ə.Sabirin qəbri yanında dəfn edilmişdir". O ki qaldı Cəmonu "Camo" ( "Cavad Axundov Məhəmmədəli oğlu" kimi oxuyanlara ),burada məsələ bir az qəlizləşır.Ərəb  əlifbalı yazıda CAMO kimi yazılış forması yoxdur.Bu söz üç hərflə yazılır-cim,mim,əlif-CƏMO.

Təbii ki Əhməd Cavad soyadını ƏXUNDOV yazmazdı. Mən də  professor Alxan Bayramoğlu kimi o fikirdəyəm ki,himnimizin sözlərinin müəllifi düzgün göstərilməlidir. Alxan Bayramoğlundan fərqli olaraq, mən himnimizim mətn müəllifinin Cəmo bəy Cəbrayılbəyli olduğunu düzgün hesab edirəm. Bunun bir sıra inandırıcı və düşündürücü məqamları da var. Cəmo Cəbrayılbəyli həm AXC dövründə, həm  də sonralar  "Milli nəğmələr" kitabının camesi və naşıri Mirzəzadə ilə, eləcə də Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığınnın  xətti ilə  dərslik və uşaq mətbuat orqanlarında milli təhsil və milli mətbuat sahəsində çalışanlarla  uğurlu əməkdaşlıq etmişdir.


Müəllifin digər yazıları

 1. Görkəmli türkoloq və füzulişünas alim Samət Əlizadənin əlyazması tapıldı
 2. Akademiklər,Sİzlər əruzu bilirsinizmi?
 3. Dövlət himnimizin sözlərinin müəllifi Əhməd Cavaddırmı?
 4. Atamın şəkli
 5. Türk dünyasının ən böyük nazimlərindn birinə- Seyid Əzim Şirvaniyə (1835-1888) ölümündən 130 il sonra xitab
 6. "Tərcüman"qəzetini türk dünyasına tanıdan ilk türkdili jurnal yazısı
 7. "Kəlilə və Dimnə"də ( "Hümayunnamə"də) öyüd , nəsihət və deyimlər
 8. Atamın müəllimi Cəmo bəy Cəbrayılbəyli və onun "Cəmo C" təxəllüsü ilə yazdığı şeirlərindən biri - "Sənsən"
 9. Dağıstanlı Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari (1834-1910) və Azərbaycan
 10. "Dırnaq"dan "mötərizat"a və yaxud...
 11. Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı İsmayıl Məmmədovun 366 yarpaqlı 2018-ci il təqvimi çap ediləcəkmi...
 12. Qara qoçun nağılı
 13. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki...
 14. Yenə də "Türkische Lesestoffe....Leipziq. 1916" türkdilli latın qrafikalı kitabından söz açırıq ki, bilməyənlər də nəyisə bilsinlər
 15. Avropa da, Amerika da türk atalar sözlərini oxuyur
 16. Məktəb, məktəb , yenə də məktəb... Özü də gələcəyin məktəbi
 17. Qaranlıqdan Alatoranlığa gedən vaxtın deyimləri
 18. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İstiqlal Bəyannaməsinin əsas müəllifi kimdir?
 19. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım haqqında nə bilirik?
 20. Tarixçilərimizin dərsliklərdə jurnal adı ilə öyrətdikləri "İŞIQ" QƏZETİ (1911-1912)
 21. Qafqazın Baş Rəisi Knyaz Dondukov-Korsakova (1820-1893) hədiyyə olan dərsliyin bir sıra məqamları və son səhifələrindəki nəsihətlər
 22. Türk dostumun təhsil nazirimizə göndərdiyi bir məktub və yaxud...
 23. Öyüdlərim, pəndlərim, nəsihətlərim....
 24. Ortaq türk dilləri ədəbiyyatı müntəxəbatına layiq uğurlu poetik nümunələr və yaxud...
 25. "Kəlilə və Dimnə"nin ilk mətbu nümunələri haqqında bir neçə söz...
 26. Türk dünyasının 1865-ci il tarixli üçdilli atalar sözü lüğəti
 27. 130 il bundan əvvəl İrəvandan "Bir müsəlman" Tiflisə - Azərbaycan dilində nəşr olunan "Kəşkül" qəzetinə nə yazırdı?
 28. Qəbul imtahanı testlərinin bunkerdə yazılması məsləhətdirmi?
 29. XIX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin türk dünyasına tanıtdığı təhsil ocağı və yaxud Kürdəmirin ilk dövlət məktəbinin tarixi 1881-ci il fevralın 9-dan başlayır
 30. Nüktələr və nöqtələr....
 31. "Ziya" qəzetinin qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa uzanan yolları
 32. AMEA və universitet alimlərinin orta məktəb marafonları
 33. Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz...
 34. Azərbaycanın İlk milli jurnalının - "Kəşkül"ün 135 yaşı tamam oldu
 35. Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsini neçə nəfər imzalayıb və yaxud doğru sözü niyə səhv deyirlər?
 36. Azərbaycan ədəbi dilinin yeni anlayışları ifadə edən rus və Avropa dillərindən alınmış terminlərlə zənginləşməsində "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) rolu
 37. 130 illik yubileyi gecikdirilən Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və yaxud adı ensiklopediyaya düşən elmi dərəcəli biologiya müəllimi
 38. Əhmədli kəndi... Tarixi xidmətləri unudulmuş təhsil ocağı
 39. DÜNƏN "ZIYA"NIN 139 YAŞI TAMAM OLDU VƏ YAXUD TÜRK DÜNYASININ TİFLİSDƏN BOYLANAN GÜNƏŞİ
 40. Orfoqrafiya mədəniyyəti-dil mədəniyyətidir
 41. Gəlin orfoqrafiya qaydalarını hazırlamağı dilbilənlərə tapşıraq
 42. "Ziya" qəzetinin Şəkidə yaşayan Şamaxılı müxbirlərindən biri
 43. Pıçıltılı etiraf və yaxud Zirvələrdə iki həftə qar altında qalanların xoş xəbərin gözləyirik
 44. İtirmişik yuxumuzu, qalanımız ağrımızdır...
 45. Bağışla, bağışla, bağışla bizi
 46. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
 47. S.Ə.Şirvani şeyxülislam ola bilərdimi?
 48. Mürəttib M.Ə.R. kriptonimi kimə aiddir?
 49. Orta məktəb şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsində alınma sözlərin rolu
 50. Bizə ən gərəkli - Fil hesabatı
 51. “Bağçasaraydan göndərilən məktub”
 52. Şamaxı Məclis Məktəbinin 140 illik yubileyindən 3 il də keçdi, amma görüləsi işlər hələ də çoxdur....
 53. Təlim və tərbiyə prosesində elmi araşdırmaların rolu
 54. "Dəbistan" jurnalı (1906-1908) və yaxud şagird və müəllimlər üçün dərsliyə bərabər dövri nəşr
 55. Nəcməddin Xələfoviçə görə "məmləkət"i dəyişdim
 56. Doğma yurdun qış lövhələri...
 57. 45 il bundan əvvəlki dünya gənclər hərəkatı...
 58. Nəğmə kimi səslənən bal dilmiz var olsun!
 59. Bir daha Ələkbər Tahirzadənin- şair Mirzə Ələkbər Sabirin müəllimliyə gedən əzablı və əziyyətli yolları ilə...… - Tədqiqat
 60. Hamıya dostam mən,bir qardaşam mən
 61. "İşığ"ın işıq saldığı tərcümənin işığında və yaxud İ.A.Krılovdan tərcümə:Durnabalığı və Pişik
 62. "Ziya" qəzetinin (25.01.1879- 26.06.1884) qaranlıq taleyini işıqlandırmaq lazımdır
 63. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 64. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 65. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 66. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 67. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 68. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 69. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 70. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 71. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 72. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 73. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 74. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 75. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 76. Təbrizdən kənd məktubları
 77. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 78. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 79. Dünya yaman dünyadır
 80. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 81. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 82. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 83. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 84. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 85. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 86. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 87. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 88. Göz görür,ağıl kəsir....
 89. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 90. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 91. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 92. Mənim nəğməli bibim - Foto
 93. Sən yazmasan,mən yazaram
 94. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 95. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 96. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 97. Qulam Məmmədli-120
 98. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 99. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 100. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 101. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 102. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 103. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 104. SÖZ KİMİNDİR?
 105. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 106. Mənim dualarım
 107. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 108. Təzadlar, ay təzadlar....
 109. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 110. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 111. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 112. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 113. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 114. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 115. Testdən qəsdən danışmırıq
 116. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 117. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 118. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 119. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 120. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 121. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 122. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 123. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 124. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 125. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 126. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 127. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 128. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 129. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 130. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 131. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 132. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 133. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 134. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 135. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 136. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 137. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 138. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 139. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 140. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 141. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 142. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 143. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 144. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 145. Bu yaz bir başqa yazdır
 146. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 147. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 148. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 149. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 150. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 151. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 152. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 153. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 154. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 155. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 156. Dərgahdan başlanan yol
 157. Fikrin ifadə formalarından biri
 158. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 159. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 160. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 161. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 162. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 163. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 164. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 165. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 166. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 167. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 168. "Əkinçi" qəzeti-140
 169. Mustafanın Çanakkala məktubu
 170. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 171. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 172. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 173. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 174. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 175. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 176. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 177. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 178. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 179. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 180. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 181. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 182. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 183. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 184. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 185. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 186. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 187. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 188. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 189. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 190. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 191. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 192. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 193. Kasıblığın üzü qara olsun
 194. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 195. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 196. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 197. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 198. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 199. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 200. İlk hesab dərsliyimiz
 201. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 202. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 203. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 204. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 205. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 206. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 207. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 208. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 209. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 210. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
Atamın şəkli
09:51 15.04/2018
 
Xəbər başlıqları
20-04-2018
20.04.2018 Neft ucuzlaşıb

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
2.7974 san