15:25 14 İyul 2018
2012 dəfə oxunub
Çap versiyası
Elman Nəsirov
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATİ, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASININ SİYASİ ARAŞDIRMALAR İNSTİTUTUNUN DİREKTORU, SİYASİ ELMLƏR DOKTORU, PROFESOR

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin respublikanın hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirdiyi iclasda səsləndirdiyi fikirlər iyulun 3-də və iyulun 10-da Gəncə şəhərində baş vermiş qanlı cinayətlərin əsl mahiyyətini dərk etmək baxımından böyük məna və əhəmiyyət kəsb edir.
Dövlətimizin başçısi ciddi analitik təhlilə əsalanan çıxışında baş vermiş terror aktlarının hədəf və məqsədlərini, xarakter və realizə mexanizmlərini, səbəb və motivlərini açıb göstərmiş, onun icraçıları və təşkilatçılarının uzağagedən məkrli planlarının iflasını şərtləndirən amillərə diqqəti cəlb etmiş və bununla da baş vermiş qanlı çinayətlər haqqında ictimaiyyətimizə ən dəqiq, dürüst, dolğun və obyektiv məlumat vermişdir.
Preziden İlham Əliyev ilk növbədə 3 iyul və 10 iyul tarixlərində Gəncədə törədilmiş mütəşəkkil cinayət əməllərini terror aktları kimi qiymətləndirmiş, hədəfində dövlətçiliyimizin dayandığını vurğulamışdır. 
ikincisi, cinayətkarların güddüyü çirkin məqsədlərə diqqəti cəlb edən cənab Preziden haqlı olaraq vurğulamışdır ki,” Bu cinayətləri törədən terrorçu qruplaşma Azərbaycanda sabitliyi pozmaq istəyir. Bu cinayətlərin əsas məqsədi bundan ibarətdir. Bu qanlı terror aktları cəmiyyətdə gərginlik yaratmaq və cəmiyyətimizi qorxutmaq məqsədilə törədilmişdir” . 
Üçüncüsü, bu terror aktlarının xarakterinə toxunan cənab Prezident haqlı olaraq qeyd edir ki, “terror aktları dini şüarlar altında həyata keçirilmişdir. Bu, özlüyündə İslam dininə qarşı ən böyük cinayətdir. Çünki İslam sülh, mərhəmət dinidir. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı öz milli, dini dəyərlərini daim qoruyur. Azərbaycan İslam mədəniyyətini dünyada ən çox təbliğ edən ölkələrdən biridir. Bildiyiniz kimi, ötən il Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi İli” elan olunmuşdur, İslam Həmrəyliyi Oyunları keçirilmişdir. Bu il Naxçıvan İslam mədəniyyətinin paytaxtı şəhəridir. Bir neçə il əvvəl Bakı şəhəri bu şərəfli ada layiq görülmüşdür”. 
Burada haşiyə çıxaraq qeyd edək ki, hər hansı şəhərin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması üçün həmin paytaxt ölkə və region səviyyəsində mühüm tarixi keçmişə, islam və bəşər mədəniyyətində elm, incəsənət, ədəbiyyat sahəsində töhfələrə, elmi tədqiqat, arxeoloji təhsil mərkəzlərinə, fərdi və kollektiv şəkildə mədəni tədbirlər təşkil edən mədəniyyət qurumlarına malik olmalıdır. Azərbaycan dövlətinin multikulturalizm siyasəti, İslam həmrəyliyinə verdiyi konkret töhvələr və İSESKO-nun “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” proqramının tələblərinə tam uyğunluğu Bakı və Naxçıvan şəhərlərinin müvafiq olaraq 2009 və 2018-ci illərdə “İslam mədniyyətinin paytaxtı” elan edilməsini şərtləndirmişdir. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanının Məkkə şəhəri ilk İslam mədəniyyəti paytaxtı olmuşdur. Məkkədən sonra ərəb dünyasını, Asiya və Afrika regionlarını təmsil edən cəmisi 30 şəhər İslam mədəniyyəti paytaxtı olmaq hüququna malikdir.
Dördüncüsü, dövlətimizn rəhbəri Gəncədə baş verən teror aktlarının əsl səbəb və motivlərinə də aydınlıq gətirmişdir: ”Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında sürətlə inkişaf edən müasir dövlətdir. Gündən-günə bizim gücümüz artır, gündən-günə bizim potensialımız güclənir - həm siyasi sahədə, diplomatik sahədə, iqtisadi sahədə, hərbi quruculuq sahəsində, döyüş meydanlarında, idman meydançalarında, sosial sahədə. Son 15 il ərzində iqtisadi inkişaf baxımından Azərbaycan qədər sürətlə inkişaf edən ikinci bir ölkə olmamışdır. Ona görə, əlbəttə ki, bizim uğurlarımıza kölgə salmaq, siyasətimizə təsir etmək istəyən qüvvələr müxtəlif üsullardan istifadə edirlər.” Onlar heç bir halda qəbul edə bilmirlər ki, nədən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında elə də böyük olmayan bir müsəlman ölkəsi olan Azərbaycan İslam dünyasında bir sabitlik adasına çevrilmişdir. Nədən son 15 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,2 dəfə, qeyri-neft iqtisadiyyatı 2,8 dəfə, sənaye 2,6 dəfə, kən təsərrüfatı 1,7 dəfə, qeyri- neft ixracı 4,1 dəfə artmışdır. 15 il əvvəl cəmisi 1,8 milyard dollarlıq valyuta ehtiyatlarına malik olan Azərbaycanın indi təxminən 44 milyard dollarlıq valyuta ehtiyatlarına malik olması, həmin müddət ərzində iqtisadiyyatına 230 milyard dollardan artıq investisiyanın qoyulması və bunun da təqribən yarısının xarici sərmayə olması Azərbaycanı sevməyəm müəyyən xarici dairələr və onalrın əlində alətə çevrilmiş daxili antimilli ünsürlərin “yuxusuna haram qatmışdır”. Bu halda bütün sivil mübarizə imkanlarından məhrum olan bu şər qüvvələr sonlarının başlanğıcını şərtləndirən addıma-terrora əl atırlar.
Beşincisi, Prezident İlham Əliyevin çıxışında xaricdə və daxildə olan antiazərbaycan qüvvə və ünsürlərin məğlubiyyətinin labüd olduğu da tutarlı əsaslandırılmışdır. Haqlı olaraq dövlətimizn başçısı vurğulayır ki, “Bizim müstəqillik tariximizdə ölkəmizə qarşı bir neçə dəfə təxribatlar törədilmişdir, o cümlədən silahlı təxribatlar, terror aktları, dövlət çevrilişlərinə cəhd. Onların biri də baş tutmadı. Bunun başlıca səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda xalq-iqtidar birliyi var. Mən dəfələrlə bu barədə öz fikirlərimi bildirmişdim, bir daha demək istəyirəm, xalq-iqtidar birliyi sabitliyimizin əsas şərtidir. Xalq-iqtidar birliyini heç bir qüvvə - nə xarici, nə daxili qüvvə sarsıda bilməz”.
Altıncısı, “Bizə qarşı müxtəlif xarici mərkəzlərdən idarə olunan media qaralama kampaniyası aparılır. Bunun da heç bir səmərəsi olmur. Özünü hüquq müdafiəçisi adlandıran bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycana qarşı gecə-gündüz şər-böhtan kampaniyası aparır”,-deyən Prezident İlham Əliyev həmin mcinayətkar aləmin təmsilçilrinə ciddi xəbərdarlığını da bildirmişdir:” Bizim siyasətimizə, bizim iradəmizə şər qüvvələr heç cür təsir edə bilmir. Onların son addımları göstərir ki, terrordan başqa əllərində bir şey qalmayıb. Bu da keçməyəcək, necə ki, əvvəlki illərdə keçməyib. Azərbaycan dövləti bu dəfə də öz gücünü göstərib və göstərəcəkdir. Bütün cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar, məhkəmə qarşısında, ədalət qarşısında, xalq qarşısında cavab verəcəklər. Bunu təmin etmək üçün bizim kifayət qədər gücümüz, imkanlarımız var.”
Bir sözlə, cənab Prezidentin vurğuladığı kimi,” Bizim siyasi iradəmizə heç bir qüvvə təsir edə bilməz. Bizi tutduğumuz yoldan heç kim döndərə bilməz. Azərbaycanın müasir tarixi mənim dediklərimi dəfələrlə sübut edib. Kim ki, bizə qarşı çirkin niyyətlərlə hərəkət edib, özü bu hərəkətlərin qurbanı olub. Əvvəllər də belə olub, bu gün də belədir, bundan sonra da belə olacaq.” 
Azərbaycan xalqı öz rəhbərinə inanır və onun müəyyən etdiyi yol ilə bundan sonra da uca zirvələrə doğru irəliləyəcəkdir. İnkişafımızın rəhni olan ictimai-siyasi sabitliyi göz bəbəyi kimi qoruyacaq və bu amal naminə öz Prezidenti ətrafında daha sıx və monolit birlik nümayiş etdirəcəkdir.


Müəllifin digər yazıları

 1. TERRORÇULUQ VƏ İSLAM: ƏKS QÜTBLƏR
 2. SİYASİ QƏTLİN DİAQNOZU-TERROR!
 3. Prezident İlham Əliyevdən Gəncə şəhərində baş vermiş terror aktlarına dəqiq və obyektiv qiymət
 4. Ermənilər papaqlarını qarşılarına qoyub düşünsünlər. Əgər varsa...
 5. Zəmanəmizin lideri
 6. Qoy milli dönüklər unutmasınlar ki...
 7. AFRİN ƏMƏLİYYATI
 8. AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ SİYASİ-DİPLOMATİK VƏ HƏRBİ-TƏHLÜKƏSİZLİK SAHƏLƏRİNDƏ ƏLAQƏLƏRİN QURULMASI VƏ İNKİŞAFI
 9. Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi siyasəti yeni mərhələdə
 10. Ermənistanın növbəti hərbi cinayəti cəzasızlıq sindromunun nəticəsidir
 11. ABŞ-da seçicilər olduqca qəliz və mürəkkəb bir seçim qarşısında qalıblar
 12. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq siyasəti və təhlükəsizlik məsələləri
 13. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq siyasəti və təhlükəsizlik məsələləri
 14. Azərbaycanda hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesi yeni mərhələdə
 15. Elman Nəsirov: “Yeni mərhələdə Azərbaycan diktə edən tərəfdir”
 16. Elman Nəsirov: "Minsk qrupunun qətiyyət göstərməsinin vaxtı gəlib çatmışdır"
 17. ATƏT-in Minsk qrupu AŞPA-ya təzyiq yolunu tutmaqla 3 şeyi istəmədiyini ortaya qoydu
 18. Prezident İlham Əliyevin UNESCO forumunda proqram xarakterli çıxışı multikulturalizm və tolerantliq ideyalarının təntənəsidir
 19. Azərbaycanda geosiyasət elminin əsasını qoyan fundamental tədqiqat
 20. Azərbaycanda geosiyasət elminin əsasını qoyan fundamental tədqiqat
 21. Almaniya: “məhdud suverenlik” sindromu
 22. Elman Nəsirov: «Almaniyanın Azərbaycanı ittiham etməsi nonsensdir»
 23. I AVROPA OYUNLARI VƏ “AVRODEMOKRATİYA”
 24. BÜTÜN ÖLKƏLƏRİN MULTİKULTURALİSTLƏRİ, BİRLƏŞİN!
 25. QƏRB DEMOKRATİYASININ “ANATOMİYASI”
 26. 20 YANVAR FACİƏSİ VƏ YA SSRİ-NİN SONUNUN BAŞLANĞICI
 27. Ermənistan “transfert iynəsinə oturmuş” narkoman simasında
 28. 2015: QONDARMA “ERMƏNİ SOYQIRIMI” KAMPANİYASINA ABŞ-IN RESPUBLİKAÇI KONQRESİNDƏN HƏYƏCANLI SÜRPRİZ
 29. ATƏT-in MİNSK QRUPU “3+1” FORMATINA KEÇİR?
 30. 2015: Ermənistan minimum və maksimum planlar xülyasında
 31. Ermənistan parlamentində prezident Serj Sarkisyana qarşı impiçment tətbiq oluna bilər
 32. ATƏT-in Mİnsk qrupunun son bəyanatı və ya “nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına” məntiqi
 33. ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ VƏ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ PROBLEMİ
 34. PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN AŞPA SESSİYASINDA PROQRAM XARAKTERLİ ÇIXIŞI AZƏRBAYCAN DİPLOMATİYASININ ZƏFƏRİDİR
 35. Elman Nəsirov: “Qərbin Ukraynaya dəstəyi, hələ ki, onların gözlədiyi səviyyədə deyil”
 36. Bir səfirin müsahibəsi və ya təhrifə ayna tutan mövqe
 37. İRANIN YAXIN İQTİSADİ TƏRƏFDAŞI: RUSİYA YOXSA ABŞ? VƏ YA AMERİKA SAHİBAKARLAR İNSTİTUTUNUN SENSASİON İDDİASI
 38. ABŞ İCTİMAİ FİKRİNDƏ İSRAİL OBRAZI VƏ ONUN FORMALAŞMASINI ŞƏRTLƏNDİRƏN AMİLLƏR
 39. ÜSƏMA BEN LADEN EPOXASININ SONU: HƏQİQƏT VƏ MÜƏMMALARLA ZƏNGİN 3 İL
 40. Ukrayna böhranı və ya ABŞ prezidentinin hərbi qüvvə tətbiqi praktikası
 41. Elman Nəsirov: "ABŞ özü İranla münasibətlərinə yenidən nəzər yetirir"
 42. AZƏRBAYCAN-İRAN DOSTLUĞU VƏ ERMƏNİSTANIN DEZİNFORMASİYA MAŞINI
 43. ERMƏNİSTAN “GÖYƏRÇİN” LİBASINDA MASA ARXASINDA
 44. “Beynəlxalq hüquq yalnız beynəlxalq qanunlar külliyatında mövcuddur”
 45. ALBERT EYNŞTEYN MƏNTİQİ VƏ YA RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞANIN SİYASİ KƏŞFİ
 46. Corc Buş (oğul) Səddam Hüseyndən intiqam alırmış?
 47. Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: Həlli variantları
 48. BEYNƏLXALQ TERRORÇULUQ VƏ İSLAM: ƏKS QÜTBLƏR
 49. Elman Nəsirovdan Strategiya.az üçün çox maraqlı təhlil
 50. ABŞ seçki sistemi: demokratiyanın "erroziyası" ?-Analitika
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
 
Xəbər başlıqları
20-08-2018
19-08-2018
18-08-2018

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
2.3694 san