08:28 02 Aprel 2014
8933 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

Krım tatarlarının "Millət" qəzetinin (1917-1920) müxbirlərindən biri olan azərbaycanlı Yusif  Vəzirovun kölgədə qalan yazıları

  Görkəmli söz ustası Yusif Vəzir Çəmənzəminli  (1887-1943) Ukraynada ali təhsil alarkən rus və Azərbaycan dillərində mətbuatda bir sıra yazılarla  cıxış etmiş, ədəbiyyat  və  ictimai fikir tariximizdə  özünəməxsus yer tutmuşdur. Bu, bir tərəfdən ədəbi ictimai fəallıq, digər tərəfdən isə kasıb həyat tərzini yaxşılaşdırmaq kimi qiymətləndirilə bilər.
 Yusif Vəzirov Şuşada rüşdiyyə məktəbini bitirdikdn sonra Bakıya gəlmiş, vaxtilə H.Məlikov-Zərdabinin müəllimlik etdiyi Bakı Real Məktəbinə daxil olmuşdur. O,1909-cu ildə Bakı Real Məktəbini qurtarıb, ali təhsil almaq məqsədilə Peterburqa yola düşür. Lakin son məqamda riyaziyyat fənninin qorxusundan   fikrini dəyişir, bir ildən sonra Kiyev Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olur. Müharibə şəraitinə görə bir müddətdən sonra  Kiyev Universitetini  çəbhə bölgəsindən uzağa -Saratov şəhərinə köçürürlər. Yusif Vəzirov  1915-ci ildə Kiyev Universitetini Saratov şəhərində qurtarır və bu şəhərdə öz ixtisası üzrə işə düzəlir. Saratovdakı ağır həyat tərzinə,əmək haqqının azlığına görə Y.Vəzirov  Kiyevə qayıdır.O,  burada "Zemstvo" təşkilatına daxil olur və cəbhəyə gedir. Y.Vəzirov  bir müddətdən sonra cəbhədən yenidən  Kiyevə qayıdır, burada  azərbaycanlı gəncləri ətrafına toplayıb, cəmiyyət yaradır. O, Azərbaycan  Demokratik Cümhuriyyətinin Ukraynadakı nümayəndəsi təyin olunur. 1918-ci ildə  Kiyevdə  vətəndaş qarşıdurması yarananda Y.Vəzirov  Simferopola köçür  və burada Ədliyyə Nazirliyində hüquq məsləhətçisi vəzifəsinə işə düzəlir. Y.Vəzirov 1917-ci iliyunun 27-də tatar dilində  nəşr olunmağa başlayan  "Millət" qəzetində əməkdaşlığa başlayır.  "Millət" qəzetinin biblioqrafik göstəricilərinə əsasən demək olar ki, Y.Vəzirovun burada  30-a yaxın məqaləsi,elmi səciyyəli yazıları, silsilə felyetonları (qəzetin 2-civə 3-cü səhifələrində ictimai-siyasi mövzulara aid yazıları )çap olunmuşdur.

   "Millət" qəzeti haqqında qısa arayış. 

    İlk nömrəsi 20 ramazan 1335-ci ildə( miladi tarixlə 27 iyun 1917-ci ildə nəşr olunmuşdur. 1917-ci ildə qəzetin 140 nömrəsi  çap olunmuşdur.Əksər nömrələri
4 səhifəlikdir. Arxivlərdə 1917-ci ilə aid 24-cü nömrə hələlik tapılmamışdır.  Nəşr ardıcıllığına görə bu nömrənin ya iyulun 28- də , ya da 29-da   çıxdığını söyləmək olar. 1917-c- ilə aid son nömrə dekabrın 30-da çıxmışdır.

   1918 -ci ildə  "Millət" qəzetinin  183 nömrəsi işıq üzü görmüşdür. Bu nömrələrin müəyyən sayları itmişdir ki, bu da müasir tədqiqatçıların  işini xeyli çətinləşdirmişdir.
   1919-cu ildə qəzetin 77 nömrəsi çıxmışdır.
    Arxivlərdə  "Millət" qəzetinin 1920-ci ilə aid  30-a yaxın nömrəsi vardır. Beləliklə, 4 il ərzində "Millət" qəzetinin  430-dan artıq nömrəsi türkdilli oxuculara ünvanlanmışdır.
    1917-1919-cu illərdə qəzetə naşir və yazıçı Əli Səbri Eyvazov,sonralar isə O.Murasov, A.Özənbaşlı  və  A. Lətifzadə  rəhbərlik etmişlər.
   "Millət" qəzeti cümə və bayram günləri ertəsindən  başqa hər gün çıxan siyasi, ictimai,iqtisadi və ədəbi milli  qəzetdir. Redaksiya Teatr döngəsində (dalanında) idi. Qəzet "Millət" tipoqrafiyasında çap olunurdu. Qəzetin illik abunə qiyməti 14 rubl, 6 ayığı  8 rubl,3 aylığı-5 rubl, 1 aylığı isə -1rubl  75  qəpik idi.
   "Millət" qəzetinin hürufatı sifariş verilərək İstanbuldan gətirilmişdi.
   Maraqlı olmaqdan ötrü ilk nömrədəki bəzi yazıları oxucuların diqqətinə çatdırırıq.
    Birinci nömrə  redaktor Ə.S.Eyvazovun "Tutduğumuz yol" adlı   özünütanıtma  baş  məqaləsi ilə açılır: "Bu gün Kırım yarımadasının  siyasi mərkəsi olan Ağməsciddə  "Millət" namilə  asmağa müvəfəq olduğumuz  bayrağın  üzərində möhtərəm şairimiz Fikrətin (türk şairi Tofiq Fikrət-N.N.) şu sğzləri yazılmışdır:

 Millət yolu,həqq yoludur tutduğumuz yol!...".

 Cəfər Seyid Əhmədin   "Millətə" yazısı  bu cümlə ilə başlayır:" Millət" bu gün millətin həqqini, səadətini müdafiə edə  bilmək məqsədilə siyasət dünyasına çığıyor"
  "Mazidən istiqlalə toğru" yazısının müəllifi Məhəmməd Rüfətovdur.
  Qəzetin ən fəal müxbirlərindən biri olan Məhəmməd  Kirmənçiklinin  "Son söz" adlı  10 bəndlik şeiri redaksiyanın xüsusi qeydi ilə verilmişdir:"Bu şeir Ağməsciddə və Bağçasarayda  yayılmış tatar milli  aqşamlarında  şair  Cəmil Əfəndi tərəfindən  oqulamış və millətin şiddətli  alqışlarına  məzhər   ( təcəssüm-N.N.)    olmuşdur".
  Qəzetin 3-cü səhifəsində  müxtəlif yerlərdən alınmış xəbərlər  yerləşdirilmişdir.
   4-cü səhifə bütöv şəkildə  VƏQFLƏR İDARƏSİNİN RƏİSİ Cəfər Seyid Əhmədin sərlövhəsi  rus   qrafiksı ilə yazılmış " ЗАЕМЪ СВОБОДЫ"(Hürriyyət istiqrazı) adlı yazısına həsr edilmişdir.

   "Millət" qəzetində bizim üçün ən maraqlı  səhifələr Yusif Vəzirovla ilgili  olanlardır.
 
     Yusif  Vəzirovun "Millət"dəki ilk yazısı "Millətə doğru"adı ilə verilmiş silsiləli yazıdır. Silsilənin ilk yazısı  1918-ci il iyunun 6-da (N39), ikncisi iyunun 9-da (N41), dördüncüsü iyunun 12-də( N 44)çap olunmuşdur. Silsilənin 3-cü ləçəyi  arxivlərdə hələ ki yoxdur.
    Yusif Vəzirovun "Ərzaq məsələsi" məqaləsi  "Millət" qəzetinin 24 iyun 1918-ci ildəki 54-cü nömrəsində dərc  olunmuşdur.Bizə elə gəlir ki, bu məqalə də  silsiləli məqalədir.Çox güman ki, qəzetin itib batmış nömrələrində bu yazının  digər silsilə halqaları vardır.
  31 yaşlı  gənc hüquqşünasın "Millət üçün" silsilə yazısı qəzetin üç nömrəsində dərc olunmuşdur(N81,2 avqust, 1918; N83, 5 avqust 1918-ci il; N 84,  6 avqust 1918.-ci il).
   Yusif Vəzirovun  "Millət"dəki məqalələrini bizə məlum olan ardıcıllıqla sadalayırıq.
   "Böyük hastalik"-N 99, 100,101.
    "Milli aqşamlar"- N 102,27 avqust 1918-ci il.  Bu yazının davamı "Millət "qəzetinin 30 avqust tarixli 105-ci  nömrəsində çap olunmuşdur.
    Yusif Vəzirov  "Bakı qurtuldu" adlı yazısını  qəzetin  29 avqust 1918-ci il tarixli  nömrəsində çap etdirmişdir. Müəllif bu yazısını "Y" imzası ilə çap etdirmişdir.
    Yusif  Vəzirovun  "Millət" qəzetinin 3 sentyabr 1918-ci il tarixli 108-ci nömrəsindəki məqaləsi "Hesabat" adlanır.
    "Azərbaycan və azərbaycanlılar" məqaləsi Yusif Vəzirovun "bəy" titulu ilə dərc etdirdiyi silsilə məqalələrindəndir. "Yusif-bek Vezirov" imzası ilə çap olunan bu  silsilə-məqalə  5 hissədən ibarətdir:
     1) N     111   (06.09.1918)
     2) N     113   (09.09.1918)
     3) N     114   (10.091918)
     4) N     115  (11.09.1918)
     5) N     116  (12.09.1918)

 Yusif Vəzirov "Şeir" adlı məqaləsini   qəzetin 13.09.1918-ci il tarixli 117-ci nömrəsində çap etdirmişdir.
 Yusif Vəzirovun "Haq səs" məqaləsi eyni adlı qəzetin nəşrə başlaması ilə ilgilidir.(08.12.1918-ci ilin dekabrında yazılmışdır.(N171,   11.12.1918-ci il;  
  N176,     18.12.1918-ci il ).


   1919-cu  ilin yanvarında  "Millət" qəzetində  Yusif Vəzirovun  3 yazısı ilə rastlaşırıq. 
     1) N 6  -    06.01.1918,- "Əsgər məsələsi"
     2) N 7      -07.01.1918-  "Rusiya və  müttəfiqlər"
     3) N 8       09.01.1919-  "Ədliyyə müdirliyində islahat"


1918-ci ilin fevralın əvvəllərində Yusif Vəzirov yenə də bəy qüruru ilə əsərlər yazmağa başlayır. O, bu mövzuda yazdığı bütün əsərlərini "Yusif  bəy Vəzirov"imzası ilə yazır.
       1)Litvaniya tatarları.Felyeton  (ictimai mövzu-N.N.)-03.02.1919, N28
       2)Litvaniya tatarları ( davamı) 05.02.1919, N29
       3)Litvaniya tatarları   (davamı)   06.02.1919, N30
       4)Litvaniya  tatarları  (davamı)  07.02.1919, N31
       5)Litvaniya tatarları   (davamı)  16.02.1919, N 38.


 "Millət" qəzetinin 40-ci -   (18.02.1919-cu il);   
                                41 ci  -  ( 19.02.1919-cu il);
                                42-ci -  (20.02.1919-cu il)-nömrələrində də bu mövzu davam etdirilmişdir.

   Yusif Vəzirovun "Millət" qəzetindəki  sonuncu məqaləsi 1919-cu il  fevralın 28-də   (N 48)  "Y.V" imzası ilə   çap etdirdiyi "Peroqor komandanının əmri"dir.

  
     "Millət" qəzeti  ilə tanışlıqdan sonra , inanmaq olur ki, qəzetin bütün   nömrələrinin  diqqətli və elmi təhlili nəticəsində  bir sıra maraqlı materiallar üzə çıxacaqdır.

   
  
                                                       Ədəbiyyat siyahısı

1."Millət" qəzeti,1917-1920-ci illərə aid  nömrələr.   

2.Yusif Vəzir Çəmənzəminli.Ə.sərləri,     I  cild.  Bakı,1966.

3.Yusif Vəzir Çəmənzəminli.  Müstəqilliyimizi istəyiriksə...Bakı,1994.


Müəllifin digər yazıları

 1. "Kəlilə və Dimnə"nin ilk mətbu nümunələri haqqında bir neçə söz...
 2. Türk dünyasının 1865-ci il tarixli üçdilli atalar sözü lüğəti
 3. 130 il bundan əvvəl İrəvandan "Bir müsəlman" Tiflisə - Azərbaycan dilində nəşr olunan "Kəşkül" qəzetinə nə yazırdı?
 4. Qəbul imtahanı testlərinin bunkerdə yazılması məsləhətdirmi?
 5. XIX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin türk dünyasına tanıtdığı təhsil ocağı və yaxud Kürdəmirin ilk dövlət məktəbinin tarixi 1881-ci il fevralın 9-dan başlayır
 6. Nüktələr və nöqtələr....
 7. "Ziya" qəzetinin qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa uzanan yolları
 8. AMEA və universitet alimlərinin orta məktəb marafonları
 9. Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz...
 10. Azərbaycanın İlk milli jurnalının - "Kəşkül"ün 135 yaşı tamam oldu
 11. Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsini neçə nəfər imzalayıb və yaxud doğru sözü niyə səhv deyirlər?
 12. Azərbaycan ədəbi dilinin yeni anlayışları ifadə edən rus və Avropa dillərindən alınmış terminlərlə zənginləşməsində "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) rolu
 13. 130 illik yubileyi gecikdirilən Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və yaxud adı ensiklopediyaya düşən elmi dərəcəli biologiya müəllimi
 14. Əhmədli kəndi... Tarixi xidmətləri unudulmuş təhsil ocağı
 15. DÜNƏN "ZIYA"NIN 139 YAŞI TAMAM OLDU VƏ YAXUD TÜRK DÜNYASININ TİFLİSDƏN BOYLANAN GÜNƏŞİ
 16. Orfoqrafiya mədəniyyəti-dil mədəniyyətidir
 17. Gəlin orfoqrafiya qaydalarını hazırlamağı dilbilənlərə tapşıraq
 18. "Ziya" qəzetinin Şəkidə yaşayan Şamaxılı müxbirlərindən biri
 19. Pıçıltılı etiraf və yaxud Zirvələrdə iki həftə qar altında qalanların xoş xəbərin gözləyirik
 20. İtirmişik yuxumuzu, qalanımız ağrımızdır...
 21. Bağışla, bağışla, bağışla bizi
 22. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
 23. S.Ə.Şirvani şeyxülislam ola bilərdimi?
 24. Mürəttib M.Ə.R. kriptonimi kimə aiddir?
 25. Orta məktəb şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsində alınma sözlərin rolu
 26. Bizə ən gərəkli - Fil hesabatı
 27. “Bağçasaraydan göndərilən məktub”
 28. Şamaxı Məclis Məktəbinin 140 illik yubileyindən 3 il də keçdi, amma görüləsi işlər hələ də çoxdur....
 29. Təlim və tərbiyə prosesində elmi araşdırmaların rolu
 30. "Dəbistan" jurnalı (1906-1908) və yaxud şagird və müəllimlər üçün dərsliyə bərabər dövri nəşr
 31. Nəcməddin Xələfoviçə görə "məmləkət"i dəyişdim
 32. Doğma yurdun qış lövhələri...
 33. 45 il bundan əvvəlki dünya gənclər hərəkatı...
 34. Nəğmə kimi səslənən bal dilmiz var olsun!
 35. Bir daha Ələkbər Tahirzadənin- şair Mirzə Ələkbər Sabirin müəllimliyə gedən əzablı və əziyyətli yolları ilə...… - Tədqiqat
 36. Hamıya dostam mən,bir qardaşam mən
 37. "İşığ"ın işıq saldığı tərcümənin işığında və yaxud İ.A.Krılovdan tərcümə:Durnabalığı və Pişik
 38. "Ziya" qəzetinin (25.01.1879- 26.06.1884) qaranlıq taleyini işıqlandırmaq lazımdır
 39. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 40. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 41. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 42. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 43. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 44. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 45. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 46. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 47. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 48. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 49. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 50. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 51. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 52. Təbrizdən kənd məktubları
 53. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 54. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 55. Dünya yaman dünyadır
 56. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 57. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 58. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 59. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 60. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 61. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 62. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 63. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 64. Göz görür,ağıl kəsir....
 65. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 66. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 67. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 68. Mənim nəğməli bibim - Foto
 69. Sən yazmasan,mən yazaram
 70. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 71. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 72. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 73. Qulam Məmmədli-120
 74. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 75. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 76. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 77. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 78. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 79. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 80. SÖZ KİMİNDİR?
 81. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 82. Mənim dualarım
 83. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 84. Təzadlar, ay təzadlar....
 85. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 86. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 87. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 88. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 89. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 90. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 91. Testdən qəsdən danışmırıq
 92. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 93. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 94. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 95. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 96. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 97. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 98. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 99. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 100. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 101. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 102. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 103. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 104. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 105. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 106. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 107. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 108. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 109. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 110. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 111. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 112. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 113. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 114. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 115. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 116. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 117. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 118. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 119. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 120. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 121. Bu yaz bir başqa yazdır
 122. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 123. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 124. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 125. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 126. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 127. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 128. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 129. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 130. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 131. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 132. Dərgahdan başlanan yol
 133. Fikrin ifadə formalarından biri
 134. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 135. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 136. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 137. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 138. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 139. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 140. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 141. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 142. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 143. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 144. "Əkinçi" qəzeti-140
 145. Mustafanın Çanakkala məktubu
 146. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 147. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 148. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 149. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 150. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 151. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 152. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 153. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 154. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 155. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 156. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 157. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 158. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 159. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 160. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 161. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 162. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 163. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 164. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 165. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 166. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 167. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 168. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 169. Kasıblığın üzü qara olsun
 170. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 171. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 172. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 173. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 174. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 175. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 176. İlk hesab dərsliyimiz
 177. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 178. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 179. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 180. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 181. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 182. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 183. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 184. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 185. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 186. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
 
Xəbər başlıqları
25-02-2018
24-02-2018
24.02.2018 Neft bahalaşıb
23-02-2018

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
1.8987 san