09:22 03 Yanvar 2017
3258 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

 

Ad günü insanın həyat yolunu işıqlandırmaq üçün  bir növ  bəhanədir. Ad günü hesabat günüdür,gələcək üçün iri addımların müəyyənləşdirilməsidir. Dünyadan köçənlərin də,bu dünyada öz yerində ayıq-sqyıq duranların da ad gününü keçirmək yasaq deyil.

Böyük əməlli,dünyada sağlığında  dünya adamı kimi tanınanların ad günü bayram səviyyəsində keçirilir.Adi adamların ad günü, demək olar ki,heç kəsin yadına düşmür, dünyadır da, bir gün gəlib, bir gün də heç kəsin qapısını döymədən uçub gedəsidir.

Yanvarın 12-də   Azərbaycan əsilli,Azərbaycan kökənli, dədə-dabası Gəncə iə Şəki arasında yerləşən Göybulaq kəndindən olan Abdülbaki Gölpınarlının doğum günüdür. Doğum günü ad günü olmaya da bilər.Elə adı var ki,ona doğulandan 5-6 ay sonra da verirlər. Hər halda  zəmanəmizdə indi doğum günü=ad günü bərabərliyi var.

 A.Gölpınarlı 1900-cu il Ocaq ayının 12-də İstanbulda anadan olmuşdur.Bu yuvarlaq rəqəm deyil.Amma mənə elə gəlir ki,Göybulaqlı Abdülbaki Gölpınarlıya hər ayın  12-də ad günü keçirmək  yerinə düşər.

Abdülbaki Şərq ədəbiyyatının bilicisi, divan şeiri  tədqiqatçısı,Nəsimini və Məhəmməd Füzulini türk və dünya oxucularına   ustalıqla tanıdan və mahir təfəkkür sahibidir.Vəsiyyətinə görə onun kitabxanası  və çap olunmamış əsərlərinin  çoxu ölkənin ən məşhur muzeylərindən birinə bağışlanmışdır.

A.Gölpınarlının  muzeyə bağışlanmayan  bir sıra əlyazmaları ölümündən sonra  ailə mənzilindən oğurlanmışdır.

Oxuculara təqdim etdiyim bu yazı həmin  hırsızlıqa - oğurluğa  nifrət hissi ilə yazılmışdır.  

Yazı türk mətbuatından  seçilmişdir. 

Nazim Nəsrəddinov,

Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi,

türkoloq.

03.01.2017.

 

                  Murad Bardakçı: "Koleksiyon hırsızlığında 
                   ilk piyango, Abdülbaki Hoca’ya çıktı"

                        (Hürriyyet.com  05.03.2006)

Avrupa ve Amerika’daki özel koleksiyon sahiplerinin korkulu rüyası olan ve sanat uzmanı hırsızlar tarafından yapılan "koleksiyon soygunu" ile en nihayet Türkiye de tanıştı ve ilk piyango, "doğu ilimleri" anlamına gelen "şarkiyat"ın 1982 yılında vefat eden büyük üstadı Abdülbaki Gölpınarlı’nın Üsküdar’daki evine çıktı:
Geçtiğimiz perşembe günü Gölpınarlı’nın evine giren koleksiyon hırsızları, önde gelen Türk hattatların imzalarını taşıyan 40 kadar levhayla beraber bir hayli eski obje, yağlıboya tablo ve yüzlerce tarihi fotoğraf çaldılar. Bir koleksiyonun tamamını hedef alan bu soygun, profesyonel koleksiyon hırsızlarının artık Türkiye’de de cirit atmaya başladıklarını gösteriyor ve sadece özel koleksiyonların mekánı olan evler değil, antika ve sanat galerileri ve en sıkı şekilde korunan müzeler de bundan böyle daha büyük bir tehdit altında bulunuyorlar.

BATI dünyasının yıllardan buyana başının belásı olan "koleksiyon hırsızlığı" ile en nihayet Türkiye de tanıştı ve hırsızların ilk hedefi, "doğu ilimleri" anlamına gelen "şarkiyat"ın 1982 yılında vefat eden büyük üstadı Abdülbaki Gölpınarlı’nın Üsküdar’daki evi oldu. Geçtiğimiz perşembe günü Gölpınarlı’nın evine giren koleksiyon hırsızları, önde gelen Türk hattatların imzalarını taşıyan 40 kadar levhayla beraber bir hayli eski obje, yağlıboya tablo ve binlerce tarihi fotoğraf çaldılar.

Soygun, şimdi Abdülbaki Gölpınarlı’nın ailesi tarafından kullanılan evde kimsenin bulunmadığı gündüz saatlerinde meydana geldi. Ahşap binanın Salacak sahiline bakan ön kapısını zorlayarak içeriye giren hırsızlar, Gölpınarlı’nın vefatından sonra minyatür bir müze şeklinde muhafaza edilen ikinci kattaki çalışma odasında bulunan herşeyi götürdüler. Hat levhalarının, tabloların ve fotoğrafların yanısıra, Abdülbaki Gölpınarlı tarafından kullanılmış olan ve bir camekán içerisinde saklanan kalemler, hat kamışları, ağızlıklar ve bir Mevlevi sikkesi de çalındı.

MUTLAKAKAYNAKSORUN

İşin daha da tuhaf olan tarafı, Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Ata Aksu’nun aynı sokakta bulunan evinin de geçtiğimiz günlerde soyulması ve hırsızların bulunamamasıydı.

Polis, Abdülbaki Gölpınarlı’nın evini soyanları ve çalınan eşyaları şimdi her yerde arıyor ama bu soygun, sıradan bir hırsızlık olayının çok ötesinde bir önem taşıyor. Türkiye’de bugüne kadar yüzlerce, hatta binlerce sanat hırsızlığı olmuş, onbinlerce obje çalınmış, çalınanların bir kısmı sonradan bulunup sahiplerine iade edilmişti ama bir koleksiyonun "olduğu gibi götürülmesi"ne hiç şahit olunmamıştı. Önceki soygunlarda birkaç objenin birden çalındığı olmuş, hattá 1990’lı yıllarda Konya’daki Yusuf Ağa Kütüphanesi hadisesinde olduğu gibi soygun birkaç sene boyunca kimselere farkettirmeden devam etmiş ve yüz küsur elyazması eser yokolmuştu ama hiçbir soygunda bir koleksiyonun tamamı hedef alınmamıştı.

Gölpınarlı’nın koleksiyonunun talan edilmesi, işte bu bakımdan önemlidir ve bu soygun, profesyonel "koleksiyon hırsızları"nın artık Türkiye’de de faaliyete başladıklarını göstermektedir. Dolayısıyla artık sadece özel koleksiyonların bulunduğu evlerle antika ve sanat galerileri değil, en sıkı şekilde korunan müzeler de bundan böyle daha büyük bir tehdit altındadırlar, zira profesyonel sanat hırsızları şimdi bizde de işbaşındadır.

Ve, eski eser, özellikle de Osmanlı objelerine meraklı olanlarla galeri sahiplerine önemli bir hatırlatma: Bir malı satın almadan önce mutlaka menşeini sorun, nereden geldiğini öğrenin ve o malı kaynağının "temiz" olduğuna kanaat getirdikten sonra satın alın. Böyle davranmadığınız takdirde şaibeli objelere pazar imkánı yaratacağınızı ve kendi antikalarınızın akıbetinin de günün birindeAbdülbaki Hoca’nın koleksiyonunun başına gelenlerle aynı olabileceğini sakın unutmayın!

Herbiri birer servet olan elyazmalarını Mevláná Müzesi’ne bağışlamıştı

ABDÜLBAKİ Gölpınarlı, ihtisası gereği yaklaşık 70 yıl boyunca elyazması eserlerle haşır neşir olmuştu ve kendi kütüphanesindeki kitapların çoğu da elyazmasıydı.

Gölpınarlı’da bir kısmı dünyada tek nüsha olan bu elyazmalarının yanısıra Türk hat sanatının en önemli isimlerine ait çok sayıda levha da bulunuyordu. Abdülbaki Hoca, kütüphanesinin tamamının ve levhalarının kendi belirlediği büyük bir kısmının vefatından sonra Konya’ya, Mevláná Müzesi’ne verilmesini vasiyet etmiş, bağışladığı kitapların bilimsel kataloğunu da sağlığında hazırlamıştı.

Oğlu Yüksel Gölpınarlı, babasının vasiyetini Gölpınarlı’nın 25 Ağustos 1982’deki vefatından hemen sonra yerine getirdi, kütüphane ile hat koleksiyonunu Mevláná Müzesi’ne bağışladı ve bağışlanan hatların fotoğraflarıyla elyazmalarının kataloğu, Kültür Bakanlığı tarafından kitap olarak yayınlandı. Abdülbaki Hoca’nın, aralarında "Hacı Bektaş" ve "Otman Baba Viláyetnámesi" ile Hurufiler’in kutsal kitabı olan "Cávidannáme-i Dürr-i Yetim" gibi tek nüsha eserlerin bulunduğu yazmaları, şimdi Mevláná Müzesi’nin İhtisas Kitaplığı kısmında araştırmacılar tarafından kullanılıyor.

Abdülbaki Gölpınarlı’nın Üsküdar’daki evinden geçtiğimiz perşembe günü çalınan koleksiyon, Abdülbaki Hoca’nın Konya’ya göndermeyip evinde kalmasını arzu ettiği hat eserlerine oğlu Yüksel Gölpınarlı’nın daha sonra iláve ettiği diğer levhalardan meydana geliyordu.

GİDENLERİN BİR KISMI

Koleksiyon hırsızlarının götürdükleri objelerin bir kısmı, şunlar:

17. yüzyıl İran’ının Türk hattatı İmad-ı Hamevi’nin tezhipli bir "talik" levhası, Hulusi Efendi, Mustafa Halim Efendi veNecmeddin Okyay gibi hattatların levhaları, "talik" yazının son büyük üstadı kabul edilen ve geçtiğimiz ay vefat eden Prof. Dr. Ali Alparslan’ın çok sayıda eseri, Abdülbaki Gölpınarlı’nın sikkeli bir Mevlevi şeyhi olarak göründüğü yağlıboya tablosu,Gölpınarlı’nın destarlı sikkesi, üzerlerinde duaların yazılı olduğu yüzük ve mühür gibi tarihi tarikat objeleri, içerisinde eski álimlerle tarihi mekánların ve şimdi várolmayan mezartaşlarının resimlerinin yeraldığı yaklaşık iki bin parçalık bilimsel fotoğraf koleksiyonu ve Türk Müziği’nin önde gelen Mevlevi bestecilerinden Hüseyin Fahreddin Dede ile Atatürk döneminin Diyanet İşleri Reisi Prof. Şerefeddin Yaltkaya’nın büyük boy resimleri.

Gölpınarlı’nın hatıra kitabını Bir Türk üniversitesi değil, Amerika’nın Harvard’ı yayınladı

"ŞARKİYAT"ın, yani doğu bilimlerinin son büyük álimi kabul edilen Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul’da 1900 yılında doğdu. İsmail Saib Efendi, Tikveşli Yusuf Efendi ve Ferid Kam gibi devrinin en büyük üstadlarına devam etti. Muallim Mektebi’nden sonraİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Mezuniyet tezi olan "Melámilik ve Melámiler" isimli eseriyle Yunus Emreyi konu alan doktora tezi, yayınlanmalarının üzerinden geçen 75 seneden buyana, kendi alanlarında hálá tek kaynak olma özelliğini muhafaza ediyor.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’ya geçerek liselerde ders veren, daha sonra üniversitelerde edebiyat ve tasavvuf tarihi okutan ve çok sayıda eser kaleme alan Abdülbaki Gölpınarlı, yayınladığı yüzden fazla kitap ve binlerce makaleyle bütün dünyada"şarkiyat" biliminin son büyük otoritesi kabul edilmiş, bu arada Hazreti Mevláná’nın bütün eserlerini Türkçe’ye kazandırmış veHasan Áli Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı döneminden itibaren, çok sayıda Şark Klasiği’ni de dilimize çevirmişti.

Abdülbaki Gölpınarlı 25 Ağustos 1982’de, geçtiğimiz perşembe günü koleksiyon hırsızları tarafından yağmalanan evinde vefat etti ve Üsküdar’daki Seyyid Ahmed Deresi Kabristanı’na defnedildi. Üniversitelerin, önemli bilim adamlarının hatıralarına bir"armağan kitabı" çıkartmaları geleneği sonraki senelerde Abdülbaki Gölpınarlı için de uygulandı ama "Gölpınarlı Armağanı"nı bir Türk üniversitesi değil, Amerika’da bulunan Harvard Üniversitesi yayınladı.
 


Müəllifin digər yazıları

 1. "Dırnaq"dan "mötərizat"a və yaxud...
 2. Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı İsmayıl Məmmədovun 366 yarpaqlı 2018-ci il təqvimi çap ediləcəkmi...
 3. Qara qoçun nağılı
 4. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki...
 5. Yenə də "Türkische Lesestoffe....Leipziq. 1916" türkdilli latın qrafikalı kitabından söz açırıq ki, bilməyənlər də nəyisə bilsinlər
 6. Avropa da, Amerika da türk atalar sözlərini oxuyur
 7. Məktəb, məktəb , yenə də məktəb... Özü də gələcəyin məktəbi
 8. Qaranlıqdan Alatoranlığa gedən vaxtın deyimləri
 9. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İstiqlal Bəyannaməsinin əsas müəllifi kimdir?
 10. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım haqqında nə bilirik?
 11. Tarixçilərimizin dərsliklərdə jurnal adı ilə öyrətdikləri "İŞIQ" QƏZETİ (1911-1912)
 12. Qafqazın Baş Rəisi Knyaz Dondukov-Korsakova (1820-1893) hədiyyə olan dərsliyin bir sıra məqamları və son səhifələrindəki nəsihətlər
 13. Türk dostumun təhsil nazirimizə göndərdiyi bir məktub və yaxud...
 14. Öyüdlərim, pəndlərim, nəsihətlərim....
 15. Ortaq türk dilləri ədəbiyyatı müntəxəbatına layiq uğurlu poetik nümunələr və yaxud...
 16. "Kəlilə və Dimnə"nin ilk mətbu nümunələri haqqında bir neçə söz...
 17. Türk dünyasının 1865-ci il tarixli üçdilli atalar sözü lüğəti
 18. 130 il bundan əvvəl İrəvandan "Bir müsəlman" Tiflisə - Azərbaycan dilində nəşr olunan "Kəşkül" qəzetinə nə yazırdı?
 19. Qəbul imtahanı testlərinin bunkerdə yazılması məsləhətdirmi?
 20. XIX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin türk dünyasına tanıtdığı təhsil ocağı və yaxud Kürdəmirin ilk dövlət məktəbinin tarixi 1881-ci il fevralın 9-dan başlayır
 21. Nüktələr və nöqtələr....
 22. "Ziya" qəzetinin qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa uzanan yolları
 23. AMEA və universitet alimlərinin orta məktəb marafonları
 24. Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz...
 25. Azərbaycanın İlk milli jurnalının - "Kəşkül"ün 135 yaşı tamam oldu
 26. Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsini neçə nəfər imzalayıb və yaxud doğru sözü niyə səhv deyirlər?
 27. Azərbaycan ədəbi dilinin yeni anlayışları ifadə edən rus və Avropa dillərindən alınmış terminlərlə zənginləşməsində "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) rolu
 28. 130 illik yubileyi gecikdirilən Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və yaxud adı ensiklopediyaya düşən elmi dərəcəli biologiya müəllimi
 29. Əhmədli kəndi... Tarixi xidmətləri unudulmuş təhsil ocağı
 30. DÜNƏN "ZIYA"NIN 139 YAŞI TAMAM OLDU VƏ YAXUD TÜRK DÜNYASININ TİFLİSDƏN BOYLANAN GÜNƏŞİ
 31. Orfoqrafiya mədəniyyəti-dil mədəniyyətidir
 32. Gəlin orfoqrafiya qaydalarını hazırlamağı dilbilənlərə tapşıraq
 33. "Ziya" qəzetinin Şəkidə yaşayan Şamaxılı müxbirlərindən biri
 34. Pıçıltılı etiraf və yaxud Zirvələrdə iki həftə qar altında qalanların xoş xəbərin gözləyirik
 35. İtirmişik yuxumuzu, qalanımız ağrımızdır...
 36. Bağışla, bağışla, bağışla bizi
 37. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
 38. S.Ə.Şirvani şeyxülislam ola bilərdimi?
 39. Mürəttib M.Ə.R. kriptonimi kimə aiddir?
 40. Orta məktəb şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsində alınma sözlərin rolu
 41. Bizə ən gərəkli - Fil hesabatı
 42. “Bağçasaraydan göndərilən məktub”
 43. Şamaxı Məclis Məktəbinin 140 illik yubileyindən 3 il də keçdi, amma görüləsi işlər hələ də çoxdur....
 44. Təlim və tərbiyə prosesində elmi araşdırmaların rolu
 45. "Dəbistan" jurnalı (1906-1908) və yaxud şagird və müəllimlər üçün dərsliyə bərabər dövri nəşr
 46. Nəcməddin Xələfoviçə görə "məmləkət"i dəyişdim
 47. Doğma yurdun qış lövhələri...
 48. 45 il bundan əvvəlki dünya gənclər hərəkatı...
 49. Nəğmə kimi səslənən bal dilmiz var olsun!
 50. Bir daha Ələkbər Tahirzadənin- şair Mirzə Ələkbər Sabirin müəllimliyə gedən əzablı və əziyyətli yolları ilə...… - Tədqiqat
 51. Hamıya dostam mən,bir qardaşam mən
 52. "İşığ"ın işıq saldığı tərcümənin işığında və yaxud İ.A.Krılovdan tərcümə:Durnabalığı və Pişik
 53. "Ziya" qəzetinin (25.01.1879- 26.06.1884) qaranlıq taleyini işıqlandırmaq lazımdır
 54. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 55. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 56. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 57. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 58. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 59. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 60. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 61. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 62. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 63. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 64. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 65. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 66. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 67. Təbrizdən kənd məktubları
 68. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 69. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 70. Dünya yaman dünyadır
 71. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 72. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 73. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 74. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 75. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 76. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 77. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 78. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 79. Göz görür,ağıl kəsir....
 80. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 81. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 82. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 83. Mənim nəğməli bibim - Foto
 84. Sən yazmasan,mən yazaram
 85. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 86. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 87. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 88. Qulam Məmmədli-120
 89. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 90. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 91. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 92. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 93. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 94. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 95. SÖZ KİMİNDİR?
 96. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 97. Mənim dualarım
 98. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 99. Təzadlar, ay təzadlar....
 100. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 101. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 102. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 103. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 104. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 105. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 106. Testdən qəsdən danışmırıq
 107. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 108. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 109. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 110. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 111. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 112. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 113. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 114. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 115. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 116. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 117. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 118. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 119. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 120. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 121. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 122. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 123. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 124. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 125. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 126. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 127. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 128. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 129. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 130. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 131. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 132. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 133. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 134. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 135. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 136. Bu yaz bir başqa yazdır
 137. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 138. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 139. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 140. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 141. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 142. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 143. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 144. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 145. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 146. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 147. Dərgahdan başlanan yol
 148. Fikrin ifadə formalarından biri
 149. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 150. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 151. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 152. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 153. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 154. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 155. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 156. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 157. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 158. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 159. "Əkinçi" qəzeti-140
 160. Mustafanın Çanakkala məktubu
 161. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 162. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 163. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 164. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 165. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 166. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 167. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 168. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 169. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 170. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 171. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 172. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 173. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 174. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 175. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 176. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 177. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 178. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 179. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 180. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 181. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 182. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 183. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 184. Kasıblığın üzü qara olsun
 185. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 186. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 187. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 188. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 189. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 190. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 191. İlk hesab dərsliyimiz
 192. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 193. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 194. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 195. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 196. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 197. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 198. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 199. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 200. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 201. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
Qara qoçun nağılı
10:03 21.03/2018
 
Xəbər başlıqları
23-03-2018
22-03-2018
22.03.2018 Sabunçuda qətl

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
1.7797 san