10:49 12 Mart 2017
3785 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

Tiflis.1882."Ziya" mətbəəs

 Uşaqların təlimi və əxlaq tərbiyəsinə aid bu dərsliyin maraqlı yaranma tarixi var. Türk dünyası ilə böyük ictimai-siyasi, elmi-ədəbi və dostluq əlaqələri olan Zaqafqaziya Əhli- Təsənni İdarəsinin üzvü, 1879-1884-cü illərdə Tiflisdə Azərbaycan dilində nəşr olunan “Ziya” (bir müddətdən sonra “Ziyayi-Qafqasiyyə” adlandırılmışdır) qəzetinin sahibi-imtiyazı və mühərriri Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə (1825-1905) məktəb və maarif məsələlərinə hələ ilk gənclik illərindən ciddi maraq göstərmişdir. Şamaxıda qazı işləyərkən Bakı qubernatoru ilə səmimi  dostluq münasibətlərindən istifadə edərək, 1874-cü ildə o, burada - Şamaxıda “Məclis məktəbi” adı ilə ibtidai məktəb açmış, uşaqlara dərs demək üçün Şamaxı şəhərinin ən məşhur müəllimlərini yeni təhsil ocağında işləməyə dəvət etmişdir. Onlardan ikisi–şair Seyid Əzim Şirvani və sonralar “Kəşkül” qəzetinin (1883-1891-ci il) redaktoru  və  əsas mühərriri olan Cəlal Ünsizadə (Səid Əfəndinin ortancıl qardaşı) bu məktəbdə işləyərkən Şərq və Qərb alim və pedaqoqlarının dərsliklərinin, eləcə də özlərinin keçdikləri dərslərin materialları əsasında sanballı dərslik yazmışlar. Bu dərsliklərdən uzun müddət əlyazma və çap variantları şəklində məktəb və mədrəsələrdə şagird və tələbələrin əsas təlim kitabları kimi istifadə olunmuşdur.

  1870-ci illərin sonlarında Tiflisə  Zaqafqaziya Əhli -Təsənni İdarəsinə dini idarələrin işini yoxlamaq üçün Şamaxıdan Bakıya ezamiyyətə göndərilən  S.Ünsizadə tapşırılan işi uğurla yerinə yetirir. Bu xidmtlərinə görə onu  mühüm işləri yerinə yetirmək üçün Tislisdə saxlayırlar.

 Səid Ünsizadə Zaqafqaziya Əhli-Təsənni İdarəsində çalışsa da,uzun müddət vəzifə  borscunu ictimai əsalarla yerinə yetirir.Bir müddətdən sonra onu Zaqafqaziya Əhli-Təsənni İdarəsinin üzvü vəzifəsinə təsdiq edirlər

  S.Ünsizadə tutduğu vəzifə çərçivəsində ona tapşırılan bütün işləri məktəb və maarifin  inkişafına, yeni məktəb və mədrəsələrin  açılmasına  yönəldir, .  

Səid Ünsizadə   Qafqazı  kəndbəkənd gəzir,yerlərdə təhsilə göstərilən işlərlə maraqlanır, bu yolda bir sıra layihələr  üzərində işləyir, onları reallaşdırmaq üçün  inadığı ,qələminə və ağlına güvəndiyi  ziyalıları öz ətrafına toplayırdı.

Onun bu istiqamətdəki ilk işi Tiflisdə- xristian şəhərində Azərbaycan dilində daş basmaxanası (litoqrafiya ) açmaq oldu. Səid Əfəndi bir müddətdən sonra “Ziya” adlı qəzetin nəşrinə icazə alır. “Ziya” nın ilk nömrəsi  1879-cu ilin yanvar ayında (islami təqvimlə səfər ayının 16-da) çıxır.

“Ziya” qəzeti  S.Ünsizadənin öz  litoqrafiyasında litoqrafiya üsulu ilə çap edilir. Bu prosec  bir ildən artıq davam edir. Litoqrafiya üsulu ilə çıxan qəzet , müxtəlif nəşr materialları oxucuları qane etmədiyi üçün  Səid Ünsizadə mətbəə yaratmaq qərarına gəlir. Bir neçə yaxın qohumunu mətbəə işini öyrənməkdən ötrü İstanbula göndərir. 

  S.Ünsizadə çap avadanlıqlarını  da  Türkiyədən alır.  Lakin narın və rizə hərflər  və  hərf birləşmələri oxucuların xoşuna gəlmir; S.Ünsizadə yenidən Türkiyəyə  üz tutur, mətbəsinin bir sıra avadanlığı  dəyişdirir.

    “Ziya” mətbəsinin  gücü artandan sonra burada  kitab çapı üçün geniş imkanlar yaranır, ölkənin türkdilli regionlarından,  Zaqafqaziya və Rusiya müsəlmanlarından sifarişlər alınır, mətbəədə lazımi və yararlı kitabların çapı sürətləndirilir.

Belə kitablardan biri də  Səid Ünsizadənin  özünün  “Təlümül-ətfal,təhzibül -əxlaq” adlı 128 səhifəlik dərsliyidir. Kitabın hər səhifəsində 18 sətir var.Burada  bir sıra durğu işarələrindən, mötərizə və ulduzlardan istifadə edilmiş, yeni fikir və  fərqləndirilməsi lazım bilinən cümlələr yeni abzasdan yazılmışdr.Əsər ciddi təchih olunmuş,redaktə işi yaxşı aparılmışdır.

Söz yox ki, bütün bu işlər  Ünsizadə qardaşlarının  əlbir fəaliyyətinin nəticəsi kimi  qiymətləndirilməlidir; Cəlal Ünsizadə hələ (öz şəxsi mətbu orqanını açanadək)   qardaşı Səid əfəndi ilə bir yerdə işləyir, mühərrirlik işinin çoxunun ağırlıq və məsuliyyəti   məhz  onun üzərinə düşürdü.

    Əsərin   ” təb və təhririnin tamam olmağı Qafqazın Baş Rəisi knyaz Dondukov-Qarsaqofun( burada dərsliyin orfoqrafiyasını məqsədəyönlü şəkildə  eynilə saxlayırıq-N.N.) öz məhl-məmuriyyəti olan Tiflis şəhərinə  təşrif-fərma olan günə təsadüf etdiyi  üçün”  maddeyi- tarix    kimi   “Qafqaz(288)   Baş(303) Rəisi(281)  qnyaz (168)  Donduqofa(255)  Qarsaqofa (553) “hədiyyə (34)”   sözlərindən istifadə edilmişdir ki, bu  da  1882 -ci ilə  uyğun gəlir. Əsərin ikinci səhifəsində yazılma tarixi  dəqiqliklə verilmişdir:  fİ 6 mah yanvar 1882 (fi 27 mah səfər 1299). Əslində dərsliyin  materiallarının  müəyyən hissəsi müəllifin “Ziya” qəzetində çap etdirdiyi bəzi məqalələrin məzmununu yada salır,xatırladır,müəllifin bu əsər üzərində 1870 -ci ilin sonlarından işlədiyi məlum olur. Dərsliyin sonunda -128-ci səhifədə   onun çapına  15 mart 1882-ci ildə senzor tərəfindən icazə verildiyi göstərilir.Belə çıxır ki, əsər çox ciddi yoxlamadan keçmiş, ziyanlı olmadığı müəyyənləşdirildikdən sonra onun nəşrinə  başlanmışdır.

    Oxucuları intizardan qurtarmaqdan ötrü kitabın bəzi yarımbaşlıqlarının adlarını sadalayırıq:

”Ana”,”Ata”,”Qardaşlıq laziməsi”,”Bir bülbülün  qarışa ilə olan hekayəsi”, “Çalışmaq”, “Bal arısı ilə eşşək arısı hekayəsi”, “Meyvəli ağaclar ilə meyvəsiz ağaclar”, “Hər taifənin dilini və yazısını bilmək”, “Təlim və tərbiyə”,”Məktəbə getmək və oxumaq”…

     Başlıqlardan göründüyü kimi , müəllif  uşaqları elmə,maarifə səsləyir,onları həyatda faydalı işlər görməyə çağırır.

     Əsərin müqəddəmədən sonrakı ilk hekayəsinin ana haqqında olması təsadüfi deyil; Səid Ünsizadə uşaqların tərbiyəsində ananın rolunu çox yüksək qiymətləndirir, uşaqları anaların zəhmətinə qiymət verməyə istiqamətləndirir:

“Ay uşaqlar, görürük ki, mehriban və mərhəmətli olan analar nə qədər zəhmət və məşəqqətlər ilə övladlarını doğandan sonra yenə onların nə mərtəbədə zəhmətin çəkib əmizdirmək və bələmək və qucağında saxlamaq ,  paltarlarını yuyub  isti və  ya  soyuqdan mühafizət etməkdən başqa, gecə və gündüz onların istirahətində öz istirahətini tərk edib ,uzun gecələr yuxusuz qalırlar”..

    Dərslik müəllifi uşaqların sağlam böyümələri üçün  çox  vacib məsələlərdən  də  söz açır, onlara geyim  və  düzgün qidalanma mədəniyyətini  ümdə məsələlərini  başa salır.

Dərslikdəki “Yemək və içmək barəsində”, “Su”,”Hava”,”Qəm və kədər”,”Dövlət və millətə xidmət”  kimi  öyrədici materiallar  məktəb yaşlı uşaqların  təlim və tərbiyəsində önəmli  əhəmiyyət daşıyır

             


Müəllifin digər yazıları

 1. "Kəlilə və Dimnə"nin ilk mətbu nümunələri haqqında bir neçə söz...
 2. Türk dünyasının 1865-ci il tarixli üçdilli atalar sözü lüğəti
 3. 130 il bundan əvvəl İrəvandan "Bir müsəlman" Tiflisə - Azərbaycan dilində nəşr olunan "Kəşkül" qəzetinə nə yazırdı?
 4. Qəbul imtahanı testlərinin bunkerdə yazılması məsləhətdirmi?
 5. XIX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin türk dünyasına tanıtdığı təhsil ocağı və yaxud Kürdəmirin ilk dövlət məktəbinin tarixi 1881-ci il fevralın 9-dan başlayır
 6. Nüktələr və nöqtələr....
 7. "Ziya" qəzetinin qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa uzanan yolları
 8. AMEA və universitet alimlərinin orta məktəb marafonları
 9. Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz...
 10. Azərbaycanın İlk milli jurnalının - "Kəşkül"ün 135 yaşı tamam oldu
 11. Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsini neçə nəfər imzalayıb və yaxud doğru sözü niyə səhv deyirlər?
 12. Azərbaycan ədəbi dilinin yeni anlayışları ifadə edən rus və Avropa dillərindən alınmış terminlərlə zənginləşməsində "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) rolu
 13. 130 illik yubileyi gecikdirilən Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və yaxud adı ensiklopediyaya düşən elmi dərəcəli biologiya müəllimi
 14. Əhmədli kəndi... Tarixi xidmətləri unudulmuş təhsil ocağı
 15. DÜNƏN "ZIYA"NIN 139 YAŞI TAMAM OLDU VƏ YAXUD TÜRK DÜNYASININ TİFLİSDƏN BOYLANAN GÜNƏŞİ
 16. Orfoqrafiya mədəniyyəti-dil mədəniyyətidir
 17. Gəlin orfoqrafiya qaydalarını hazırlamağı dilbilənlərə tapşıraq
 18. "Ziya" qəzetinin Şəkidə yaşayan Şamaxılı müxbirlərindən biri
 19. Pıçıltılı etiraf və yaxud Zirvələrdə iki həftə qar altında qalanların xoş xəbərin gözləyirik
 20. İtirmişik yuxumuzu, qalanımız ağrımızdır...
 21. Bağışla, bağışla, bağışla bizi
 22. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
 23. S.Ə.Şirvani şeyxülislam ola bilərdimi?
 24. Mürəttib M.Ə.R. kriptonimi kimə aiddir?
 25. Orta məktəb şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsində alınma sözlərin rolu
 26. Bizə ən gərəkli - Fil hesabatı
 27. “Bağçasaraydan göndərilən məktub”
 28. Şamaxı Məclis Məktəbinin 140 illik yubileyindən 3 il də keçdi, amma görüləsi işlər hələ də çoxdur....
 29. Təlim və tərbiyə prosesində elmi araşdırmaların rolu
 30. "Dəbistan" jurnalı (1906-1908) və yaxud şagird və müəllimlər üçün dərsliyə bərabər dövri nəşr
 31. Nəcməddin Xələfoviçə görə "məmləkət"i dəyişdim
 32. Doğma yurdun qış lövhələri...
 33. 45 il bundan əvvəlki dünya gənclər hərəkatı...
 34. Nəğmə kimi səslənən bal dilmiz var olsun!
 35. Bir daha Ələkbər Tahirzadənin- şair Mirzə Ələkbər Sabirin müəllimliyə gedən əzablı və əziyyətli yolları ilə...… - Tədqiqat
 36. Hamıya dostam mən,bir qardaşam mən
 37. "İşığ"ın işıq saldığı tərcümənin işığında və yaxud İ.A.Krılovdan tərcümə:Durnabalığı və Pişik
 38. "Ziya" qəzetinin (25.01.1879- 26.06.1884) qaranlıq taleyini işıqlandırmaq lazımdır
 39. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 40. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 41. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 42. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 43. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 44. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 45. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 46. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 47. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 48. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 49. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 50. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 51. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 52. Təbrizdən kənd məktubları
 53. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 54. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 55. Dünya yaman dünyadır
 56. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 57. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 58. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 59. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 60. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 61. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 62. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 63. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 64. Göz görür,ağıl kəsir....
 65. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 66. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 67. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 68. Mənim nəğməli bibim - Foto
 69. Sən yazmasan,mən yazaram
 70. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 71. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 72. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 73. Qulam Məmmədli-120
 74. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 75. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 76. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 77. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 78. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 79. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 80. SÖZ KİMİNDİR?
 81. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 82. Mənim dualarım
 83. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 84. Təzadlar, ay təzadlar....
 85. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 86. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 87. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 88. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 89. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 90. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 91. Testdən qəsdən danışmırıq
 92. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 93. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 94. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 95. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 96. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 97. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 98. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 99. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 100. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 101. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 102. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 103. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 104. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 105. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 106. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 107. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 108. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 109. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 110. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 111. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 112. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 113. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 114. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 115. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 116. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 117. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 118. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 119. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 120. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 121. Bu yaz bir başqa yazdır
 122. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 123. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 124. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 125. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 126. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 127. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 128. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 129. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 130. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 131. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 132. Dərgahdan başlanan yol
 133. Fikrin ifadə formalarından biri
 134. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 135. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 136. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 137. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 138. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 139. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 140. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 141. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 142. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 143. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 144. "Əkinçi" qəzeti-140
 145. Mustafanın Çanakkala məktubu
 146. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 147. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 148. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 149. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 150. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 151. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 152. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 153. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 154. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 155. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 156. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 157. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 158. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 159. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 160. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 161. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 162. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 163. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 164. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 165. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 166. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 167. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 168. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 169. Kasıblığın üzü qara olsun
 170. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 171. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 172. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 173. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 174. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 175. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 176. İlk hesab dərsliyimiz
 177. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 178. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 179. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 180. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 181. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 182. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 183. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 184. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 185. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 186. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
 
Xəbər başlıqları
24-02-2018
24.02.2018 Neft bahalaşıb
23-02-2018
23.02.2018 Qızıl ucuzlaşdı

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
2.0493 san