10:46 22 Mart 2017
4129 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki və yaxud Bakı Qızlar Məktəbinin akt zalını bəzəyən generalın portretinin müəllifi kimdir?

1911-1912-ci illərdə Bakıda Haşım bəy Vəzirovun mətbəəsində "İşıq" adlı bir qəzet nəşr olunmuşdur. Qəzetn redaktoru milliyyətcə tatar olan Tislisdəki Olqa Mamaılıq İnstitutunun məzunu qızlıq soyadı Subhanqulova olan Xədicə xanım Əlibəyova, naşiri isə onun əri tərcüməçi, ədib, vəkil Nustafa Cabbar oğlu Əlibəyov idi. "İşığ"ın ilk nömrəsi 1911-ci il yanvarın 22-də çıxıb. 2 il ərzində 68 nömrəsi dərc olunan "İşıq" həftəlik qəzet idi, Qəzet  hər şənbə günü nəşr olunurdu.

"İşığ"in ilk nömrələri Tserkov küşəsi ilə Spasski küçələrinin küncündəki 44 nımrəli binada  redaktə olunsa da,sonrakı nömrələrdə redaksiyanın ünvaninda dəyişillik görünür.Əvvəlki 44 rəqəmi 70 rəqəmi ilə əvəz olunur-Spasski küçəsi ,70.

"İşıq" gərkəmli ziyalı, İrəvan Seminariyasının məzunu, şuşalı Mir Həşim bəy Mir Həsən oğlunun (Haşım bəy Vəzirov-N.N.) "Səda" mətbəəsində çap olunurdu.

Azərbaycan mətbuatında  fəxri yeri olan "İşıq" uzun müddət tarix kitablarında,hətta dərsliklərdə oxuculara jurnal adı ilə təqdim olunmuşdur.Halbuki "İşığ"ın elə ilk səhifəsində o, dövrün oxucularına belə təqdim olunmuşdur:həftədə bir dəfə şənbə  günü nəşr olunacaq,ətfala(uşaqlara-N.N.),ədəniyyata,təbiyyat

(təbiət elmləri-N.N.) və evdarlığa dair xanımlar  qəzetəsidir.

Ərəb qrafikası ilə yazılan bu sözlərdən sonrakı  sözlər rus qrafikası ilə nisbətən iri şriftlə  göstərilmişdir-ЕЖЕНЕДЕЛЪНАЯ ГАЗЕТА 

Abunə qiymətləri nüsxəsi-5 qəpik, illiyi --Bakıda 3 manat,qeyri şəhərdə-4 manat yarım, altı aylığı Bakıda-2 manat, qeyri şəhərdə 2 manat 50 qəpik

Mamələkin (maməlk-bir adamın malik olduğu mülkiyyəti içində,mal-mülkü N.N.) illik abunə -6 manat, altı aylıq isə-4 manat  müəyyənləşdirilmişdir.

"İğıq" bağlanandan sonra  Əlibəyovlar öz ixtisaslarına uyğun sahələrdə işləmişlər. Onlar 1920-ci ildə Şəkiyə köçmüş, 17 il burada  birgə yaşamışlar.1937-ci ildə hakim dairələrnin narazılığına səbəb olan bir fikrə görə M.Əlibəyov Sibirə sürgün olunmuşdur. Onun həyat yoldaşı və 5 uşağı isə1946-cı ildə Bakıya köçmüşlər. Artıq bir il idi ki, M.Əlibəyov həyatda yox idi.O,71 yaşında sürgündə vəfat etmiş və müsəlman qıbirstanlığında dəfn olunmuşdu. Xədicə xanım isə 1961-ci il mayın 19-da  dünyadan köçmüşdür. 

"İŞIQ" HAQQINDA BIR SIRA ELMI TƏDQIQAT IŞLƏRI  ARARILSA DA, BU QƏZETIN ÖYRƏNILMƏSININ  HƏLƏ DƏ CIDDI PROBLMLƏRI VAR.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin məsləhətçisi Rəqibə Məmmədovanın“İŞIQ” qəzetinin imperatriça Aleksandra Fyodorovnaya təqdim edilməsi" adı ilə çap olunan  məqaləsində  türk dunyasının ilk qadınlar qəzetlərindən biri olan "İşığ"ın  maraqlı incələmələri diqqəti cəlb edirMəqalə “İşıq” qəzetinin 103 illiyinə həsr edilmiş, 2014-cü ildə İşıq adı ilə nəşr olunan jurnalda dərc olunmuşdur.( “İşıq” qadın jurnalı, № 1 (77), 2014,.

  Məqalədə  Xədicə zanım Əlibəyovanın adı   XX əsrin maarifçi, fəal ziyalı Azərbaycan qadınlarından - Şəfiqə xanım Əfəndizadə, Sona xanım Tağıyeva, Rəhilə xanım Hacıbababəyova, Mədinə xanım Qiyasbəyli, Fatma xanım və Liza xanım Muxtarova, Səltənət xanım və Nigar xanım Qayibovalar, Əminə xanım Batrişinailə bir yerdə çəkilir. Müəllif  İşığın redaktoru Xədicə xanım Əlibəyovayanın  maarifçilik sahəsindəki  istiamətdəki əzəmətli işlərindən rəğbətlə  söz açır.  

Xədicə xanım və Mustafa bəy “qadın qəzetəsi” çıxarmaq qərarına gəlirlər.

Əslində türk dilində qəzet çıxarmaq ideyası Qasprinskilərə aiddir.Lakin onlar bu ideyanı reallaşdıra bilməmişlər

Əlibəyovlar isə  bu sahədə daha qətiyyətli olmuşlar.

 Mustafa bəy və Xədicə xanım Azərbaycanda ilk qadın mətbuat orqanının əsasını qoyaraq, Bakıda 1911-ci il yanvarın 22-də “İşıq” qəzetini təsis edirlər. Qəzetin redaktoru Xədicə xanım Əlibəyova, naşiri Mustafa bəy Əlibəyov olan, 8-12 səhifə həcmində çıxan bu qəzetdə, həm Azərbaycan, həm də rus dilində məqalələr dərc edilirdi.Rusdilli məqalələrin sayı çoxluq təşkil etmirdi.

Nəşri 1912-ci il aprelin 21-nə qədər davam edən ”İşıq” özünü “xanımlar üçün qəzetə” adlandırırdı. “Kaspi” qəzeti 22 yanvar 1911-ci il tarixli sayında “İşıq”ın çap olunması haqqında yazırdı: “Dünən Bakıda Xədicə xanım Əlibəyovanın redaktorluğu ilə həftədə bir dəfə çıxan “İşıq” qəzetəsinin ilk nömrəsi tatar (Azərbaycan-N.N.)dilində çapdan çıxmışdır. Qəzet müsəlman qadın və uşaqların tərbiyəsinə xidmət edən bir orqandır”.

İşıq” qəzetinin çıxması Qafqazda böyük marağa səbəb olur. “Kavkazskaya kopeyka” qəzeti bu haqda yazırdı: “22 yanvar 1911-ci ildə yeni müsəlman qadın qəzetinin – “İşıq”ın ilk nömrəsi çıxdı. Qəzet qadın məsələlərinə həsr olunur(“Kavkazskaya kopeyka”, №18, s. 3


 Rusiya Dövlət Kitabxanasında (RDK)  saxlanılan "İşığ"ın bir toplusundan aydın olur ki, bu qəzetin iki komplekti  (nömrələrin cildlənmiş toplusu)1911-ci ildəRusiyanın birinci xanımına hədiyyə verilmişdir.

"İşıq" toplusunun  hədiyyə verilmiş cildindəki  bu sözlər  diqqti cəlb edir.  

“Ея Императорскому Величеству Государынъ Императирицъ Александръ Феодоровнъ – «Ишыгь» за 1911 годъ. «Светь»”.

Bu hədiyyə   “İşıq”ın bağlanması təhlükəsi ilə ilgilidir.

"İşıq"da maraqlı yazılar çoxdur.Bu gün onlardan biri haqqında söz açırıq..

Bu,"İşıq"ın naşiri  Mustafa bəy Əlibəyovun  məqaləsidir.

Qəzetin  1911-ci ildəki  9-cu  nömrəsinin birinci və 2-ci səhifələrində   dərc olunan 

"General Hacı Zeynalabdin Tağıyev həzrətlərinin nitqi"

Sərlövhənin altındakı

"Hovruz bayramı münasibətilə" sözləri məqaləyə marağı daha da artırır:

"Rəbiüləvvəl ayının 20-sinə təsadüf olunan  eyd novruzun  (novruz bayramı-N.N.) birinci günü Hacı Zeynalabdin Tağıyev  həzrətlərinin Qız Məktəbi imarətində "Bakı Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi" və "Nəşri -Maarif  Cəmiyyəti" xadimi-millət  Hacı Zeynalabdin Tağıyev və qaziyi- vilayəti-Baku   Ağa Mir Məhəmməd Kərim  Hacı Mir Cəfərzadə  həzəratın  təhti -nəzarətində mükəmməl bir rəsmi tiəərrin   tərtib olundu. Cəmiyyətin nəfinə isə iyirmi min manatdan ziyadə cəm olundu.

Rəsmi-məzkurda Baku qoradanaçalniki,qubernatoru ,şəhri-idarə rəisi  və İran qonsulu  və şəhərinəyani-əşraf və ürəfasından daha bir xeyli adam mövcud idi.
Rəsmi qəbulə təşrif gətirən zəvati- möhtərma ( möhtərəm adamlar-N.N.) məktəbin ğayət bəzədilmiş  salonunda( zalında) Hacı və qazı həzrətləri tərəfindən  kəmali-şövq və məhəbbətlə qəbul olunurdular. Qaziyi - vilayət Ağa Məhəmməd Kərim həzrətləri    məqamına münasib  bir nitq söyləyüb, imperator və imperatoriçə həzrətlərinin ömürlərinə  xeyirdua etdilər.Məclisə gələnlər cürbəcür şirniyat  vəhəluyat ilə müəzzin olunmuş sügrəyə dəvət olundu.

Lakin bu məclisdə insanı ən çox fərəhnak  xoşhal edən  orada  bir çöx darülfünun qurtarmış  mühəndis, təbib və yurist müsəlman cavnlarınmövcud olması idi ki,biz müsəlmanların ümdəxoşbəxt yeganə səbəbidir.

Hacı qonaqlar ilə bərabər  vidalaşıb gedərkən birdən -birə dala qayıdıb məclisdə qalan müsəlmanları böyük zala dəvət etdirib,orada özünün boyu bərabəri (əksini) göstərib və dedi ki,

--"Övladlarım!Bənim bu əksimə bir diqqət ilə baxın.Görün orada nə görürsünüz?

Cəmaət sükut ilə təsvirə tamaşa edərkənHəştad sinnində bir yaşlı Hacı həzrətləri buyurdular ki:

__"Övladlarım!Görürsünüzmü ki,Bənim sağ əlim dini-islamın rükni(dirəyi) və madəri-iftixarı Qurani-əzim kitabının üstündədir.Sol əlimdə tutduğum isə  qəzetədir.

Öv ldlarım!Bənimsizə axırıncı nəsihətim budur ki, u Quranı həmişə sağ,qəzetəyi isə sol əlinizdə tutub xalqa sidq və sədaqət ilə xidmət edəsiniz".

Hacı atanın bu ...hakimanə  kəlamı bana o qədər təsir elədi ki, indi o nəsihəti bir an qəlbimdən çıxarda bilməyirəm.

Oqucularım! böylə bir nəsihət  bu vəqtə qədər heç bir üləmanın ağzından  eşidlməyibdir.  

Zənnimcə bu gözəl nitqi tariximizə qızıl mürəkkəb ilə yazılıb,əsəri-nafe olaraq,həmişə mühafizə etməliyik.Cünki bir parə şəxslər Quranı dutanda  zəmanənin etdigi  ağlar halını balmərrə(tamamilə)unudurlar.Qəzetə tərəfdarı olanların  bəzisi isə nəinki bir Ouranı,hətta bütün islamiyyəti belə yaddan çıqarurlar.

Mustafabəy Əlibəyov".

__________________________________

M.Əlibəyovun yazısı bir sıra suallara yol aşır.

1.Bakı Qızlar Məktəbinin salonunu bəzəyən iki portretdən birinin-Hacı Zeynalabdin Taöıyevin portetinin müəllifi kimdir?

2. Yazıdakı fikrə görə H.Z.Tağıyevi təvəllüdü  1831-ci ilə uyğun gəlir.Bu,deyilişi gözəl,təsadüfi sıösdür,yoxsa faktdır?

3.H.Z.Tağıyevi haqında danışılan portretində də,İ.Brodskinin 1912-ci ildə çəkditi portetdə də H.Z.Taöıyevin sol lində əlçək var.Əlbəttə,bu,bərpaçı rəssamın səhvidir.Bərpaçı rəssamların səhvlərini bağışlayırlarmı?

4.Rusiyada  incəsənət xadimləri İ.Brodskinin  Azərbaycanl əlaqəsi haqqında tarixi sənədlərdən xəbərdardırlarmı?

       ( Yazının mabədi var.Gözləyin ).


Müəllifin digər yazıları

 1. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki...
 2. Yenə də "Türkische Lesestoffe....Leipziq. 1916" türkdilli latın qrafikalı kitabından söz açırıq ki, bilməyənlər də nəyisə bilsinlər
 3. Avropa da, Amerika da türk atalar sözlərini oxuyur
 4. Məktəb, məktəb , yenə də məktəb... Özü də gələcəyin məktəbi
 5. Qaranlıqdan Alatoranlığa gedən vaxtın deyimləri
 6. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İstiqlal Bəyannaməsinin əsas müəllifi kimdir?
 7. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım haqqında nə bilirik?
 8. Tarixçilərimizin dərsliklərdə jurnal adı ilə öyrətdikləri "İŞIQ" QƏZETİ (1911-1912)
 9. Qafqazın Baş Rəisi Knyaz Dondukov-Korsakova (1820-1893) hədiyyə olan dərsliyin bir sıra məqamları və son səhifələrindəki nəsihətlər
 10. Türk dostumun təhsil nazirimizə göndərdiyi bir məktub və yaxud...
 11. Öyüdlərim, pəndlərim, nəsihətlərim....
 12. Ortaq türk dilləri ədəbiyyatı müntəxəbatına layiq uğurlu poetik nümunələr və yaxud...
 13. "Kəlilə və Dimnə"nin ilk mətbu nümunələri haqqında bir neçə söz...
 14. Türk dünyasının 1865-ci il tarixli üçdilli atalar sözü lüğəti
 15. 130 il bundan əvvəl İrəvandan "Bir müsəlman" Tiflisə - Azərbaycan dilində nəşr olunan "Kəşkül" qəzetinə nə yazırdı?
 16. Qəbul imtahanı testlərinin bunkerdə yazılması məsləhətdirmi?
 17. XIX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin türk dünyasına tanıtdığı təhsil ocağı və yaxud Kürdəmirin ilk dövlət məktəbinin tarixi 1881-ci il fevralın 9-dan başlayır
 18. Nüktələr və nöqtələr....
 19. "Ziya" qəzetinin qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa uzanan yolları
 20. AMEA və universitet alimlərinin orta məktəb marafonları
 21. Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz...
 22. Azərbaycanın İlk milli jurnalının - "Kəşkül"ün 135 yaşı tamam oldu
 23. Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsini neçə nəfər imzalayıb və yaxud doğru sözü niyə səhv deyirlər?
 24. Azərbaycan ədəbi dilinin yeni anlayışları ifadə edən rus və Avropa dillərindən alınmış terminlərlə zənginləşməsində "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) rolu
 25. 130 illik yubileyi gecikdirilən Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və yaxud adı ensiklopediyaya düşən elmi dərəcəli biologiya müəllimi
 26. Əhmədli kəndi... Tarixi xidmətləri unudulmuş təhsil ocağı
 27. DÜNƏN "ZIYA"NIN 139 YAŞI TAMAM OLDU VƏ YAXUD TÜRK DÜNYASININ TİFLİSDƏN BOYLANAN GÜNƏŞİ
 28. Orfoqrafiya mədəniyyəti-dil mədəniyyətidir
 29. Gəlin orfoqrafiya qaydalarını hazırlamağı dilbilənlərə tapşıraq
 30. "Ziya" qəzetinin Şəkidə yaşayan Şamaxılı müxbirlərindən biri
 31. Pıçıltılı etiraf və yaxud Zirvələrdə iki həftə qar altında qalanların xoş xəbərin gözləyirik
 32. İtirmişik yuxumuzu, qalanımız ağrımızdır...
 33. Bağışla, bağışla, bağışla bizi
 34. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
 35. S.Ə.Şirvani şeyxülislam ola bilərdimi?
 36. Mürəttib M.Ə.R. kriptonimi kimə aiddir?
 37. Orta məktəb şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsində alınma sözlərin rolu
 38. Bizə ən gərəkli - Fil hesabatı
 39. “Bağçasaraydan göndərilən məktub”
 40. Şamaxı Məclis Məktəbinin 140 illik yubileyindən 3 il də keçdi, amma görüləsi işlər hələ də çoxdur....
 41. Təlim və tərbiyə prosesində elmi araşdırmaların rolu
 42. "Dəbistan" jurnalı (1906-1908) və yaxud şagird və müəllimlər üçün dərsliyə bərabər dövri nəşr
 43. Nəcməddin Xələfoviçə görə "məmləkət"i dəyişdim
 44. Doğma yurdun qış lövhələri...
 45. 45 il bundan əvvəlki dünya gənclər hərəkatı...
 46. Nəğmə kimi səslənən bal dilmiz var olsun!
 47. Bir daha Ələkbər Tahirzadənin- şair Mirzə Ələkbər Sabirin müəllimliyə gedən əzablı və əziyyətli yolları ilə...… - Tədqiqat
 48. Hamıya dostam mən,bir qardaşam mən
 49. "İşığ"ın işıq saldığı tərcümənin işığında və yaxud İ.A.Krılovdan tərcümə:Durnabalığı və Pişik
 50. "Ziya" qəzetinin (25.01.1879- 26.06.1884) qaranlıq taleyini işıqlandırmaq lazımdır
 51. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 52. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 53. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 54. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 55. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 56. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 57. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 58. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 59. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 60. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 61. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 62. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 63. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 64. Təbrizdən kənd məktubları
 65. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 66. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 67. Dünya yaman dünyadır
 68. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 69. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 70. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 71. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 72. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 73. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 74. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 75. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 76. Göz görür,ağıl kəsir....
 77. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 78. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 79. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 80. Mənim nəğməli bibim - Foto
 81. Sən yazmasan,mən yazaram
 82. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 83. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 84. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 85. Qulam Məmmədli-120
 86. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 87. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 88. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 89. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 90. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 91. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 92. SÖZ KİMİNDİR?
 93. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 94. Mənim dualarım
 95. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 96. Təzadlar, ay təzadlar....
 97. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 98. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 99. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 100. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 101. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 102. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 103. Testdən qəsdən danışmırıq
 104. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 105. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 106. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 107. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 108. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 109. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 110. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 111. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 112. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 113. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 114. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 115. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 116. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 117. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 118. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 119. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 120. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 121. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 122. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 123. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 124. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 125. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 126. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 127. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 128. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 129. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 130. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 131. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 132. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 133. Bu yaz bir başqa yazdır
 134. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 135. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 136. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 137. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 138. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 139. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 140. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 141. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 142. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 143. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 144. Dərgahdan başlanan yol
 145. Fikrin ifadə formalarından biri
 146. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 147. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 148. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 149. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 150. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 151. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 152. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 153. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 154. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 155. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 156. "Əkinçi" qəzeti-140
 157. Mustafanın Çanakkala məktubu
 158. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 159. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 160. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 161. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 162. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 163. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 164. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 165. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 166. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 167. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 168. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 169. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 170. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 171. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 172. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 173. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 174. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 175. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 176. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 177. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 178. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 179. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 180. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 181. Kasıblığın üzü qara olsun
 182. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 183. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 184. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 185. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 186. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 187. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 188. İlk hesab dərsliyimiz
 189. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 190. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 191. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 192. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 193. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 194. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 195. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 196. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 197. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 198. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
Maksim Qorki – 150
09:31 16.03/2018
 
Xəbər başlıqları
20-03-2018
20.03.2018 Bu kanal bağlandı
19-03-2018
19.03.2018 Neft ucuzlaşıb

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
1.7666 san