09:23 04 İyul 2017
3700 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

 

Özünü görkəmli maarifçi  Səid  Ünsizadəinn yaxın qohumu sayan , ata  tərəfdən əslən Ağsunun Nüydü kəndindən olan Zaur  Səmədov bir ildən artıqdır ki, filoloq alimlərimizin çoxunun yadına düşməyən  ciddi axtarışlarla məşğuldur.Hiss olunur ki, rus dilində təhsil alan, Azərbaycan dilində gözəl danışan Zaur Səmədov ingilis dilini də elmi mübahisə üçün kifayət olan dərəcədə yaxşı bilir.

Mətbuat və ictimai fikir tariximizdə önəmli yer tutan Ünsizadə lqardaşlarına  maraq Zauru o qədər özünə cəlb edib ki, o, öz soyadını da ata tərəfin adı ilə yox,nənə tərəfin soyadı ilə təqdim edir.  Zaur xeyli müddətdir ki, yazılarında matronim soyadından-Ünsizadə soyadından istifadə edir.

Əlbəttə, burada qəbahətli bir nəsnə yoxdur.Dünyanın bir çox məşhurları matronim soyadı ilə tanınırlar.

Zaur gənc magistrdir, ,ikinci kursa təzə keçib.İqtisadiyyat üzrə təhsil alır.Dünyanın bir çox ölkələrində əqidə dostları var.Lazım gələndə onlara   dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr haqqında telefon və skaypla tapşırıq verir.Aldığı materialları Azərbaycan oxucularına çatdırmağa tələsir.

Hamıya  maraqlı olacağını düşünərək, oxuculara Ünsizadələr haqqında qısa bir  məlumat  çatdırıram.

Ünsizadəl qardaşları əslən şamaxılıdırlar.Böyük qardaşın adı Səid,ortancılin adı Cəlal (bəzən Cəlaləddin də yazırlar), ən kiçiyinin adı isə Kamaldır.

Hər üç qardaşın mətbuat və mətbəə tariximizdə əvəzsiz rolu var. Onlar ilk təhsillərini şair təbiətli ataları Əbdürrəhman Əfəndidən almışlar.Səid əfəndi bir müddət Şamaxı qazısı olub.Bu vəzifədə çalışarkən irimiqyaslı maarifçilik işləri görüb.O,1874-cü ildə Şamaxı ruhani məclislərinin birgə çalışması ilə o dövr üçün çox maraqlı olan Məclis Məktəbi adlı təhsil ocağı yaradır.Müəllimliyə- qabiliyyətinə inandığl və güvəndiyi müəllimləri cəlb edir.Onlardan şair Seyid Əzim Şirvani və Cəlal Əfəndini xüsusilə qeyd etmək lazımdır.

 Səid Əfəndi sonralar Tiflisə  dini vəzifəyə dəvət alır.Burada müəyyən sınaqlardan keçdikdən sonra Zaqafqaziya Əhli-Təsənni İdarəsin üzvü vəzifəsinə irəli çəkilir.

Səid Əfəndi Ruhani İarəsində məktəb və maarif məsələləri ilə məğul olur. O,Tiflisdə əlinə düşən imkandan istifadə edərək, türk dilində mətbəə açmağa naii olur.Əslində bu mətbəə türk dünyasının ilk böyük yayım  və basın müəssisələrindən biri idi. Kırım tatarı İsmayıl bəy Qasprinskinin ilk kiçik həcmli jurnalları  məhz burada  çap olunmuşdur.

S.Ünsizadə "Ziya" adlandırdığı litoqrafiya və mətbəədə 1879-cu ilin yanvarından  türk dilində  "Ziya" adlı  həftəlik qəzetin nəşrinə başlayır.

Qardaşına kömək etmək,mətbu fəaliyyəti gücləndirmək üçün Cəlal Əfəndi də Şamaxıdan Tiflisə gəlir.Səid Əfəndi "Ziya"ya naşirlik edir. Cəlal Əfəndi qəzetin  redaktorlu və baş yazarı kimi fəaliyyət göstərir.1883-cü ilin yanvar ayında Cəlal Ünsizadə "Kəşkül" adlı jurnalın nəşrinə başlayır. "Kəşkül"ün ilk nömrələrini "Ziya" mətbəəsində çıxaran Cəlal Əfəndi  sonralar özünə ayrıca mətbəə alır.

1884-cü ilin əvvəllərində Səid Əfəndini Şamaxıya qazı vəzifəsinə göndərirlər.O, "Ziya"nın rəhbərliyini damadı,kürəkəni,ixtisasca hüquqşünas olan Şilyanskiyə tapşırıb Şamaxıya qayıdır.Burada "Ziya"nın cəmi 11 nömrəsini redaktə edə bilir.

"Ziya"  qəzeti  1884-cü ilin iyununda bağlanır. Səid Ünsizadə Şamaxıda  müəyyən dairələrdən idarə olunan qarşıdurmadan bezib,Bakıya köçür.  "Ziya"nı burada yenidən çap etdirmək istəyir, lakin bu məsələ baş tutmur.

S.Ünsizadə 1890-cı ildə türk dünyasının baş şəhərinə -İstanbula köçməli olur.

****

 

 Ünsizadələr    uzun müddət yada düşmür,yada qüşəndə də onlar haqqında o qədər də dəqiq olmayan  müxtəlif ziddiyyətli fikirlər meydana çıxır.Ünsizadələrin qohumları belə onlardan söz açmağa çəkinirdilər.Lakin müəyyən müddətdən sonra Qnsizadələr haqqında əsl həqiqəti söyləməyə cəhd göstərildi. Bu barədə ilk sözü deyənlərdən Nazim Axundov,Ağarəfi Zeynalov,Çamiil urbanov,Xeyrulla Məmmədov,Alxan Bayramoğlu və başqalarının xidətləri bu gün mütləq xatırlanmalıdır. 1973-cü ildən mən də bu istiqamətdə müəyyən işlər görmüşəm. Mən Ziya qəzetinin  dilinin tədqiqatçısıyam.Lakin sonralar  Ziyanın dili ilə yanaşı,mətbuat tarixi,ədəbiyyat məsələlri,ədəbi əlaqələrə aid mövzuları da tədqiq etməli oldum.Arxivlərdə işlədim,Ünsizadələrin nəsil şəcərəsini araşdırdım ki,itən və ya itirilən materiallarla tanış olum.

 Gənc dostum Zaur hələ dünyaya gəlməmişdən əvvəl mən onun   qohum-əqrəbasının bir neçəsi ilə tanış idim.Nənəsi Elmira xanım 1970-ci illərdə "Leçkomissiya" adı ilə tanınan tibb müəssisəsinin Xəzər Gəmiçiliyi İdarəsinin   yanındakı poliklinikasının 9-cu kabinetində həkim işləyirdi.

Mənə onunla ünsiyyət qurmağı   professor   Xeyrulla Məmmədov məsləhət öırmüşdü.Xeyrulla müəllim  öz nəslinin tarixi ilə ciddi maraqlanan Elmira xanımdan Ünsizadələr haqqında maraqlı materiallar toplaya bilmişdi.Təəssüf ki, sonralar bu əlaqələr səngimişdi.Elmira xanım hələ də keçmişin qorxusu ilə yaşayır,öz qohumlarının  İstanbuldakı fəaliyyəti haqqında  milli mətbuatımız üçün gərəkli olan materiallarrdan ehtiyatla söz açırdı.

Mən də Elmira xanımdan lazımi materialları toplaya bilmədim.Amma onun nəsil şəcərəsi haqqında indiyədək deyilməyən bəzi materialların izinə düçə bildim.Sonralar Elmira xanım Gənclikdəki evlərini  Əhmədli qəsəbəsindəki  bir mənzillə dəyişdi və bizim telefon əlaqələrimiz kəsildi.

                            ***

Ünsizadələr,onların ictimai-siyasi həyatımızdakı rolu mənim hər gün məşğul olduğum sahədir.Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aspirantı kimi mən "Ziya" və  "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) dili"  mövzusunun tədqiqi ilə məşğul olmuşam.

"Ziya"da dil məsələləri   fərqli yanaşma tələb edir.Burada söz içində söz demək,sözün görünməyən tərəflərini tədqiq etmək  daha vacib görünür.Türkdilli mətbuatda "Ziya" dədər zəngin dil çalarları olan ikinci bir mətbuat orqanı yoxdur.Bu qəzetdəki tərcümə materialları belə məqsədəyönlü əhəmiyyət daşıyır.Adi sözün içindın başqa söz,başqa fikir çıxır.Bütün bunları üzə çıxarandan sonra qəzetdəki  dil məsələlərini ictimai-siyasi həyatldakı mövzularla bağlı tədqiq etməyə başladım. Bu araşdirmalar zamanı mətbuat tariximiz üşüm çox maraqlı məqamlar ortaya çıxdı.Ən birinci işim Ünsizadələrin  həyat yolunu öyrənməyə cəhd etmək oldu.

Səid Ünsizadə 1890-ci ildə Şamaxıdakı və Bakıdakı dedi-qodulardan bezib İstanbula köşmüşdü.O, burada müxtəlif vaxtlarda üç dəfə maarif naziri olmuş Münif paşanın köməkliyi ilə təhsi sahəsində işləyir, Quranın türk dilində təfsirini yazır. Əslində,Səid Ünsizadə bu təfsir işinə hələ 1883-cü ildə başlamışdı və  1879-cu ilin yanvarlndan redaktoru olduğu "Ziya" qəzetinin mətbəəsində bu mövzuda bir kitabça da nəşr etmişdi.

  1905-ci ilin iyun ayında İstanbuldan  şamaxılı  S.Atamaıbəyov  "Həyat" qəzetinin redaktoru  Əli bəy Hüseynzadəyə  açı bir xəbər göndərir.

Xəbərdən məlum olur ki,türk dünyasının tanınmış  aydınlarından və ziyalılarından biri Səid Əfəndi Ünsizadə ömrünün səksən sinnində İstanbulda dünyasını dəyişmişdir.Xəbərdə onun İstanbulda yaşadığı dövrdə (1890-1905) gördüyü maarifçilik işlərindən söz açılır.( "Həyat" qəzeti,5 iyul 1905,N 21).

Nekroloqun sonunda redaktor  oxucuları müracətlə  Səid Ünsizadə haqqında iri həcmli bir yazı yazmağa çağırır  və onu  qəzetdə çap edəcəyinə söz verir.

Təəssüf ki,Əli bəy Hüseynzadənin oxuculara ünvanladığı yazı sifarişinə səs verən olmur.

Mənim yazılarımdakı  "Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905,İstanbul)"  tarixi bu faktdan qaynaqlanır.

Ünsizadələrin ortancıl qardaşı Cəlal Ünsizadə də böyük qardaşından bir il sonra Tiflisdən İstanbula köçür,burada yuksək mətbuat vəzifələrində çalışır.Bəzi tədqiqatçılar onun 1918-ci ildə  Gəncədə göründüyündən söz açırlar. 

 Bəzi tədqiqatlarda Cəlal Ünsizadənin 1930-cu illərin əvvəllərində Türkiyədə vəfat etdiyini xəbər versələr də,konkret mənbə göstərmirlər.Halbuki, hakim dairələrə yaxın olan Cəlal Ünsizadənin ölüm xəbəri mütləq  türk mətbuatında  öz əksini tapmalı idi.

Ünsizadələrə  aid materialları Türkiyədə elə Ünsizadə adı ilə axtarmaq lazımdır.Onların hər ikisi  1934-cü il  Türkiyə Soyad Kanununa qədər  dünnyasını dəyişmişdir.Bu nəslin sonrakı nümayəndələri isə 1934-cü il  Soyd Kanunundan istifadə etmişlər.Təəssüf ki, Ünsizadələrin yeni nəslinin soyadları bizə məlum deyili. 

Gənc dostum Zaur  bu istiqamətdə  türk dostlarının  köməyi ilə maraqlı axtarışlar aparır. İnanırıq ki, bu işdə Zaur Səmədovun axtarışları  və oxucularla paylaşdığı  yeni soyad axtarışları öz bəhrəsini verəcəkdir.  

Zaur Səmədovun FACEBOOK dostlarına ünvanladığı bəzi materialları olduğu kii Sizlərə təqdim edirəm.Nəticəni özünüz çıxarın.

 

"1890 illerde Istanbula kocmus Haci Said efendi Unsizadenin nesli Soyadi Qanununa esasen

Arkun  (məncə, ARKÜN olmalıdır-N.N.) ve Berksan soyadi göturübler.


1. Firat Coskun oglu Arkun


2. Ahmet Ziyayeddin oglu Arkun( Haci Said efendi Unsizadenin nevesi)


4. Coskun Tefvik oglu Arkun


Turkiye, Istanbul 2017

Unsizade qardaşları adlı şəxsin şəkli.
 
 
(Sağdan ikinci Zaur Səmədovdur)
 
 
Unsizade qardaşları
 
 

1890 illerde Istanbula köcmus Haci Said efendi Unsizadenin nesli Soyadi Qanununa esasen

Arkun ve Berksan soyadi goturubler.


1. Firat Coskun oglu Arkun


2. Ahmet Ziyayeddin oglu Arkun( Haci Said efendi Ünsizadenin nevesi)


4. Coskun Tefvik oglu Arkun


Turkiye, Istanbul 2017"

 

*********

 

Yenə də tam aydınlıq yoxdur.Müəyyən suallar ortaya şıxır.

1.Qnsqzadələr İstanbulda hansı məhəllədə yaşayırlar?

2.Şəcərənin budaqlarını gğstərə bilərsinizmi?

3.Ünsizadələrin azərvaycanlı qohumları ilə əlaqələri varmı?

 

 

P.S.   Zaurun  Səid Ünsizadəyə aid etdiyi bir portreti də oxuculara təqdim edirəm.

Səid  Əfəndi Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905,İstanbul)
Müəllifin digər yazıları

 1. "Dırnaq"dan "mötərizat"a və yaxud...
 2. Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı İsmayıl Məmmədovun 366 yarpaqlı 2018-ci il təqvimi çap ediləcəkmi...
 3. Qara qoçun nağılı
 4. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki...
 5. Yenə də "Türkische Lesestoffe....Leipziq. 1916" türkdilli latın qrafikalı kitabından söz açırıq ki, bilməyənlər də nəyisə bilsinlər
 6. Avropa da, Amerika da türk atalar sözlərini oxuyur
 7. Məktəb, məktəb , yenə də məktəb... Özü də gələcəyin məktəbi
 8. Qaranlıqdan Alatoranlığa gedən vaxtın deyimləri
 9. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İstiqlal Bəyannaməsinin əsas müəllifi kimdir?
 10. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım haqqında nə bilirik?
 11. Tarixçilərimizin dərsliklərdə jurnal adı ilə öyrətdikləri "İŞIQ" QƏZETİ (1911-1912)
 12. Qafqazın Baş Rəisi Knyaz Dondukov-Korsakova (1820-1893) hədiyyə olan dərsliyin bir sıra məqamları və son səhifələrindəki nəsihətlər
 13. Türk dostumun təhsil nazirimizə göndərdiyi bir məktub və yaxud...
 14. Öyüdlərim, pəndlərim, nəsihətlərim....
 15. Ortaq türk dilləri ədəbiyyatı müntəxəbatına layiq uğurlu poetik nümunələr və yaxud...
 16. "Kəlilə və Dimnə"nin ilk mətbu nümunələri haqqında bir neçə söz...
 17. Türk dünyasının 1865-ci il tarixli üçdilli atalar sözü lüğəti
 18. 130 il bundan əvvəl İrəvandan "Bir müsəlman" Tiflisə - Azərbaycan dilində nəşr olunan "Kəşkül" qəzetinə nə yazırdı?
 19. Qəbul imtahanı testlərinin bunkerdə yazılması məsləhətdirmi?
 20. XIX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin türk dünyasına tanıtdığı təhsil ocağı və yaxud Kürdəmirin ilk dövlət məktəbinin tarixi 1881-ci il fevralın 9-dan başlayır
 21. Nüktələr və nöqtələr....
 22. "Ziya" qəzetinin qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa uzanan yolları
 23. AMEA və universitet alimlərinin orta məktəb marafonları
 24. Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz...
 25. Azərbaycanın İlk milli jurnalının - "Kəşkül"ün 135 yaşı tamam oldu
 26. Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsini neçə nəfər imzalayıb və yaxud doğru sözü niyə səhv deyirlər?
 27. Azərbaycan ədəbi dilinin yeni anlayışları ifadə edən rus və Avropa dillərindən alınmış terminlərlə zənginləşməsində "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) rolu
 28. 130 illik yubileyi gecikdirilən Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və yaxud adı ensiklopediyaya düşən elmi dərəcəli biologiya müəllimi
 29. Əhmədli kəndi... Tarixi xidmətləri unudulmuş təhsil ocağı
 30. DÜNƏN "ZIYA"NIN 139 YAŞI TAMAM OLDU VƏ YAXUD TÜRK DÜNYASININ TİFLİSDƏN BOYLANAN GÜNƏŞİ
 31. Orfoqrafiya mədəniyyəti-dil mədəniyyətidir
 32. Gəlin orfoqrafiya qaydalarını hazırlamağı dilbilənlərə tapşıraq
 33. "Ziya" qəzetinin Şəkidə yaşayan Şamaxılı müxbirlərindən biri
 34. Pıçıltılı etiraf və yaxud Zirvələrdə iki həftə qar altında qalanların xoş xəbərin gözləyirik
 35. İtirmişik yuxumuzu, qalanımız ağrımızdır...
 36. Bağışla, bağışla, bağışla bizi
 37. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
 38. S.Ə.Şirvani şeyxülislam ola bilərdimi?
 39. Mürəttib M.Ə.R. kriptonimi kimə aiddir?
 40. Orta məktəb şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsində alınma sözlərin rolu
 41. Bizə ən gərəkli - Fil hesabatı
 42. “Bağçasaraydan göndərilən məktub”
 43. Şamaxı Məclis Məktəbinin 140 illik yubileyindən 3 il də keçdi, amma görüləsi işlər hələ də çoxdur....
 44. Təlim və tərbiyə prosesində elmi araşdırmaların rolu
 45. "Dəbistan" jurnalı (1906-1908) və yaxud şagird və müəllimlər üçün dərsliyə bərabər dövri nəşr
 46. Nəcməddin Xələfoviçə görə "məmləkət"i dəyişdim
 47. Doğma yurdun qış lövhələri...
 48. 45 il bundan əvvəlki dünya gənclər hərəkatı...
 49. Nəğmə kimi səslənən bal dilmiz var olsun!
 50. Bir daha Ələkbər Tahirzadənin- şair Mirzə Ələkbər Sabirin müəllimliyə gedən əzablı və əziyyətli yolları ilə...… - Tədqiqat
 51. Hamıya dostam mən,bir qardaşam mən
 52. "İşığ"ın işıq saldığı tərcümənin işığında və yaxud İ.A.Krılovdan tərcümə:Durnabalığı və Pişik
 53. "Ziya" qəzetinin (25.01.1879- 26.06.1884) qaranlıq taleyini işıqlandırmaq lazımdır
 54. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 55. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 56. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 57. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 58. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 59. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 60. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 61. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 62. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 63. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 64. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 65. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 66. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 67. Təbrizdən kənd məktubları
 68. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 69. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 70. Dünya yaman dünyadır
 71. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 72. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 73. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 74. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 75. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 76. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 77. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 78. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 79. Göz görür,ağıl kəsir....
 80. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 81. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 82. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 83. Mənim nəğməli bibim - Foto
 84. Sən yazmasan,mən yazaram
 85. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 86. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 87. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 88. Qulam Məmmədli-120
 89. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 90. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 91. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 92. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 93. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 94. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 95. SÖZ KİMİNDİR?
 96. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 97. Mənim dualarım
 98. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 99. Təzadlar, ay təzadlar....
 100. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 101. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 102. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 103. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 104. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 105. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 106. Testdən qəsdən danışmırıq
 107. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 108. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 109. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 110. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 111. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 112. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 113. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 114. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 115. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 116. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 117. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 118. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 119. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 120. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 121. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 122. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 123. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 124. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 125. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 126. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 127. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 128. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 129. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 130. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 131. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 132. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 133. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 134. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 135. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 136. Bu yaz bir başqa yazdır
 137. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 138. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 139. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 140. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 141. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 142. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 143. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 144. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 145. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 146. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 147. Dərgahdan başlanan yol
 148. Fikrin ifadə formalarından biri
 149. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 150. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 151. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 152. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 153. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 154. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 155. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 156. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 157. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 158. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 159. "Əkinçi" qəzeti-140
 160. Mustafanın Çanakkala məktubu
 161. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 162. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 163. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 164. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 165. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 166. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 167. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 168. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 169. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 170. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 171. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 172. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 173. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 174. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 175. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 176. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 177. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 178. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 179. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 180. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 181. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 182. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 183. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 184. Kasıblığın üzü qara olsun
 185. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 186. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 187. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 188. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 189. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 190. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 191. İlk hesab dərsliyimiz
 192. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 193. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 194. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 195. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 196. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 197. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 198. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 199. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 200. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 201. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
Qara qoçun nağılı
10:03 21.03/2018
 
Xəbər başlıqları
23-03-2018
22-03-2018
22.03.2018 Sabunçuda qətl

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
1.5519 san