09:23 04 İyul 2017
1785 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

 

Özünü görkəmli maarifçi  Səid  Ünsizadəinn yaxın qohumu sayan , ata  tərəfdən əslən Ağsunun Nüydü kəndindən olan Zaur  Səmədov bir ildən artıqdır ki, filoloq alimlərimizin çoxunun yadına düşməyən  ciddi axtarışlarla məşğuldur.Hiss olunur ki, rus dilində təhsil alan, Azərbaycan dilində gözəl danışan Zaur Səmədov ingilis dilini də elmi mübahisə üçün kifayət olan dərəcədə yaxşı bilir.

Mətbuat və ictimai fikir tariximizdə önəmli yer tutan Ünsizadə lqardaşlarına  maraq Zauru o qədər özünə cəlb edib ki, o, öz soyadını da ata tərəfin adı ilə yox,nənə tərəfin soyadı ilə təqdim edir.  Zaur xeyli müddətdir ki, yazılarında matronim soyadından-Ünsizadə soyadından istifadə edir.

Əlbəttə, burada qəbahətli bir nəsnə yoxdur.Dünyanın bir çox məşhurları matronim soyadı ilə tanınırlar.

Zaur gənc magistrdir, ,ikinci kursa təzə keçib.İqtisadiyyat üzrə təhsil alır.Dünyanın bir çox ölkələrində əqidə dostları var.Lazım gələndə onlara   dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr haqqında telefon və skaypla tapşırıq verir.Aldığı materialları Azərbaycan oxucularına çatdırmağa tələsir.

Hamıya  maraqlı olacağını düşünərək, oxuculara Ünsizadələr haqqında qısa bir  məlumat  çatdırıram.

Ünsizadəl qardaşları əslən şamaxılıdırlar.Böyük qardaşın adı Səid,ortancılin adı Cəlal (bəzən Cəlaləddin də yazırlar), ən kiçiyinin adı isə Kamaldır.

Hər üç qardaşın mətbuat və mətbəə tariximizdə əvəzsiz rolu var. Onlar ilk təhsillərini şair təbiətli ataları Əbdürrəhman Əfəndidən almışlar.Səid əfəndi bir müddət Şamaxı qazısı olub.Bu vəzifədə çalışarkən irimiqyaslı maarifçilik işləri görüb.O,1874-cü ildə Şamaxı ruhani məclislərinin birgə çalışması ilə o dövr üçün çox maraqlı olan Məclis Məktəbi adlı təhsil ocağı yaradır.Müəllimliyə- qabiliyyətinə inandığl və güvəndiyi müəllimləri cəlb edir.Onlardan şair Seyid Əzim Şirvani və Cəlal Əfəndini xüsusilə qeyd etmək lazımdır.

 Səid Əfəndi sonralar Tiflisə  dini vəzifəyə dəvət alır.Burada müəyyən sınaqlardan keçdikdən sonra Zaqafqaziya Əhli-Təsənni İdarəsin üzvü vəzifəsinə irəli çəkilir.

Səid Əfəndi Ruhani İarəsində məktəb və maarif məsələləri ilə məğul olur. O,Tiflisdə əlinə düşən imkandan istifadə edərək, türk dilində mətbəə açmağa naii olur.Əslində bu mətbəə türk dünyasının ilk böyük yayım  və basın müəssisələrindən biri idi. Kırım tatarı İsmayıl bəy Qasprinskinin ilk kiçik həcmli jurnalları  məhz burada  çap olunmuşdur.

S.Ünsizadə "Ziya" adlandırdığı litoqrafiya və mətbəədə 1879-cu ilin yanvarından  türk dilində  "Ziya" adlı  həftəlik qəzetin nəşrinə başlayır.

Qardaşına kömək etmək,mətbu fəaliyyəti gücləndirmək üçün Cəlal Əfəndi də Şamaxıdan Tiflisə gəlir.Səid Əfəndi "Ziya"ya naşirlik edir. Cəlal Əfəndi qəzetin  redaktorlu və baş yazarı kimi fəaliyyət göstərir.1883-cü ilin yanvar ayında Cəlal Ünsizadə "Kəşkül" adlı jurnalın nəşrinə başlayır. "Kəşkül"ün ilk nömrələrini "Ziya" mətbəəsində çıxaran Cəlal Əfəndi  sonralar özünə ayrıca mətbəə alır.

1884-cü ilin əvvəllərində Səid Əfəndini Şamaxıya qazı vəzifəsinə göndərirlər.O, "Ziya"nın rəhbərliyini damadı,kürəkəni,ixtisasca hüquqşünas olan Şilyanskiyə tapşırıb Şamaxıya qayıdır.Burada "Ziya"nın cəmi 11 nömrəsini redaktə edə bilir.

"Ziya"  qəzeti  1884-cü ilin iyununda bağlanır. Səid Ünsizadə Şamaxıda  müəyyən dairələrdən idarə olunan qarşıdurmadan bezib,Bakıya köçür.  "Ziya"nı burada yenidən çap etdirmək istəyir, lakin bu məsələ baş tutmur.

S.Ünsizadə 1890-cı ildə türk dünyasının baş şəhərinə -İstanbula köçməli olur.

****

 

 Ünsizadələr    uzun müddət yada düşmür,yada qüşəndə də onlar haqqında o qədər də dəqiq olmayan  müxtəlif ziddiyyətli fikirlər meydana çıxır.Ünsizadələrin qohumları belə onlardan söz açmağa çəkinirdilər.Lakin müəyyən müddətdən sonra Qnsizadələr haqqında əsl həqiqəti söyləməyə cəhd göstərildi. Bu barədə ilk sözü deyənlərdən Nazim Axundov,Ağarəfi Zeynalov,Çamiil urbanov,Xeyrulla Məmmədov,Alxan Bayramoğlu və başqalarının xidətləri bu gün mütləq xatırlanmalıdır. 1973-cü ildən mən də bu istiqamətdə müəyyən işlər görmüşəm. Mən Ziya qəzetinin  dilinin tədqiqatçısıyam.Lakin sonralar  Ziyanın dili ilə yanaşı,mətbuat tarixi,ədəbiyyat məsələlri,ədəbi əlaqələrə aid mövzuları da tədqiq etməli oldum.Arxivlərdə işlədim,Ünsizadələrin nəsil şəcərəsini araşdırdım ki,itən və ya itirilən materiallarla tanış olum.

 Gənc dostum Zaur hələ dünyaya gəlməmişdən əvvəl mən onun   qohum-əqrəbasının bir neçəsi ilə tanış idim.Nənəsi Elmira xanım 1970-ci illərdə "Leçkomissiya" adı ilə tanınan tibb müəssisəsinin Xəzər Gəmiçiliyi İdarəsinin   yanındakı poliklinikasının 9-cu kabinetində həkim işləyirdi.

Mənə onunla ünsiyyət qurmağı   professor   Xeyrulla Məmmədov məsləhət öırmüşdü.Xeyrulla müəllim  öz nəslinin tarixi ilə ciddi maraqlanan Elmira xanımdan Ünsizadələr haqqında maraqlı materiallar toplaya bilmişdi.Təəssüf ki, sonralar bu əlaqələr səngimişdi.Elmira xanım hələ də keçmişin qorxusu ilə yaşayır,öz qohumlarının  İstanbuldakı fəaliyyəti haqqında  milli mətbuatımız üçün gərəkli olan materiallarrdan ehtiyatla söz açırdı.

Mən də Elmira xanımdan lazımi materialları toplaya bilmədim.Amma onun nəsil şəcərəsi haqqında indiyədək deyilməyən bəzi materialların izinə düçə bildim.Sonralar Elmira xanım Gənclikdəki evlərini  Əhmədli qəsəbəsindəki  bir mənzillə dəyişdi və bizim telefon əlaqələrimiz kəsildi.

                            ***

Ünsizadələr,onların ictimai-siyasi həyatımızdakı rolu mənim hər gün məşğul olduğum sahədir.Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aspirantı kimi mən "Ziya" və  "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) dili"  mövzusunun tədqiqi ilə məşğul olmuşam.

"Ziya"da dil məsələləri   fərqli yanaşma tələb edir.Burada söz içində söz demək,sözün görünməyən tərəflərini tədqiq etmək  daha vacib görünür.Türkdilli mətbuatda "Ziya" dədər zəngin dil çalarları olan ikinci bir mətbuat orqanı yoxdur.Bu qəzetdəki tərcümə materialları belə məqsədəyönlü əhəmiyyət daşıyır.Adi sözün içindın başqa söz,başqa fikir çıxır.Bütün bunları üzə çıxarandan sonra qəzetdəki  dil məsələlərini ictimai-siyasi həyatldakı mövzularla bağlı tədqiq etməyə başladım. Bu araşdirmalar zamanı mətbuat tariximiz üşüm çox maraqlı məqamlar ortaya çıxdı.Ən birinci işim Ünsizadələrin  həyat yolunu öyrənməyə cəhd etmək oldu.

Səid Ünsizadə 1890-ci ildə Şamaxıdakı və Bakıdakı dedi-qodulardan bezib İstanbula köşmüşdü.O, burada müxtəlif vaxtlarda üç dəfə maarif naziri olmuş Münif paşanın köməkliyi ilə təhsi sahəsində işləyir, Quranın türk dilində təfsirini yazır. Əslində,Səid Ünsizadə bu təfsir işinə hələ 1883-cü ildə başlamışdı və  1879-cu ilin yanvarlndan redaktoru olduğu "Ziya" qəzetinin mətbəəsində bu mövzuda bir kitabça da nəşr etmişdi.

  1905-ci ilin iyun ayında İstanbuldan  şamaxılı  S.Atamaıbəyov  "Həyat" qəzetinin redaktoru  Əli bəy Hüseynzadəyə  açı bir xəbər göndərir.

Xəbərdən məlum olur ki,türk dünyasının tanınmış  aydınlarından və ziyalılarından biri Səid Əfəndi Ünsizadə ömrünün səksən sinnində İstanbulda dünyasını dəyişmişdir.Xəbərdə onun İstanbulda yaşadığı dövrdə (1890-1905) gördüyü maarifçilik işlərindən söz açılır.( "Həyat" qəzeti,5 iyul 1905,N 21).

Nekroloqun sonunda redaktor  oxucuları müracətlə  Səid Ünsizadə haqqında iri həcmli bir yazı yazmağa çağırır  və onu  qəzetdə çap edəcəyinə söz verir.

Təəssüf ki,Əli bəy Hüseynzadənin oxuculara ünvanladığı yazı sifarişinə səs verən olmur.

Mənim yazılarımdakı  "Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905,İstanbul)"  tarixi bu faktdan qaynaqlanır.

Ünsizadələrin ortancıl qardaşı Cəlal Ünsizadə də böyük qardaşından bir il sonra Tiflisdən İstanbula köçür,burada yuksək mətbuat vəzifələrində çalışır.Bəzi tədqiqatçılar onun 1918-ci ildə  Gəncədə göründüyündən söz açırlar. 

 Bəzi tədqiqatlarda Cəlal Ünsizadənin 1930-cu illərin əvvəllərində Türkiyədə vəfat etdiyini xəbər versələr də,konkret mənbə göstərmirlər.Halbuki, hakim dairələrə yaxın olan Cəlal Ünsizadənin ölüm xəbəri mütləq  türk mətbuatında  öz əksini tapmalı idi.

Ünsizadələrə  aid materialları Türkiyədə elə Ünsizadə adı ilə axtarmaq lazımdır.Onların hər ikisi  1934-cü il  Türkiyə Soyad Kanununa qədər  dünnyasını dəyişmişdir.Bu nəslin sonrakı nümayəndələri isə 1934-cü il  Soyd Kanunundan istifadə etmişlər.Təəssüf ki, Ünsizadələrin yeni nəslinin soyadları bizə məlum deyili. 

Gənc dostum Zaur  bu istiqamətdə  türk dostlarının  köməyi ilə maraqlı axtarışlar aparır. İnanırıq ki, bu işdə Zaur Səmədovun axtarışları  və oxucularla paylaşdığı  yeni soyad axtarışları öz bəhrəsini verəcəkdir.  

Zaur Səmədovun FACEBOOK dostlarına ünvanladığı bəzi materialları olduğu kii Sizlərə təqdim edirəm.Nəticəni özünüz çıxarın.

 

"1890 illerde Istanbula kocmus Haci Said efendi Unsizadenin nesli Soyadi Qanununa esasen

Arkun  (məncə, ARKÜN olmalıdır-N.N.) ve Berksan soyadi göturübler.


1. Firat Coskun oglu Arkun


2. Ahmet Ziyayeddin oglu Arkun( Haci Said efendi Unsizadenin nevesi)


4. Coskun Tefvik oglu Arkun


Turkiye, Istanbul 2017

Unsizade qardaşları adlı şəxsin şəkli.
 
 
(Sağdan ikinci Zaur Səmədovdur)
 
 
Unsizade qardaşları
 
 

1890 illerde Istanbula köcmus Haci Said efendi Unsizadenin nesli Soyadi Qanununa esasen

Arkun ve Berksan soyadi goturubler.


1. Firat Coskun oglu Arkun


2. Ahmet Ziyayeddin oglu Arkun( Haci Said efendi Ünsizadenin nevesi)


4. Coskun Tefvik oglu Arkun


Turkiye, Istanbul 2017"

 

*********

 

Yenə də tam aydınlıq yoxdur.Müəyyən suallar ortaya şıxır.

1.Qnsqzadələr İstanbulda hansı məhəllədə yaşayırlar?

2.Şəcərənin budaqlarını gğstərə bilərsinizmi?

3.Ünsizadələrin azərvaycanlı qohumları ilə əlaqələri varmı?

 

 

P.S.   Zaurun  Səid Ünsizadəyə aid etdiyi bir portreti də oxuculara təqdim edirəm.

Səid  Əfəndi Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905,İstanbul)
Müəllifin digər yazıları

 1. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 2. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 3. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 4. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 5. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 6. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 7. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 8. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 9. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 10. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 11. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 12. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 13. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 14. Təbrizdən kənd məktubları
 15. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 16. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 17. Dünya yaman dünyadır
 18. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 19. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 20. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 21. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 22. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 23. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 24. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 25. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 26. Göz görür,ağıl kəsir....
 27. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 28. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 29. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 30. Mənim nəğməli bibim - Foto
 31. Sən yazmasan,mən yazaram
 32. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 33. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 34. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 35. Qulam Məmmədli-120
 36. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 37. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 38. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 39. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 40. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 41. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 42. SÖZ KİMİNDİR?
 43. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 44. Mənim dualarım
 45. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 46. Təzadlar, ay təzadlar....
 47. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 48. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 49. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 50. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 51. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 52. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 53. Testdən qəsdən danışmırıq
 54. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 55. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 56. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 57. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 58. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 59. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 60. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 61. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 62. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 63. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 64. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 65. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 66. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 67. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 68. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 69. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 70. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 71. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 72. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 73. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 74. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 75. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 76. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 77. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 78. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 79. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 80. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 81. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 82. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 83. Bu yaz bir başqa yazdır
 84. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 85. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 86. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 87. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 88. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 89. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 90. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 91. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 92. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 93. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 94. Dərgahdan başlanan yol
 95. Fikrin ifadə formalarından biri
 96. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 97. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 98. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 99. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 100. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 101. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 102. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 103. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 104. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 105. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 106. "Əkinçi" qəzeti-140
 107. Mustafanın Çanakkala məktubu
 108. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 109. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 110. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 111. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 112. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 113. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 114. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 115. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 116. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 117. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 118. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 119. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 120. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 121. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 122. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 123. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 124. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 125. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 126. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 127. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 128. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 129. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 130. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 131. Kasıblığın üzü qara olsun
 132. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 133. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 134. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 135. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 136. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 137. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 138. İlk hesab dərsliyimiz
 139. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 140. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 141. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 142. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 143. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 144. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 145. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 146. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 147. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 148. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
 
Xəbər başlıqları
19-10-2017
19.10.2017 Şəkidə yanğın
18-10-2017

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
1.7618 san