Uğurlu siyasi kurs və mədəniyyət diplomatiyası: inkişaf modelinin yeni çalarları

06:35 / 05.06.2019

Tarixdə xoş təsadüflərə rast gəlinir. Ancaq hər bir təsadüfün də arxasında bir zərurət vardır. Heydər Əliyevin doğum günü ilə onun adını daşıyan Fondun yubileyinin eyni günə təsadüf etməsi də bir tarixi zərurətdir. Həmin gün müəyyən mənada ikiqat əlamətdar sayıla bilər. Həm Ulu öndərin əziz xatirəsi bir daha yad edilib, fəaliyyəti haqqında geniş danışılıb, dövlət quruculuğu kursunun müxtəlif aspektləri bir daha təhlil edilib, həm də Heydər Əliyev Fondunun uğurlu fəaliyyəti barədə söhbət açılıb. Hər iki əlamətdar hadisə münasibətilə təşkil edilən rəsmi mərasimdə Prezident İlham Əliyev geniş və dərin məzmunlu nitq söyləyərək, maraqlı tezislər ifadə edib. Bu iki hadisəyə dövlət başçısının nitqində yer almış fikirlərin işığında təhlili nəzər salmağa ciddi ehtiyac vardır. Həmin məsələ üzərində bir qədər geniş dayanmaq istərdik.

Ümummilli Lider: milli dəyərlərə və dövlətçiliyə sadiqlik nümunəsi

May ayının 10-u Azərbaycan üçün əlamətdar olan iki hadisə ilə yadda qaldı. Həmin gün ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümü və Heydər Əliyev Fondunun yaradılmasının 15 illiyi bir yerdə təntənəli mərasim vasitəsilə qeyd edildi. Bu iki əhəmiyyətli hadisənin eyni günə təsadüf etməsi həm tarixi məqamdır, həm də burada bir daxili məntiq vardır. Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin memarı Heydər Əliyevdir. Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Fond Heydər Əliyevin adını daşıyır.

Ulu Öndər Azərbaycan üçün olduqca böyük işlər görüb. Heydər Əliyev Fondu da həmin ruhda Ümummilli Liderin işlərini davam etdirərək, müstəqil dövlətçiliyimizə ciddi töhfələr verir. 15 ildir ki, Azərbaycan xalqı ilə bərabər bütün dünya bunun şahididir. Çünki Heydər Əliyev Fondu dünyanın hər guşəsində Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edir, ölkəmizi tanıdır və həm də başqa xalqların mədəni abidələrinin qorunması istiqamətində, uşaqlara, yoxsullara, ehtiyacı olanlara yardım sahəsində olduqca vacib proqramlar həyata keçirir.

Bu iki əhəmiyyətli hadisənin eyni gündə qeyd edilməsinin bütün vacib aspektlərini Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə və Heydər Əliyev Fondunun yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə söylədiyi nitqində dolğun şəkildə ifadə edib. Dövlət başçısı Ümummilli Liderin Azərbaycan dövlətçiliyi üçün gördüyü işləri ardıcıl şəkildə təhlil edib.

Hələ SSRİ dönəmində Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişafı istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atmışdı. Kremlin ciddi nəzarətinə baxmayaraq, Ulu Öndər Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərinin, dilinin, adət-ənənələrinin qorunması, bütün sahələrdə inkişafı istiqamətində fədakarlıq göstərirdi. Məhz Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində Azərbaycan üçün milli kadrlar yetişdirildi və ölkə ciddi inkişaf yoluna çıxdı.

Bu prosesi illərlə və düşünülmüş şəkildə aparan Heydər Əliyev gələcəkdə səmərəli işləyə bilən milli kadrlar ordusu yaratdı. Bütün bunların nəticəsi olaraq "...sovet dövründə – 1970-ci illərdə, 1980-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ən geridə qalmış respublikalardan birindən ən qabaqcıl respublikalardan birinə çevrilmişdir. Məhz o illərdə çox möhkəm sənaye potensialı yaradılmışdır, infrastruktur layihələri icra edilmişdir. O layihələr ki, bu gün də müstəqil Azərbaycana xidmət göstərir".

Ulu Öndərin Kremldə yüksək vəzifədə çalışarkən Azərbaycan naminə göstərdiyi xidmətləri haqqında ayrıca danışmaq lazımdır. Xüsusilə bir sıra dairələrin ölkəmiz əleyhinə məkrli planları həyata keçirməsinin qarşısını Heydər Əliyevin qətiyyətli siyasəti və parlaq şəxsiyyəti alırdı. Bu məqamı dövlət başçısı İlham Əliyev də xüsusi vurğulayıb. Ölkə rəhbəri həmin aspektdə deyib: "1987-ci ildə vəzifədən gedəndən sonra xalqımız, respublikamız üçün problemlər başladı. İki həftə də keçməmiş erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayırıb Ermənistana verilməsi haqqında iddia qaldırdılar. Güclü Heydər Əliyev amili imkan vermirdi ki, bu məsələ bundan əvvəlki dövrdə qaldırılsın. Halbuki, belə cəhdlər, belə meyillər var idi. Ancaq Heydər Əliyev amili buna imkan vermirdi".

Yəni fürsətdən istifadə edən düşmən uzun illər hazırlığını gördüyü təcavüzkarlıq siyasətini həyata keçirməyə başladı. SSRİ-nin o vaxtkı rəhbərliyinin ciddi dəstəyi ilə ermənilər Dağlıq Qarabağ ətrafında vəziyyəti gərginləşdirdilər. Həmin mərhələ ilə bağlı İlham Əliyev belə bir fikir ifadə edib: "Deyə bilərəm ki, əgər Heydər Əliyev o vaxt Azərbaycanın rəhbərliyində olsaydı, heç şübhəsiz ki, Dağlıq Qarabağ problemi heç vaxt yaranmazdı. O vaxtdan xalqımız üçün böyük problemlər başladı". Bu, bir həqiqətdir. Təcrübə də sübut etdi ki, məhz Heydər Əliyev güclü havadarları olan düşməni cilovlaya bilərdi.

Yeni mərhələ: humanitar fəaliyyət və uğurlu Azərbaycan qadını obrazı

Bu tezisin sübutu Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdandan sonra tədricən erməni təcavüzünün qarşısını ala bilməsidir. Ümummilli Lider öncə düşmənin irəliləyişini dayandırdı, sonra işğal altındakı torpaqların bir qismini hərbi əməliyyatlarla azad edib düşməni danışıqlar masası arxasına qayıtmağa məcbur etdi. Bundan sonra Ulu Öndər atəşkəs rejiminə nail oldu və Azərbaycan dövlətinin etibarlı inkişaf strategiyasını həyata keçirməyə başladı. Təcrübə göstərdi ki, Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı inkişaf kursu çox səmərəlidir və hazırda Ermənistan Azərbaycandan dəfələrlə zəifdir. Yəni keçən müddət ərzində Ermənistan dövlətçiliyi inkişaf etmədi, lakin Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider dövləti səviyyəsinə yüksəldi.

Təbii ki, müstəqil dövlət quruculuğu həm də ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək istiqamətində fəaliyyətlə tamamlanır. Keçən müddətdə Heydər Əliyevin xarici siyasət kursu imkan verdi ki, beynəlxalq təşkilatlar qəbul etdikləri sənədlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın. Belə də oldu. İndi Azərbaycan yüksək beynəlxalq nüfuza sahib, müstəqil və sürətlə inkişaf edən bir dövlət kimi qəbul edilir. Prezident İlham Əliyev dəfələrə vurğulayıb ki, Azərbaycan rəhbərliyi Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasi kursu reallaşdırır və bu, həmişə belə olacaq!

O da sevindiricidir ki, Ulu Öndərin adını daşıyan Fond da fəaliyyətində çox böyük uğurlara imza atmaqdadır. Bu barədə nitqində fikir bildirən dövlət başçısı vurğulayıb ki, 15 il ərzində Heydər Əliyev Fondu bir çox sahələrdə – mədəniyyət, incəsənət, təhsil və digər sahələrdə böyük işlər görüb. Təhsil sahəsində Fondun təşəbbüsü ilə "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" proqramı həyata keçirilməyə başlayıb. Həmin proqram çərçivəsində dövlət xətti ilə 3 min 200-dən çox məktəb tikilib və təmir edilib. Fondun xətti ilə çox sayda uşaqlar müalicə alıblar.

Bütün bunların sayəsində Fond artıq dünyada böyük nüfuza sahib bir təşkilat kimi tanınır. Bu proses durmadan indi də davam edir. Həyata keçirilən geniş əhatəli və çoxsaylı layihələr Heydər Əliyev Fondunun nüfuzunu durmadan artırmaqdadır. Prezident İlham Əliyev həmin bağlılıqda nitqində vurğulayıb: "Fondun çoxşaxəli fəaliyyəti Azərbaycanı dünyada tanıdır. Fondun dünya miqyasında çox böyük hörməti var. Azərbaycan reallıqlarının dünyaya çatdırılması istiqamətində - bizim musiqimizi, xalçaçılıq sənətini, muğam sənətini, digər mədəniyyət incilərimizi dünyaya çatdırmaq, təqdim etmək üçün Fond çox böyük işlər görür. Kitablar çap olunur, disklər hazırlanır, sərgilər, elmi-praktik konfranslar, simpoziumlar keçirilir”.

Bunlarla yanaşı, Ulu Öndərin anadan olmasının ildönümü üçün də əhəmiyyətli məqam kimi Fond tərəfindən Heydər Əliyevin siyasi irsinin bütün dünyada geniş təbliğ edilməsini göstərmək olar. Şübhə yoxdur ki, həmin istiqamətdə də Heydər Əliyev Fondu yeni-yeni uğurlara imza atacaq. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın çox uğurlu fəaliyyəti sayəsində Fond dövlətçiliyin inkişafı, milli mədəniyyətin təbliği və siyasi kursun təşviqi istiqamətlərində əhəmiyyətli proqramları reallaşdıracaq.

Yuxarıda vurğulanan məqamlar bir daha sübut edir ki, ölkəmiz Ulu Öndərin doğum gününü uğurlu nəticələrlə, böyük planlarla qarşılayıb. Bundan sonra da ölkə rəhbərliyinin qətiyyəti, yüksək siyasi iradəsi və milli maraqları əsas tutması sayəsində daha yüksək nəticələr əldə ediləcək. Azərbaycan daha çox inkişaf etdikcə, Heydər Əliyevin xatirəsi də xalq üçün daha əziz olacaq və dünyada Ümummilli Liderin nüfuzu yeni zirvələrə yüksələcək.

Newtimes.az


Etiket:

Strategiya.az

Xəbərlər
25.08.2019

Türkiyə ordusu İraqın şimalında üç şəhid verib
 

25.08.2019

Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələri 24 terrorçunu məhv edib

25.08.2019

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

25.08.2019

Xaçmazda 2 nəfər bıçaqlanıb

25.08.2019

Oğuzda dağlıq ərazidə meşə yanır - 2 helikopter və təyyarə cəlb edilib

25.08.2019

Atəşkəs iriçaplı pulemyotlarla 21 dəfə pozulub

25.08.2019

“WordPress”in avtomatik yenilənmə siyasəti barədəXƏBƏRDARLIQ

25.08.2019

Şamaxıda yanğın olub

25.08.2019

Azərbaycandan Həcc ziyarətinə gedən zəvvarların sonuncu qrupu bu gün Vətənə dönəcək

25.08.2019

“Nur” şadlıq sarayında baş verən yanğın söndürülüb

25.08.2019

Çin lideri orduya döyüş hazırlığını yüksəltməyi tapşırıb

25.08.2019

"OPEC+" formatı: Azərbaycanın enerji siyasətinin növbəti uğuru

25.08.2019

“Qarabağ” – “Linfild” oyununun hakim təyinatları açıqlanıb

25.08.2019

Batmaq təhlükəsi ilə üzləşən iki nəfər xilas olunub

24.08.2019

Putin-Makron: Rusiya ilə Aİ münasibətlərinin ziddiyyətləri azalmır

24.08.2019

Avropa İttifaqı Amazonda yanğınların söndürülməsinə köməyini təklif edib

24.08.2019

Şamaxıda "Toyota"nın vurduğu piyada xəstəxanada öldü

24.08.2019

İran yeni raketini sınaqdan keçirib

24.08.2019

Bakıda narkobaronlara qarşı xüsusi əməliyyat - "Bibixanım" saxlanıldı (FOTO)

24.08.2019

Bazar gününə olan hava proqnozu

24.08.2019

Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibini qəbul edib

24.08.2019

Xərə Zirə adasının palçıq vulkanı elementləri tədqiq edilib

24.08.2019

Azərbaycan millisi İsrail, Ukrayna və Latviya yığmaları ilə qarşılaşacaq

24.08.2019

Bakıda iki nəfər 18 manata görə bir nəfəri döydü - Polis isə...

24.08.2019

“Soyuz MS-14” Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya birləşə bilməyib

24.08.2019

Şəkidə dağlıq ərazidə baş verən yanğın söndürülüb

24.08.2019

Neftin qiyməti ucuzlaşıb

24.08.2019

Moskva aeroportlarında 40-dan çox reys təxirə salınıb və ya ləğv edilib

24.08.2019

Kiçikhəcmli gəmilərin təhlükəsiz istismarı diqqət mərkəzində saxlanılır

24.08.2019

8 min manata yaxın pul və qızıl əşyalar oğurlayan Masallı sakini ələ keçdi

24.08.2019

Donald Tramp Çin mallarının idxal tariflərini yenidən qaldırıb

24.08.2019

Hirkan Milli Parkında yanğın tam söndürülüb

24.08.2019

İstirahət günlərində hava necə olacaq?

24.08.2019

Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

24.08.2019

Atəşkəs snayper tüfənglərlə 19 dəfə pozulub

23.08.2019

Moskvada Putin və Ərdoğan arasında danışıqlar keçiriləcək

23.08.2019

"İnterpol" narkotik alverçisi olan azərbaycanlı barədə axtarış elan etdi

23.08.2019

Azərbaycanda bu məhsulların QİYMƏTLƏRİ ucuzlaşdı - SİYAHI

23.08.2019

Mərkəzi Bank depozit hərracı keçirəcək - Məbləğ yüz milyon manat

23.08.2019

Göyçayda evdən külli miqdarda pul oğurlanıb

23.08.2019

Şəhriyar Məmmədyarov amerikalı Uesli So ilə qarşılaşacaq

23.08.2019

Azərbaycanın xarici dövlət borcu açıqlanıb

23.08.2019

Mərdəkan körpüsündən avtomobil aşıb

23.08.2019

Rusiyadan gələn maşında 67 ədəd mobil telefon və dərman preparatları aşkarlandı

23.08.2019

Ümumi təhsil müəssisələrində vakansiya seçimi başa çatır

23.08.2019

Ötən gün törədilmiş 32 cinayətin üstü “isti izlər”lə açılıb

23.08.2019

Sabah 40 dərəcə isti olacaq

23.08.2019

Hava hücumundan müdafiə vasitələri döyüş atışları icra edib

23.08.2019

Bəyanat: İşğal olunmuş əzəli Azərbaycan torpaqlarında dini abidələr vandal münasibətlə üzləşib

23.08.2019

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse - prezidenti xanım Mehriban Əliyevaya Esse...