Milli Qurtuluş Günü tariximizin şanlı səhifəsidir

18:05 / 15.06.2020

 

Hər bir xalqın taleyində xüsusi əhəmiyyətə malik elə günlər var ki, bu zaman kəsiyində yaşanmış hadisələr onun gələcək müqəddəratını müəyyən etməklə həmin günü xalqın tarixi yaddaşına qızıl hərflərlə əbədi həkk edir. Azərbaycan üçün də belə günlərdən biri 15 iyun – Milli Qurtuluş Günüdür. Təqvimin bu əlamətdar günü xalqımız üçün sıradan olan bir bayram deyil, böyük ictimai-siyasi əhəmiyyətə malik tarixi gündür. Bu şanlı günün qəhrəmanı  Azərbaycan tarixində öz dühası ilə silinməz iz qoymuş dahi şəxsiyyət, müdrik siyasi xadim Heydər Əliyev olmuşdur. 1993-cü il iyununda xalqın təkidli istəyi ilə Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya gəlişi Azərbaycan xalqının və dövlətçiliyinin qurtuluşu ilə nəticələndi.

1991-ci ilin oktyabrında öz müstəqilliyinə yenidən qovuşmuş Azərbaycanda həm siyasi hakimiyyətdə, həm də dövlətin bütün təsisatlarında müəyyən bir boşluq yaşanırdı. Ermənistanın ölkəmizə qarşı işğalçılıq təcavüzü respublikada mövcud vəziyyəti daha da gərginləşdirirdi. Bu ağır dövrdə 1969-1982-ci illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi olmuş, daha sonra Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifələrində çalışmış və istefa verdikdən sonra 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri kimi bu bölgənin xilası yolunda fədakarlıq göstərmiş Heydər Əliyev xalqın təkidi ilə hakimiyyətə qayıtdı. Həmin dövrdə respublikada fəaliyyət göstərən bəzi silahlı dəstələrin yol verdikləri başıpozuq əməllər, ölkədə qardaş qırğını və vətəndaş müharibəsinə zəmin yaranması, bölgələrdə isə separatçılıq və parçalanma meyllərinin baş qaldırması Azərbaycanın bir dövlət kimi mövcudluğuna son qoyulması planını gündəmə gətirmişdi.

Hakimiyyət və güc davası apararaq öz şəxsi mənafeylərini güdən, hadisələri düzgün qiymətləndirə bilməyən o vaxtkı ölkə rəhbərliyi baş vermiş proseslərdən düzgün nəticə çıxara bilmir, ölkəni faktiki olaraq fəaləkətə doğru aparırdı. Digər tərəfdən, torpaqlarımızın erməni təcavüzünə məruz qalması, getdikcə gərginləşən siyasi vəziyyət, əhalinin gündən-günə ağırlaşan sosial durumu xalqımızın ölkəni bu bəlalardan xilas edə biləcək bir liderə ehtiyacını zəruri edirdi. 

1993-cü il iyunun 4-də isə Gəncədə polkovnik Surət Hüseynovun nəzarəti altında olan hərbi hissə hakimiyyətə itaətsizlik nümayiş etdirdi ki, bu da ölkəni qarşısıalınmaz xaosa sürükləmiş oldu. Yaranmış vəziyyəti nəzarətə almaq məqsədilə hakimiyyətin tələsik atdığı uğursuz və məntiqsiz addımlar müsbət nəticə vermirdi. Gəncəyə səfər etmiş dövlət nümayəndələrini girov götürən qiyamçı hərbi hissə rəhbərliyi ölkənin Baş naziri və Milli Məclis sədrinin, sonra isə prezidentin istefasını tələb etdi. Acınacaqlı vəziyyət tamamilə nəzarətdən çıxır, Surət Hüseynovun başçılıq etdiyi qiyamın coğrafi ərazisi saatbasaat genişlənir, üzü paytaxta yönəlirdi. Ölənlər və yaralananların sayı durmadan artırdı.

Qiyamçılar qarşısında əlacsız qalan ölkə rəhbərliyi dövləti məhv olmaqdan xilas etməyin yeganə yolunu Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməkdə gördü. Xalqını və onun milli maraqlarını hər bir şeydən uca tutan Heydər Əliyev Bakıya qayıdıb Surət Hüseynovla danışıqlar aparmaq məqsədi ilə Gəncəyə yola düşdü və geri qayıtdıqdan sonra Milli Məclisin iclasında Gəncə hadisələri ilə bağlı geniş arayış verdi...

1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi və həmin gün şanlı tariximizə dönüş nöqtəsi kimi daxil oldu. Sonralar millət vəkilləri 15 iyunu təqvimə Azərbaycanın Qurtuluş Günü kimi salınması təklifi ilə çıxış etdilər və Milli Məclis bu təklifi bəyənib müvafiq qərar qəbul etdi.

Həmin tarixdən Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı ölkəmizdə Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edilir. Xalqımızın Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan Respublikasında 1997-ci ilin 15 iyununda rəsmi bayramlardan biri kimi elan edilmiş, 1998-ci ildən bu bayrama dövlət statusu verilmişdir.

Öz möhtəşəm fəaliyyəti ilə Azərbaycanın inkişaf yolunu müəyyənləşdirmiş, milli-mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən azərbaycançılıq məfkurəsinin, demokratik prinsiplərə əsaslanan müstəqil dövlətçiliyimizin konseptual əsaslarını işləyib hazırlamış Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqımız qarşısında ən böyük xidməti kəskin geosiyasi maraqların toqquşduğu bir şəraitdə Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etməsi, həm içimizdəki xainlərdən, həm də təcavüzkar düşmənlərdən qoruması idi. Dövlətimizin qorunub saxlanılması isə azadlığımızın və suverenliyimizin təşəkkül tapması deməkdir, xalqımızın qurtuluşu deməkdir!  

Məhz o illərdən başlayaraq, Azərbaycan sürətli inkişaf və tərəqqi yolunda inamla irəliləməyə başladı. Ulu Öndər Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, ölkədə qanunsuzluğa və hərc-mərcliyə son qoymadan ictimai-siyasi sabitliyə, hər hansı bir inkişafa nail olmaq, müstəqil siyasət aparmaq qeyri-mümkündür. Azərbaycanı qüdrətli, nüfuzlu, demokratik dövlət kimi görmək Ümummilli liderin ən böyük arzusu idi və onun hər addımı və qəbul etdiyi hər bir qərar məhz buna istiqamətlənmişdi. Sabitlik bərqərar olandan sonra, 1995-ci ilin noyabrında demokratik, hüquqi dövlətin təməlini təşkil edən Konstitusiya qəbul olundu. Beləliklə, ölkədə daha genişmiqyaslı islahatların aparılması üçün normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılmasına başlanıldı. Məhz Ulu Öndərin gərgin əməyinin nəticəsində Ermənistan-Azərbaycan arasında atəşkəs sazişinin imzalanmasına nail olunması, iqtisadi dirçəlişi təmin edə biləcək müxtəlif neft kontraktlarının imzalanması, ölkəmizin bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara qəbul olunması Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi imza atdığı mühüm nailiyyətlər hesab olunur.

Bu gün Azəraycan dahi Heydər Əliyevin siyasi kursunun davamçısı, möhtərəm Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında dinamik inkişaf yolunda inamla irəliləyir. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən aparılan düşünülmüş, uğurlu siyasət nəticəsində dövlətimiz dünyanın dinamik inkişaf edən, modernləşən, beynəlxalq miqyasda nüfuzu gündən-günə artan regional güc mərkəzinə çevrilmiş, möhtəşəm iqtisadi uğurlar əldə etmişdir.

Ölkə əhalisi hər il 15 iyun - Milli Qurtuluş Gününü böyük ruh yüksəkliyi və təntənə ilə qeyd edir. Həmin gün hər bir azərbaycanlı tamamilə haqlı olaraq dərin iftixar və qürur hissi keçirir. Çünki məhz həmin tarixdən başlayaraq xalqımızın Ulu öndəri Heydər Əliyevin böyük dühası və gərgin əməyi sayəsində müstəqil Azərbaycan surətlə inkişaf etməyə başlamış, içtimai-siyasi sabitlik bərqərar olmuşdur. Bu sahədə qazanılmış nailiyyətlər dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin dərin biliyinin, yüksək idarəetmə bacarığının, iradə və qətiyyətinin səmərəli bəhrəsidir.

Azərbaycanlı olması ilə daim fəxr edən Ümummilli lider Heydər Əliyev xalqımızın yetirdiyi nadir şəxsiyyətlərdən biri kimi həmvətənlilərinin qəlbində əbədi yaşayır. Həyatının mənasını yalnız doğma xalqına və qurucusu olduğu dövlətə xidmətdə görən Ulu öndər bu müqəddəs amal uğrunda ən çətin maneələrə, taleyüklü problemlərə mərdliklə sinə gərən təcrübəli siyasi xadim və dahi şəxsiyyət, vətən təəssübkeşi və millət fədaisi kimi böyük ehtiramla xatırlanır. Şanlı tariximizə xalqımızın xilaskarı, fitri istedad sahibi, müdrik dövlət xadimi kimi düşmüş Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişaf yolunu dəqiqliklə müəyyənləşdirmiş, milli-mənəvi dəyərlərimizin, müstəqil dövlətçiliyimizin konseptual əsaslarını işləyib hazırlamış, milli dirçəlişə möhkəm zəmin yaratmış, azərbaycançılıq ideologiyasının təməlini qoymuş və yüksəlişinə təkan vermişdir.

Çoxşaxəli və zəngin fəaliyyəti Ulu Öndər Heydər Əliyevi zəmanəmizin əbədiyaşar və ümummilli liderinə çevirmişdir. Qədirbilən və müdrik xalqımız dahi liderin xidmətlərini unutmur, əziz xatirəsini uca tutur, onu daim yad edir və hər il 15 İyun - Milli Qurtuluş Gününü böyük coşqu və yüksək fəxarət hissi ilə qeyd edir.

Bayramınız mübarək!

 

Ramin Səmədov

BDU-nun tarixi muzeyinin direktoru


Etiket:

Strategiya.az

Xəbərlər
24.10.2020

Paşinyanın ardınca Mnatsakanyan da CNN-də özünü biabır etdi

24.10.2020

İşğal olunmuş ərazilərdəki dinc əhaliyə hərbi obyektlərdən uzaq durmaq tövsiyə edilir

24.10.2020

Artilleriya bölmələrimiz düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirməyə davam edir - VİDEO

24.10.2020

Şəhid olmuş hərbçilərin və müharibədən zərər çəkmiş şəxslərin kreditləri silinəcək

24.10.2020

Azərbaycan əsgəri beynəlxalq hüquqla müəyyən edilmiş normalar çərçivəsində davranır - Müdafiə Nazirliyi

24.10.2020

Düşmənin döyüş təyyarəsi məhv edilib

24.10.2020

Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının qanunsuz işğalına son qoymalıdır - Türkiyə Müdafiə Nazirliyi

24.10.2020

Ermənistan ordusu Goranboyda yaşayış məntəqəsinə iki ədəd "Smerç" raketi atıb

24.10.2020

BMT-nin adındakı yanlışlığın mahiyyətinə mənfi təsiri - Vətən müharibəsi dərsi

24.10.2020

Prezident İlham Əliyev: Türkiyə ilə münasibətlərimiz kimi, Gürcüstanla münasibətlərimiz də mehriban qonşuluğun yaxşı nümunəsi ola bilər

24.10.2020

Prezident İlham Əliyev: Bizi hərbi avadanlıqla ən çox təchiz edən Türkiyə və İsrail deyil, Rusiyadır

24.10.2020

Prezident İlham Əliyev: Ermənistan hökuməti başa düşməlidir ki, indi onlar diktə etmək vəziyyətində deyillər

24.10.2020

Qubadlı rayonu Ermənistan ərazisindən artilleriya atəşinə tutulur - Müdafiə Nazirliyi

24.10.2020

Düşmən yaşayış məntəqələrimizi raket atəşinə tutur

24.10.2020

Cəbhədə son vəziyyət: Əhəmiyyətli kommunikasiya xətləri nəzarətə götürülüb və vacib yüksəkliklər azad edilib

24.10.2020

Erməni işğalçıları Kəlbəcərdəki faydalı qazıntı yataqlarını istismar ediblər

24.10.2020

Prezident İlham Əliyev: Türkiyə əsla münaqişəyə cəlb edilməyib

24.10.2020

Düşmən Goranboy-Naftalan istiqamətindəki ərazilərimizi atəşə tutur

24.10.2020

Prezident İlham Əliyev Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi hücumunun siyasi məqsədlərindən danışıb

23.10.2020

Azərbaycan PUA-ları Ermənistan ərazisi üzərində uçuşlar həyata keçirmir - MN

23.10.2020

Xocavənd və Füzuli istiqamətlərində düşmənin könüllü dəstələri məhv edilib

23.10.2020

Azərbaycan Ordusu Xankəndi və Xocavənd şəhərlərini atəşə tutmur - MN

23.10.2020

XİN Ceyhun Bayramovun ABŞ Dövlət katibi ilə görüşünə dair məlumat yaydı

23.10.2020

Bu ərazilərə giriş-çıxış dayandırılır - Nazirlər Kabineti

23.10.2020

Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Xocavəndin 2, Cəbrayılın 5, Zəngilanın 2 kəndini işğaldan azad edib

23.10.2020

Prezident İlham Əliyev: Qubadlının Zilanlı, Kürd Mahrızlı, Muğanlı və Alaqurşaq kəndlərini işğaldan azad edilib

23.10.2020

Münaqişənin Ermənistanda deyil, Qarabağda getdiyi vaxt KTMT-nin köməyindən danışmaq düzgün deyil - Rusiya XİN

23.10.2020

Milli Qəhrəman Şükür Həmidovun adı Qubadlıda əbədiləşdiriləcək

23.10.2020

Prezident İlham Əliyev şəhid olmuş Milli Qəhrəman Şükür Həmidovun atası ilə telefonla danışıb

23.10.2020

Azərbaycan MN: Ermənistan ordusunun qüvvə və vasitələri darmadağın edilib

23.10.2020

İşğal ərazilərindəki qanunsuz fəaliyyət göstərənlərlə bağlı istintaq davam edir

23.10.2020

Ürəyin şeir yükü

23.10.2020

Ermənistana məxsus daha bir PUA məhv edilib

23.10.2020

Düşmənin 4 PUA-sı zərərsizləşdirilib

23.10.2020

Daxili İşlər Nazirliyi ölkə əhalisinə müraciət edib

23.10.2020

Tərtər, Ağdam və Ağcabədi ərazisi intensiv atəşə tutulub - MN

23.10.2020

Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin Vaşinqtonda planlaşdırılan görüşünə BMT-dən münasibət

23.10.2020

Vacib ərazi və yüksəkliklər azad edilib - Müdafiə Nazirliyi

23.10.2020

Azərbaycanın bitki örtüyünün 42 faizi, meşə sahəsinin isə 25 faizi işğal olunmuş ərazilərdə yerləşir

23.10.2020

Müdafiə Nazirliyi: düşmən fərarilik edərək mövqeləri tərk edir

23.10.2020

Dağlıq Qarabağda tənzimləmənin hansısa formulu barədə danışmaq tezdir - Peskov

22.10.2020

Vladimir Putin: Azərbaycan ərazisinin əhəmiyyətli bir hissəsinin itirildiyi vəziyyət əbədi davam edə bilməz

22.10.2020

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Bu gün Prezident İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan xalqı yeni tarix yazır

22.10.2020

Anar Eyvazov: Ordumuz qələbə əzmi ilə zəfər yoluna davam edir

22.10.2020

Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və İran İslam Respublikası dövlət sərhədi tam nəzarətə götürülüb

22.10.2020

Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonunun 3, Cəbrayıl rayonunun 4 kəndini işğaldan azad edib

22.10.2020

Prezident İlham Əliyev: Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsi və 13 kəndi işğaldan azad edildi

22.10.2020

Artilleriyaçılarımız düşmənə dəqiq zərbələr endirməyə davam edir - MN (VİDEO)

22.10.2020

XİN: Paşinyanın Ermənistanın mövqeyini “sülhsevər” kimi qələmə verməyə çalışan bəyanatı tamamilə cəfəngiyyatdır

22.10.2020

Prezident İlham Əliyev: Danışıqların başlanması üçün Azərbaycanın işğal olunmuş bütün rayonları boşaldılmalıdır