Prezidentin son səfərləri: sistemli və uğurlu kursun geosiyasi özəllikləri

08:27 / 17.09.2018

Dövlət başçısı İlham Əliyevin Rusiya, Qırğız Respublikası və Xorvatiyaya olan səfərləri ekspertlərin diqqət mərkəzində qalmaqda davam edir. Bu səfərlərə vahid mövqedən yanaşılaraq təhlillər aparılır. Doğrudan da, coğrafi olaraq bir-birindən uzaq olan ölkələrə səfərlərin geosiyasi əhəmiyyətinin dərk edilməsi vacibdir. Bundan başqa, həmin səfərlər zamanı müzakirə olunan məsələlər və onların strateji təyinatı üzərində düşünəndə maraqlı qənaətlər əldə etmək olur. Aydın görünür ki, Azərbaycanın xarici siyasətdə sistemli və davamlı addımları ilə uğurlar qazanması təsadüfi deyil. Burada daxili məntiq vardır. Xarici siyasət elə qurulmalıdır ki, atılan hər bir addım dövlətçiliyə, milli maraqların təmininə xidmət etsin. Hazırda bu şərti heç də bütün dövlətlər ödəyə bilmirlər. Uğursuzluğa düçar olanlar da vardır. Azərbaycan isə daim nailiyyət əldə edir və yeni-yeni zirvələr fəth edir. Bu bağlılıqda Prezidentin Rusiya Federasiyası, Qırğız Respublikası və Xorvatiyaya səfərlərinə geosiyasi prizmadan yanaşmağa ehtiyac duyuruq.

Milli mənafe uğrunda: xarici siyasətin mühüm şərti

Ulu öndər Heydər Əliyev daim vurğulayırdı ki, müstəqil dövlətin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri milli mənafeyi dünya miqyasında müdafiə edə bilən səriştəli xarici siyasətin yeridilməsidir. Bu səbəbdən bizim xarici siyasətimiz hər şeydən öncə "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir". Prezident İlham Əliyev Ulu öndərin bu tövsiyəsinə daim əməl edir. İlham Əliyev həyata keçirdiyi çoxvektorlu və səmərəli siyasəti ilə Azərbaycanın dünya miqyasında nüfuzunu yüksəkliklərə qaldırmaqdadır. Bu baxımdan dövlət başçısının Rusiya, Qırğız Respublikası və Xorvatiyaya səfərləri maraq doğurur.

Öncə vurğulayaq ki, Azərbaycanın xarici siyasəti həmişə çoxvektorlu olub və balanslaşma prinsipinə əsaslanıb. Bakı regional reallığı nəzərə alaraq dünyanın böyük dövlətləri ilə qarşılıqlı faydalı münasibətlər qura bilib. Bu münasibətləri ölkə rəhbərliyi daim inkişaf etdirir, yeni çalarlar əlavə edir. Onu nəzərə almaq lazımdır ki, müasir mərhələdə dayanıqlı və davamlı olaraq uğurlu xarici siyasət yeritmək proseslərə böyük yaradıcı yanaşma tələb edir. Artıq hansısa əbədi davranış standartından danışmaq xeyli risklidir. Çünki qlobal miqyasda müxtəlif təbiətli proseslər sürətlə cərəyan edir, qeyri-müəyyənliklər və risklərlə müşayiət olunur.

Təcrübə göstərir ki, dünyanın istənilən regionunda bir andaca geosiyasi mənzərə qarışa bilər. Separatçılığı, təxribatı, terroru himayə edən dairələr müxtəlif bəhanələrlə cəmiyyətləri sabitlikdən çıxarar. Cənubi Qafqaz bu baxımdan daha çox diqqət tələb edən məkandır. Səbəbi ondan ibarətdir ki, buraya böyük dövlətlərin güclü təsiri ilə yanaşı, yerli ölkələr sırasında Ermənistan da qeyri-müəyyənliyin qalmasında maraqlıdır. Bu örtük altında İrəvan işğal etdiyi ərazilərdə qalmağa çalışır.

Həm qlobal, həm də regional səviyyələrdən gələn bu cür riskli geosiyasi dinamika fonunda, əlbəttə, dayanıqlı və uğurlu xarici siyasət yeritmək asan deyil. Azərbaycan rəhbəri bunun öhdəsindən çox bacarıqla gəlməkdədir. Həmin kontekstdə İlham Əliyevin Rusiyaya səfərini tarixi adlandırmaq olar. Məsələ ondan ibarətdir ki, Rusiya qlobal miqyasda çox fəal olan və coğrafi olaraq Azərbaycana qonşu olan qüdrətli dövlətdir. Hazırda Rusiya ilə Qərb arasında geosiyasi nüfuz uğrunda gərgin mübarizə gedir.

Heç də hər bir regional dövlət bu mübarizənin fonunda balanslı mövqe tuta bilmir. Məsələn, Ermənistan kifayət qədər təhlükəli addımlar atır. Yeni erməni iqtidarının düşünülməmiş və birtərəfli siyasəti həm ölkə daxilində vəziyyəti qarışdırmaqda davam edir, həm də böyük dövlətlərlə münasibətlərdə ciddi qeyri-müəyyənliklər meydana çıxır. Nəticədə Ermənistanın özünün mövcudluğuna yeni təhdidlər yaranıb. Hazırda bu vassal ölkədə siyasi qüvvələrin bir-birinə qarşı radikal davranışları yeni səviyyəyə yüksəlib. O cümlədən R.Koçaryan N.Paşinyana əsl müharibə elan edib. Xatırladaq ki, R.Koçaryanı Rusiya, N.Paşinyanı isə Qərb dəstəkləyir.

Təbii ki, Ermənistanın bu acınacaqlı vəziyyətə düşməsinin əsl səbəbi xarici siyasətin yarıtmazlığıdır. Azərbaycan isə bunun əksinə - hər keçən gün daha uğurlu addımlar ataraq müstəqilliyini daha da möhkəmləndirir və inkişafını davam etdirir. Məhz bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin Rusiya Prezidenti ilə görüşü və orada əldə etdiyi razılıqlar dövlətçilik baxımından prinsipial əhəmiyyət daşıyır. Moskva həm Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında maraqlıdır, həm də təhlükəsizliyin təminində Bakı ilə sıx əməkdaşlığın əhəmiyyətini qəbul edir. Rusiya səfərinin əhəmiyyətinin digər aspekti bir sıra regional proseslərlə bağlıdır.

Bir-birini tamamlayan səfərlər: siyasi müdriklik nümunəsi

Məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan türk dövlətləri ilə də yaxından əməkdaşlıq siyasətini davam etdirir. Qırğız Respublikasında baş tutan sammit bu baxımdan çox vacibdir. Azərbaycan Prezidenti həmin tədbirdəki çıxışı zamanı milli dövlətçiliyin strateji hədəflərinə tam uyğun olan fikirlər ifadə edib. Türk dövlətlərinin əməkdaşlığının regional və qlobal geosiyasi reallıqlarla uzlaşması zərurəti vurğulanıb. Burada daha çox iqtisadi, enerji, mədəni və humanitar sferalarda rasional əməkdaşlıq modelinə üstünlük vermək prinsipi yer tutur.

Belə çıxır ki, reallıqda Azərbaycanın Rusiya və türk dövlətləri istiqamətində yeritdiyi siyasət bir-birini tamamlayır. Hər iki istiqamət qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipinə əsaslanır. Onun iki nümunəsini göstərə bilərik. Azərbaycan Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşməsində həm Rusiya, həm də Mərkəzi Asiya türk dövlətləri ilə konstruktiv-pozitiv ruhda müzakirələr apardı. Hətta Türkmənistanın müəyyən səbirsizliyinə təmkinlə yanaşdı. Rusiya və Qazaxıstanla isə tez anlaşdı. Məsələnin bu aspekti Azərbaycanın xarici siyasətinin əməkdaşlığa istiqamətlənmiş olması ilə sıx bağlıdır. Rəsmi Bakı siyasi aspektdə ustalıqla milli maraqları qonşu dövlətlərin maraqları ilə tarazlaşdıra bilir. Buna görədir ki, Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşməsində Azərbaycan Prezidentinin mühüm rol oynadığını ekspertlər açıq etiraf edirlər.

Digər nümunə kimi Rusiya ilə Türkiyə arasında münaqişə yarananda Azərbaycan Prezidentinin barış naminə göstərdiyi fəallığı vurğulamaq olar. Azərbaycan həmin dövrdə faktiki olaraq iki böyük dövlətin bir araya gəlməsi üçün ciddi işlər gördü. Nəticədə, böyük bir geosiyasi regionda Türkiyə-Azərbaycan-Rusiya geosiyasi əməkdaşlıq modelindən danışmağa başladılar. İndi ermənilər bu gedişatdan bərk narahatdırlar.

Deməli, rəsmi Bakı davamlı olaraq Rusiya və türk dövlətləri istiqamətlərindəki siyasətinə rasional məzmun verib və bu proses hazırda davam edir. Bu baxımdan İlham Əliyevin Rusiya və Qırğız Respublikasına səfərləri bir-birini məzmunca və strateji olaraq tamamlayır, çoxvektorlu siyasi kursun inkişafına xidmət edir.

Həmin aspektdə Xorvatiyaya olan səfərin əvvəlki iki səfərlə uyğunluq təşkil etdiyini də vurğulamaq gərəkdir. Ümumiyyətlə, Avropa istiqaməti Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm yer tutur. Bakı Avropa İttifaqının bir neçə üzvü ilə strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb. Aİ ilə isə ayrıca strateji əməkdaşlıq sənədi hazırlanır. Avropanın siyasi liderləri dəfələrlə vurğulayıblar ki, Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təminində ciddi rol oynayır. Hətta Bakının təşəbbüsü ilə reallaşan enerji və nəqliyyat layihələri ümumən Avropanın enerji xəritəsini yeniləşdirir.

Bunlar xarici siyasətdə çox önəmli məqamlardır. Ancaq Xorvatiya səfəri hazırkı mərhələdə enerji və nəqliyyat üzrə əməkdaşlığını perspektivləri baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Və eyni zamanda, Xorvatiya səfəri Rusiya və Qırğızıstan səfərini tamamlayan səfərdir. Çünki Zaqrebdə iki dövlət enerji və nəqliyyat sahələri ilə yanaşı, təhlükəsizlik sahəsində də əməkdaşlığın gələcəyinə toxunublar. Bundan başqa, Xorvatiya Prezidenti Xəzər hövzəsi ölkələri ilə əlaqələrə Şərqi Avropa-Xəzər hövzəsi təhlükəsizliyi kontekstində qiymət verib.

Bu onu göstərir ki, Xorvatiyaya səfər geniş miqyasda beynəlxalq əməkdaşlığa xidmət edir. Bütövlükdə böyük bir geosiyasi məkanda Azərbaycanın böyük rol oynadığı əməkdaşlıq şəbəkəsi meydana gəlir. Yuxarıda vurğuladığımız səfərlər həmin şəbəkənin əhəmiyyətli punktlarını təşkil edir.

Beləliklə, Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin Rusiya, Qırğız Respublikası və Xorvatiyaya səfərləri uğurlu xarici siyasətin gözəl nümunəsidir. Həm də burada onlar arasında sıx bağlılığın olması əhəmiyyətlidir. Rəsmi Bakı əsaslandırılmış və düşünülmüş siyasəti ilə ölkənin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun yüksəlməsinə ciddi töhfələr verməkdədir. Şübhəsiz ki, bu siyasət davam edəcək. Azərbaycan dövlətinin qlobal miqyasda geosiyasi proseslərdə rolunun artması yeni mərhələyə qədəm qoyacaq. Sistemli və ardıcıl şəkildə həyata keçirilən xarici siyasət kursu milli dövlətçiliyin möhkəmlənməsi prosesində əvəzedilməz faktordur. Bu həqiqət hər kəs tərəfindən qəbul edilir. Azərbaycan rəhbərliyi müstəqil demokratik dövlətin davamlı inkişafı naminə xarici siyasətdə uğurlarını davamlı surətdə inkişaf etdirəcəkdir.

Newtimes.az


Etiket:

Strategiya.az

Xəbərlər
28.07.2021

Azərbaycan MN: Ermənistan atəşkəs rejiminin tələblərinə əməl etmir

28.07.2021

Mustafa Şentopla Ceyhun Bayramov görüş keçirib

28.07.2021

Tələbə təhsil kreditini 10 ilə qaytara bilər

28.07.2021

Mustafa Şəntop: Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri üçün çox əhəmiyyətlidir

28.07.2021

Ərazi bütövlüyümüzə qarşı atılacaq hər hansı addımlar qətiyyətlə cavablandırılacaq - XİN

28.07.2021

Kəlbəcər istiqamətində gərginlik davam edir - MN

24.07.2021

“Qənərçay” qum-çınqıl yatağı hərrac qaydasında istifadəyə verilib

24.07.2021

Hazırda Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər sahəsində vəziyyət sabitdir - MN

24.07.2021

Son 24 saatda dünyada koronavirusa 573 mindən çox yoluxma qeydə alınıb

24.07.2021

Bölmələrimiz tərəfindən havaya heç bir PUA qaldırılmayıb 

23.07.2021

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

23.07.2021

“Ltv 7” kanalının direktoru və bir neçə əməkdaşı barəsində cinayət işi başlanılıb

23.07.2021

Jerom Lamber: Qarabağ müharibəsinin əsas səbəblərindən biri Minsk qrupunun diplomatik uğursuzluğudur

23.07.2021

Prezident İlham Əliyev: Bu gün Ermənistanın siyasi gündəliyini müəyyən dərəcədə biz formalaşdırırıq və bu, həqiqətdir

23.07.2021

Prezident İlham Əliyev: Müharibədən ən çox əziyyət çəkən ölkə Azərbaycandır, amma pulu Ermənistana verirlər

22.07.2021

Rezidenturaya qəbul imtahanının 1-ci mərhələsinin 2-ci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat başa çatır

22.07.2021

22 iyul Azərbaycanda Milli Mətbuat Günüdür

22.07.2021

Prezident İlham Əliyevin adından Kəlbəcərdə şəhid olmuş jurnalistlərin ailələrinə mənzil sənədləri təqdim edildi

20.07.2021

Toya dəvət edilən qonaqlar içərisində koronavirus xəstəsi aşkarlandı 

20.07.2021

Qurban bayramı ilə əlaqədar bayram namazı qılınıb

20.07.2021

“Azeri Light” neftinin bir bareli 69,33 dollara satılır

20.07.2021

Zərdabda karantin qaydalarının pozulduğu toy məclisləri aşkarlanıb

20.07.2021

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Qurban bayramı münasibətilə xalqımızı təbrik edib

20.07.2021

Ermənistan XİN-in Azərbaycanı tarix və ərazi iddialarında ittiham edən açıqlaması növbəti cəfəngiyyatdır

20.07.2021

Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub, hərbi qulluqçumuz yaralanıb

16.07.2021

Ermənistan Naxçıvanda Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub

16.07.2021

Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinə sədr təyin edilib - SƏRƏNCAM

16.07.2021

Rusiya ilə Azərbaycan arasında sığorta Memorandumu imzalanıb

16.07.2021

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanları üçün nəzərdə tutulan güzəştlər məlum olub - SİYAHI

16.07.2021

Ağdamda növbəti yeni hərbi hissənin açılışı olub

15.07.2021

Prezident İlham Əliyev Türkiyədə 15 iyul dövlət çevrilişi cəhdinin beşinci ildönümü ilə bağlı Ərdoğana məktub ünvanlayıb

15.07.2021

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar üzrə İşçi Qrupunun növbəti iclası keçirilib

15.07.2021

Səfirlik Azərbaycan vətəndaşlarını qısa zamanda Rusiya ərazisində hüquqi vəziyyətlərini tənzimləməyə çağırıb

15.07.2021

Prezident İlham Əliyevdən Ermənistana xəbərdarlıq: Sonra gec ola bilər

15.07.2021

Şükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir

15.07.2021

Azərbaycan Ordusunun Şuşa ətrafındakı mövqeləri atəşə tutulub

13.07.2021

Leyla Abdullayeva: Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsindəki ərazisinə edilən hər hansı səfər Ermənistan tərəfindən şərh belə oluna bilməz

13.07.2021

İlin ikinci yarısında qlobal neft tələbatı sutkada 4,6 milyon barel artacaq

13.07.2021

Azərbaycana gələn 31 nəfərdə "Delta" ştammı aşkarlanıb

13.07.2021

Prezident İlham Əliyev-Qlobal səhiyyə böhranı fonunda “peyvənd millətçiliyi” narahatlıq doğurur

13.07.2021

COVID-19 sertifikatları artıq “myGov”da

13.07.2021

Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Baş nazirinin müavinini qəbul edib

13.07.2021

Hərbi qulluqçunun özünü öldürməsi ilə bağlı cinayət işi açıldı

13.07.2021

HEYDƏR ƏLİYEV - YENİ MİLLİ İNTİBAHIN VƏ MÜSTƏQİL DÖVLƏTÇİLİYİN ƏSASINI QOYMUŞ TARİXİ LİDER

11.07.2021

İtkin düşən daha bir hərbi qulluqçunun şəhid olduğu müəyyənləşdi - Hərbi Prokurorluq

10.07.2021

DİN narkotikə qarşı təbliğat üçün vətəndaşlara müraciət edib

10.07.2021

Ermənistan Gədəbəy istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutub - MN

10.07.2021

Azərbaycan neftinin qiyməti 77 dollara çatır

09.07.2021

Qəbul imtahanlarında bu suallar salınmayacaq 

09.07.2021

Qubadlı və Laçın rayonlarında Dövlət Sərhəd Xidmətinin iki yeni hərbi hissəsi xidməti istifadəyə verilib