Akademik Mehdi Mehdizadənin tələbə yoldaşlarını tanıyırsınızmı? və yaxud Ünsiyyət mədəniyyəti ümumi mədəniyyətin başlıca şərtlərindəndir

09:22 / 06.12.2018

Nazim Nəsrəddinov

Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

Bir dəfə yolum Şamaxıya düşmüşdü.Oğlum o vaxtlar Moskvada stomatoloji klinikaların birində işləyirdi;Moskva həkimlərindən  xarici tibbi yenilikləri öyrənməyə getmişdi. Odur ki, səyahətə onun Laçınlı dostu doktor  Elnurun təzə aldığı "Moskviç"lə çıxmışdıq. Bakıya qayıdanda yolda POLADLI kəndinin   göstəricisini görəndə həm ərklə, həm də utana-utana Elnura dedim ki, Elnur, bəlkə Poladlıya da dəyək. Bir tələbə yoldaşım orada yaşayır, çoxdandır görmürəm. Düzü, Elnurun maşınını 4-5 saat istismar etdiyimizdən xəcalət çəksəm də, incəvara,  o  bir söz demədi. Ürəyində Moskvaya Rəsulun ünvanına nə göndərdiyini deyə bilmərəm. Nə isə....

Yolda o tərəflərə avtobus gözləyən bir nənə və onun iki kiçik nəvəsini də özümüzə bələdçi etdik. Nənə eşidəndə ki, Ələkbər müəllimgilə gedirik, dedi ki, rəhmətlik yaxşı adam idi, Allah rəhmət eləsin. Bir az tutuldum, düşündüm ki, bəlkə səhv eləyir.  Bəlkə onu  başqa adamla qarışıq salır. ...Düz deyirmiş. Ələkbər müəllim bir neçə il bundan qabaq vəfat edibmiş.

...Onlar-bələdçilərimiz  Yekəxanada düşdülər, biz yolumuza davam etdik. Kənddə  məscidin yanında rəhmətliyin evinin yerini soruşanda  bir nəfər heç nə demədən maşınımıza əyləşdi. Sən demə bu, Ələkbər müəllimin dərs dediyi  şagirdlərdən biri imiş. Küçə qapısını döyməyə ehtiyac olmadı. Uşaqlar hansı yollasa, Ələkbər müəllimin oğlu Şəhriyar müəllimə xəbər çatdırıblarmış... Şəhriyar Ələkbərin böyük oğludur. Tarix müəllimidir. Onu birinci dəfə idi ki, görürdüm. Yolda eşitdiyimiz xəbərə görə  üzrxahlıq etdim, baçsağlığı verdik, həyatda var olanlarına uzun ömür arzuladıq. Molla gəldi, rəhmətliyi yada saldıq. Kənd adətinə görə, biz qonaqlarla salamlaşmağa, bizi  görməyə qohum-əqrəba yığışdı. Sağ olsunlar, Ələkbər müəllimi yaxşı insan, savadlı müəllim kimi  yaxşı qiymətləndirdilər. Məqsədimiz bir az əyləşəndən sonra geri qayıtmaq idi. İmkan vemədilər, belə məsləhətləşdik ki, axşamtərəfi yola çıxarıq. Həyətdə qohum-əqrəbaların köməyi ilə qonaqqarşılama tədbirinə hazırlığa başlamışdılar. Belə yerdə adam özünü naqolay vəziyyətdə hiss edir. Düşünürsən ki, ev yiyəsini çətinliyə salırsan. Şəhriyar mənim narahatçılığımı hiss edib, söhbəti atasının yaxın dostlarına yönəltdi. Mən onunla sonuncu dəfə 5-10 il  bundan əvvəl əlaqə saxladığıma görə, təbii ki, özümü bu sırada görmürdüm. Sən demə, Ələkbərin sağlığında bu evə tələbə yoldaşlarımızdan bir neçəsi gəlibmiş. Ən çox yadda qalanı Əbülfəz Məmmədov idi.  V  kursda oxuyanda ilk kitabı çıxan Əbülfəz Naxçıvanlı...

Əbülfəzin saatlarla bu evdə şeir oxuduğunu  başqaları da dedilər.Təsəvvür edirəm, Əbülfəz həmişə məclislərdə ən çox yaxşı söz deyənlərdən idi. Tələbə yoldaşımız Şamaxılı Ramiz Baxışov bu kəndlə qohum olub. Şəhriyar atasının tələbə yoldaşları ilə cəkdirdiyi şəkilləri gətirdi, onların çoxu haqqında  maraqlı söhbətlər etdi. Mənim də şəklim üzə çıxdı-Ağsulu  raykom işçisi Xəyyam Mirzəliyev, Ələkbər və mən. Şəkillərin bir neçəsi divardakı çərçivələrdən bizə tərəf boylanırdı. Mən bu şəkillərin cərgəsində yox idim.Bu da təbii idi,tələbə dostlar çox vaxt bir-birlərini tez unudurlar. Ünsiyyət insanların bütün ömrü boyu davam etməlidir. İnsanlar gərək bir-birlərini unutmasınlar. Şəhriyar atasının kitabxanasını sıliqə ilə saxlayır.Hiss edirsən ki,ixtisasca tarix müəllimi olan Şəhriyar Azərbaycan ədəbiyyatını da,Azərbaycan dilini də yaxşı bilir, o, dünyagörüşünə görə həmyaıdlarının çoxundan yaxşı mənada fərqlənir. Sonralar o, AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun  dissertantı olanda  mən o vaxt fikrimdə yanılmadığımı hiss etdim. Şəhriyarla axırıncı dəfə 2-3 il bundan qabaq zəngləşmişəm.oğlu olmuşdu. Sevinclə  xəbər veridi ki, əmi, oğlumuz oldu, adını da Ələkbər qoyduq...

Onda mən yolda idim...Səhv eləmirəmsə, kiçik qardaşımın qırx mərasiminə gedirdim.. Çətin məqamları yaşasam da,özümü  cəmləşdirdim,Şəhriyarı ürəkdən təbrik etdim:

 Adı ilə böyüsün,Şəhriyar.Deməli, indi Poladlıda  yenə də Ələkbər Əliyevin adı  çəkiləcək. Babasına layiq övlad olsun....

..Şəhriyar biz qocalara baxanda çox istiqanlı  ziyalıdır. Bakıya dostumuz, tələbə yoldaşımız İsa Əliyevin matəm mərasiminə gəlmişdi.Halbuki o məclisdə tələbə yoldaşlarımızın bir neçəsinə zəng etsək də, heç biri vaxt və sağlamlıq imkanı tapmamışdı. Olur da...Onsuz da insanların istəyindənasılı olmayaraq, həyat davam edir.Şəhriyar arayıb,axtarıb Əbülfəzi də tapmışdı.Bunu mənə deyəndə danışğından hiss etdim ki, əmi-bala yaxşı ünsiyyət qurublar. Əbülfəzin ölüm xəbərini mən çox gec eşitdim. Sonralar ailələrinə başsağlığı göndərdim. Mənə elə gəlir ki, Şəhriyar o məclisdə mütləq iştirak edib. O,Əbülfəzi  müasir şeirimizin nadir yaradıcılarından biri heab edirdi.Şəhriyar paylı-peşkəşli qonaqladandır. Hər dəfə bizə gələndə əlidolu gəlirdi. Mən  ona bu xasiyyəti  dəyişməyi, deyəsən, tərgidə bildim. Mənə elə gəlir ki,bəzən ünsiyyət elə bu əlidoluluğa görə yavaş-yavaş sönməyə başlayır.Ünsiyyətin qarşılıqlı olması üçün o qədər də utandırıcı   dəm-dəstgah olmamalıdır. İnsanlar, bir-birinizlə səmimi olun. Həyat  - gözəldir.Bu gözəlliyin də hamının ürəyincə  olannəsnələri var.  Sizi dostluğa,səmimiyyətə dəvət edirəm.Gəlin, hamımız  babalarımızın dostluğunu davam etdirək,bir-birimizi unutmayaq...

P.S.Mən bu yazını bu gün yazası deyildim.Fikirləşirdim, müəyyən bir forma,üsul axtarırdım. 1921-cidəBakıda yaradılmış Azərbaycan Ali Pedaqoji İnstitutunun 1926-cı il məzunları haqqında materialları  araşdırırdım.Birdən ağlıma gəldi ki, görəsən  AAPİ-nun 1926-cı il məzunlarından biri olan Çəbrayılli akademik  Mehdi Mehdizadənin tələbə yoldaşları kim olub? Aha...Tapdım və sevindim.Onlardan ikisini, yəqin ki,çoxlarınız da tanıyır; şair və tərcüməçi Mikayıl Rzaquluzadə, istiqlal şairimiz Əhməd Cavad-Cavad Axundazadə. Mehdi Mehdizadənin digər tələbə yoldaşlarının bir qrupunun siyahısını Sizlərə ünvanlatıram. Qobustanlı Şərriyar müəllim  Sizlərə görk olsun. Dostluğa,yaxşı ənənələrə sadiq insan kimi. yaxşı dost kimi...axıatanın yaxşı oğlu kimi... Nəsillərin dostluğunu davam etdirin. Vallah, dünyada ən böyük nemət can sağlığıdır,yaxşı adamlarln yaxşılığa xidmət edən ünsiyyət mədəniyyətidir.

*****

Görəsən, AKADEMİK MEHDİ MEHDİZADƏ nazir olanda tələbə yoldaşlarına qayğı göstəribmi ?

 

Mehdi Mehdizadənin tələbə yoldaşlarlnı siz də tanıyın

1926-ci ildə Azərbaycan Ali Pedaqoji İnstitutunu bitirənlərin  bir qrupunun siyahısı

FİZİKA - RİYAZİYYAT FAKÜLTƏSİni bitirənlər

1.Sahib Hüseynzadə-Lənkəran

2.Həsən Həsənzadə-Ağdam

3.Mehdi Mehdizadə-Cəbrayıl

4.Mustafa Cabbarzadə-Nuxa

5.Mustafa İsmayılzadə-Ağdaş

6.Nəsib Qasımzadə-Gəncə

7.Hüseyn Həmidzadə-Gəncə

8.Rəsul Rəhimli-Şamaxı

9.Firudin Mahmudbəyli-Şamaxı

10.Rizvan Kaşizadə-Nuxa

11.Əlişah Məhəmmədov -Nuxa

12.Səfər Ramazanov-Lənkəran

13.Tofiq Ağayev-Şamaxı

14.Kərim Kərimzadə-Göyçay

15.Hacıbala İsmayılzadə-Göyçay

16.Sadıq İbrahimzadə-Göyçay

17.Soltan Ağazadə-Göyçay

18.Bəhmən Məhəmmədzadə-Şuşa

19.Ələşrəf Hacızadə-Nuxa

20.Abbas Abbaszadp-Təbriz

21.Ziya Azaqbəyli-Nuxa

Təbiət aqronomluğu fakültəsini bitirənlər

1.Məmmədbağır Əlizadə-Göyçay

2.İdris Musazadə-Gəncə

3.Hacı Hacızadə-Gəncə

4.Əmin Abdullazadə-Şamaxı

5.Yusif Mahmudzadə-Göyçay

6.Yəhya İsmayılzadə-Göyçay

7.Musa Əfəndizadə-Ağdaş

8.Zahid Əlizadə-Nuxa

9.Həsən Əfəndizadə-Nuxa


Etiket:

Strategiya.az

Xəbərlər
10.12.2018

Təlimlərə hava düşmənini təqlid etmək üçün aviasiya bölmələri də cəlb olunub

10.12.2018

Atatürk parkındakı ictimai iaşə obyektləri sökülür -VİDEO

10.12.2018

Ucuzlaşan və bahalaşan ərzaqların SİYAHISI

10.12.2018

Ukrayna, Neapol dairələri və... SİYAHI

10.12.2018

Qubada məktəbdəki yanğınla bağlı FHN-dən rəsmi açıqlama

10.12.2018

Ermənistan müxalifəti seçkilərlə bağlı sərt bəyanat yayıb

10.12.2018

Xaçmazda yol qəzalarında 2 piyada ölüb

10.12.2018

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı - Attestasiya

10.12.2018

Bu ilin Nobel sülh mükafatı sahibinə təqdim olunub

10.12.2018

“Xəzər hövzəsi və enerji təhlükəsizliyi” kitabının təqdimatı olub

10.12.2018

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

10.12.2018

Zərərçəkmişlə aralarında illərdir ədavət olduğunu bildirib

10.12.2018

“Arsenal” – “Qarabağ” görüşünün hakimləri müəyyənləşdi

10.12.2018

Tramp üçün qorxunc ehtimal REALLAŞIR: 2019-cu ilin yanvarında...

10.12.2018

Qocalıb ölən inəklərin ətini yeyirik? - Kolbasa və sosislərlə bağlı ŞOK İDDİA – VİDEO 

10.12.2018

110 dövlət əmlakı özəlləşdirilməyə çıxarılacaq

10.12.2018

“Çarəsiz sərnişinlər” 

10.12.2018

Reynaldo yenidən “Qarabağ”da

10.12.2018

Ağcabədidə mənzildə 5 kq-dan artıq marixuana aşkarlandı

10.12.2018

Bakıda bayram yarmarkalarına start verildi - 23 yerdə

10.12.2018

Britaniya Brexit üzrə bildirişi birtərəfli qaydada geri götürə bilər

10.12.2018

Vəsaitlərin cəlb edilməsi üzrə depozit hərracının nəticələri açıqlanıb

10.12.2018

II Avropa Oyunlarının ulduz səfiri müəyyənləşdi

10.12.2018

Azərbaycan Qırğızıstanın keçmiş gömrük rəhbərinin ekstradisiyasına icazə verib

10.12.2018

Xalq artisti Gülxar Həsənovanın xatirəsi anılıb

10.12.2018

CNN Camal Kaşıkçının ölümündən öncəki son sözlərini dərc edib

10.12.2018

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin marşal proqramına qeydiyyat prosesi davam edir

10.12.2018

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində yeni kadr təyinatı olub

10.12.2018

Qətər əmiri Səudiyyə kralının dəvətini qəbul etmədi

10.12.2018

Qubada tələbə itkin düşdü

10.12.2018

Məsut Özil sağaldı - “Qarabağ”a qarşı oynayacaq?

10.12.2018

Sabah ölkə ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq

10.12.2018

Bakıda külli miqdarda aksiz markasız siqaretə görə 3 nəfər saxlanılıb

10.12.2018

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı müzakirələr aparılır

10.12.2018

"Sarı jiletlilər" daha bir Avropa ölkəsini QARIŞDIRDI - Bu dəfə millət vəkilləri də küçələrə axışdı

10.12.2018

"Ziya" qəzetinin  qaranlıqda və alatoranlıqda qalan  tərcümeyi-halı

10.12.2018

Altmış qadını öldürən “Anqarsk manyakına” ikinci ömürlük həbs cəzası verilib

10.12.2018

Dövlət Komissiyası: DTX-nin hospitalında xüsusi yer ayrılıb, indiyədək 1943 itkinlə bağlı 5889 nümunə toplanıb

10.12.2018

Gürcüstandan gələn avtomobildə külli miqdarda pirotexniki vasitə aşkarlandı

10.12.2018

Leyla Əliyeva Bakıda beynəlxalq foruma qatıldı

10.12.2018

Azərbaycanda zəlzələ olub

10.12.2018

Avtomobillərdən oğurluq edənlər yaxalanıblar

10.12.2018

Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Hacıqabul rayonunda vətəndaşlarla görüşəcək

10.12.2018

Avtomobilin yanacaq çəninin içərisindən pirotexniki vasitələr tapılıb

10.12.2018

Orta təhsilini bitirə bilməyənlər üçün eksternat imtahanları keçiriləcək

10.12.2018

Masallıda evdə partlayış: ölən və yaralılar var

10.12.2018

Azərbaycan Prezidenti Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının prezidentini qəbul edib

10.12.2018

Külli miqdarda narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

10.12.2018

Prezident İlham Əliyev Türkiyənin kənd təsərrüfatı və meşəçilik nazirini qəbul edib

10.12.2018

Silahlar aşkar edilərək götürülüb