Akademik Mehdi Mehdizadənin tələbə yoldaşlarını tanıyırsınızmı? və yaxud Ünsiyyət mədəniyyəti ümumi mədəniyyətin başlıca şərtlərindəndir

09:22 / 06.12.2018

Nazim Nəsrəddinov

Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

Bir dəfə yolum Şamaxıya düşmüşdü.Oğlum o vaxtlar Moskvada stomatoloji klinikaların birində işləyirdi;Moskva həkimlərindən  xarici tibbi yenilikləri öyrənməyə getmişdi. Odur ki, səyahətə onun Laçınlı dostu doktor  Elnurun təzə aldığı "Moskviç"lə çıxmışdıq. Bakıya qayıdanda yolda POLADLI kəndinin   göstəricisini görəndə həm ərklə, həm də utana-utana Elnura dedim ki, Elnur, bəlkə Poladlıya da dəyək. Bir tələbə yoldaşım orada yaşayır, çoxdandır görmürəm. Düzü, Elnurun maşınını 4-5 saat istismar etdiyimizdən xəcalət çəksəm də, incəvara,  o  bir söz demədi. Ürəyində Moskvaya Rəsulun ünvanına nə göndərdiyini deyə bilmərəm. Nə isə....

Yolda o tərəflərə avtobus gözləyən bir nənə və onun iki kiçik nəvəsini də özümüzə bələdçi etdik. Nənə eşidəndə ki, Ələkbər müəllimgilə gedirik, dedi ki, rəhmətlik yaxşı adam idi, Allah rəhmət eləsin. Bir az tutuldum, düşündüm ki, bəlkə səhv eləyir.  Bəlkə onu  başqa adamla qarışıq salır. ...Düz deyirmiş. Ələkbər müəllim bir neçə il bundan qabaq vəfat edibmiş.

...Onlar-bələdçilərimiz  Yekəxanada düşdülər, biz yolumuza davam etdik. Kənddə  məscidin yanında rəhmətliyin evinin yerini soruşanda  bir nəfər heç nə demədən maşınımıza əyləşdi. Sən demə bu, Ələkbər müəllimin dərs dediyi  şagirdlərdən biri imiş. Küçə qapısını döyməyə ehtiyac olmadı. Uşaqlar hansı yollasa, Ələkbər müəllimin oğlu Şəhriyar müəllimə xəbər çatdırıblarmış... Şəhriyar Ələkbərin böyük oğludur. Tarix müəllimidir. Onu birinci dəfə idi ki, görürdüm. Yolda eşitdiyimiz xəbərə görə  üzrxahlıq etdim, baçsağlığı verdik, həyatda var olanlarına uzun ömür arzuladıq. Molla gəldi, rəhmətliyi yada saldıq. Kənd adətinə görə, biz qonaqlarla salamlaşmağa, bizi  görməyə qohum-əqrəba yığışdı. Sağ olsunlar, Ələkbər müəllimi yaxşı insan, savadlı müəllim kimi  yaxşı qiymətləndirdilər. Məqsədimiz bir az əyləşəndən sonra geri qayıtmaq idi. İmkan vemədilər, belə məsləhətləşdik ki, axşamtərəfi yola çıxarıq. Həyətdə qohum-əqrəbaların köməyi ilə qonaqqarşılama tədbirinə hazırlığa başlamışdılar. Belə yerdə adam özünü naqolay vəziyyətdə hiss edir. Düşünürsən ki, ev yiyəsini çətinliyə salırsan. Şəhriyar mənim narahatçılığımı hiss edib, söhbəti atasının yaxın dostlarına yönəltdi. Mən onunla sonuncu dəfə 5-10 il  bundan əvvəl əlaqə saxladığıma görə, təbii ki, özümü bu sırada görmürdüm. Sən demə, Ələkbərin sağlığında bu evə tələbə yoldaşlarımızdan bir neçəsi gəlibmiş. Ən çox yadda qalanı Əbülfəz Məmmədov idi.  V  kursda oxuyanda ilk kitabı çıxan Əbülfəz Naxçıvanlı...

Əbülfəzin saatlarla bu evdə şeir oxuduğunu  başqaları da dedilər.Təsəvvür edirəm, Əbülfəz həmişə məclislərdə ən çox yaxşı söz deyənlərdən idi. Tələbə yoldaşımız Şamaxılı Ramiz Baxışov bu kəndlə qohum olub. Şəhriyar atasının tələbə yoldaşları ilə cəkdirdiyi şəkilləri gətirdi, onların çoxu haqqında  maraqlı söhbətlər etdi. Mənim də şəklim üzə çıxdı-Ağsulu  raykom işçisi Xəyyam Mirzəliyev, Ələkbər və mən. Şəkillərin bir neçəsi divardakı çərçivələrdən bizə tərəf boylanırdı. Mən bu şəkillərin cərgəsində yox idim.Bu da təbii idi,tələbə dostlar çox vaxt bir-birlərini tez unudurlar. Ünsiyyət insanların bütün ömrü boyu davam etməlidir. İnsanlar gərək bir-birlərini unutmasınlar. Şəhriyar atasının kitabxanasını sıliqə ilə saxlayır.Hiss edirsən ki,ixtisasca tarix müəllimi olan Şəhriyar Azərbaycan ədəbiyyatını da,Azərbaycan dilini də yaxşı bilir, o, dünyagörüşünə görə həmyaıdlarının çoxundan yaxşı mənada fərqlənir. Sonralar o, AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun  dissertantı olanda  mən o vaxt fikrimdə yanılmadığımı hiss etdim. Şəhriyarla axırıncı dəfə 2-3 il bundan qabaq zəngləşmişəm.oğlu olmuşdu. Sevinclə  xəbər veridi ki, əmi, oğlumuz oldu, adını da Ələkbər qoyduq...

Onda mən yolda idim...Səhv eləmirəmsə, kiçik qardaşımın qırx mərasiminə gedirdim.. Çətin məqamları yaşasam da,özümü  cəmləşdirdim,Şəhriyarı ürəkdən təbrik etdim:

 Adı ilə böyüsün,Şəhriyar.Deməli, indi Poladlıda  yenə də Ələkbər Əliyevin adı  çəkiləcək. Babasına layiq övlad olsun....

..Şəhriyar biz qocalara baxanda çox istiqanlı  ziyalıdır. Bakıya dostumuz, tələbə yoldaşımız İsa Əliyevin matəm mərasiminə gəlmişdi.Halbuki o məclisdə tələbə yoldaşlarımızın bir neçəsinə zəng etsək də, heç biri vaxt və sağlamlıq imkanı tapmamışdı. Olur da...Onsuz da insanların istəyindənasılı olmayaraq, həyat davam edir.Şəhriyar arayıb,axtarıb Əbülfəzi də tapmışdı.Bunu mənə deyəndə danışğından hiss etdim ki, əmi-bala yaxşı ünsiyyət qurublar. Əbülfəzin ölüm xəbərini mən çox gec eşitdim. Sonralar ailələrinə başsağlığı göndərdim. Mənə elə gəlir ki, Şəhriyar o məclisdə mütləq iştirak edib. O,Əbülfəzi  müasir şeirimizin nadir yaradıcılarından biri heab edirdi.Şəhriyar paylı-peşkəşli qonaqladandır. Hər dəfə bizə gələndə əlidolu gəlirdi. Mən  ona bu xasiyyəti  dəyişməyi, deyəsən, tərgidə bildim. Mənə elə gəlir ki,bəzən ünsiyyət elə bu əlidoluluğa görə yavaş-yavaş sönməyə başlayır.Ünsiyyətin qarşılıqlı olması üçün o qədər də utandırıcı   dəm-dəstgah olmamalıdır. İnsanlar, bir-birinizlə səmimi olun. Həyat  - gözəldir.Bu gözəlliyin də hamının ürəyincə  olannəsnələri var.  Sizi dostluğa,səmimiyyətə dəvət edirəm.Gəlin, hamımız  babalarımızın dostluğunu davam etdirək,bir-birimizi unutmayaq...

P.S.Mən bu yazını bu gün yazası deyildim.Fikirləşirdim, müəyyən bir forma,üsul axtarırdım. 1921-cidəBakıda yaradılmış Azərbaycan Ali Pedaqoji İnstitutunun 1926-cı il məzunları haqqında materialları  araşdırırdım.Birdən ağlıma gəldi ki, görəsən  AAPİ-nun 1926-cı il məzunlarından biri olan Çəbrayılli akademik  Mehdi Mehdizadənin tələbə yoldaşları kim olub? Aha...Tapdım və sevindim.Onlardan ikisini, yəqin ki,çoxlarınız da tanıyır; şair və tərcüməçi Mikayıl Rzaquluzadə, istiqlal şairimiz Əhməd Cavad-Cavad Axundazadə. Mehdi Mehdizadənin digər tələbə yoldaşlarının bir qrupunun siyahısını Sizlərə ünvanlatıram. Qobustanlı Şərriyar müəllim  Sizlərə görk olsun. Dostluğa,yaxşı ənənələrə sadiq insan kimi. yaxşı dost kimi...axıatanın yaxşı oğlu kimi... Nəsillərin dostluğunu davam etdirin. Vallah, dünyada ən böyük nemət can sağlığıdır,yaxşı adamlarln yaxşılığa xidmət edən ünsiyyət mədəniyyətidir.

*****

Görəsən, AKADEMİK MEHDİ MEHDİZADƏ nazir olanda tələbə yoldaşlarına qayğı göstəribmi ?

 

Mehdi Mehdizadənin tələbə yoldaşlarlnı siz də tanıyın

1926-ci ildə Azərbaycan Ali Pedaqoji İnstitutunu bitirənlərin  bir qrupunun siyahısı

FİZİKA - RİYAZİYYAT FAKÜLTƏSİni bitirənlər

1.Sahib Hüseynzadə-Lənkəran

2.Həsən Həsənzadə-Ağdam

3.Mehdi Mehdizadə-Cəbrayıl

4.Mustafa Cabbarzadə-Nuxa

5.Mustafa İsmayılzadə-Ağdaş

6.Nəsib Qasımzadə-Gəncə

7.Hüseyn Həmidzadə-Gəncə

8.Rəsul Rəhimli-Şamaxı

9.Firudin Mahmudbəyli-Şamaxı

10.Rizvan Kaşizadə-Nuxa

11.Əlişah Məhəmmədov -Nuxa

12.Səfər Ramazanov-Lənkəran

13.Tofiq Ağayev-Şamaxı

14.Kərim Kərimzadə-Göyçay

15.Hacıbala İsmayılzadə-Göyçay

16.Sadıq İbrahimzadə-Göyçay

17.Soltan Ağazadə-Göyçay

18.Bəhmən Məhəmmədzadə-Şuşa

19.Ələşrəf Hacızadə-Nuxa

20.Abbas Abbaszadp-Təbriz

21.Ziya Azaqbəyli-Nuxa

Təbiət aqronomluğu fakültəsini bitirənlər

1.Məmmədbağır Əlizadə-Göyçay

2.İdris Musazadə-Gəncə

3.Hacı Hacızadə-Gəncə

4.Əmin Abdullazadə-Şamaxı

5.Yusif Mahmudzadə-Göyçay

6.Yəhya İsmayılzadə-Göyçay

7.Musa Əfəndizadə-Ağdaş

8.Zahid Əlizadə-Nuxa

9.Həsən Əfəndizadə-Nuxa


Etiket:

Strategiya.az

Xəbərlər
19.02.2019

Hansı qan qrupu hansı xəstəliyin riskini artırır

19.02.2019

Canavarların kəndlərə hücum etməsinin qarşısının alınması ilə bağlı İşçi Qrup yaradılıb

19.02.2019

ABŞ-da azərbaycanlı gəncin qatilini həbs ediblər

19.02.2019

"Barselona"nın "Lion"la ilk oyun üçün heyəti - siyahı

19.02.2019

Uzun ömür sürmək üçün nələrə DİQQƏT EDƏK? - VİDEO

19.02.2019

Türkiyədə çökmüş mədənin dağıntıları altından daha iki nəfərin cəsədi çıxarılıb

19.02.2019

Azərbaycanda orta məktəbi xüsusi nailiyyətlərlə başa vuranlara xüsusi nümunəli attestat veriləcək

19.02.2019

“Birinci və axırıncı səhvimizdir” - Qaynatanın mal-qarasına "göz dikən" yeznə – VİDEO

19.02.2019

“Fənərbağça”nın sabiq futbolçusu ABŞ klubuna transfer olunub

19.02.2019

Bakıda şirniyyat evinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

19.02.2019

Fərid Şəfiyev Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri təyin edilib

19.02.2019

Türkiyə “Türk axını” layihəsinə 23 milyon dollar sərmayə qoyacaq

19.02.2019

Prezident İlham Əliyev Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbərinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

19.02.2019

Kürdəxanıda 704 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb

19.02.2019

ABŞ-ın 16 ştatından ibarət koalisiya Prezident Donald Trampı məhkəməyə verib

19.02.2019

Bakıda qanunsuz odlu silah gəzdirən Masallı sakini saxlanılıb

19.02.2019

Sabah hava yağmursuz keçəcək

19.02.2019

Sumqayıtda 63 yaşlı qadının meyiti aşkarlanıb

19.02.2019

Prezident İlham Əliyev bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb

19.02.2019

Yalnış yazılan protokol cərimələrinə qarşı NƏ ETMƏLİ? - VİDEO

19.02.2019

Bakı sakininin evindən 2 kq-a yaxın heroin tapılıb

19.02.2019

İkardi "Yuventus"a keçir? - "İnter"dən açıqlama

19.02.2019

SAATLI SAKİNİNDƏN SİLAH-SURSAT GÖTÜRÜLÜB

19.02.2019

Qanuna 18 yaşınadək şəxslərə siqaret və spirtli içki satışını qadağan edən dəyişiklik qəbul olundu

19.02.2019

Ötən gün ən çox qar BU ƏRAZİLƏRƏ yağıb

19.02.2019

Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının nümayəndə heyətini qəbul edib

19.02.2019

Ölkənin əsas avtomobil yollarındakı SON VƏZİYYƏT

19.02.2019

“Azeri Light”ın bir barreli 68,65 dollara satılır

19.02.2019

Hərbi qulluqçularımız çoxmillətli qış təlimində ölkəmizi layiqincə təmsil edirlər

19.02.2019

Birjalarda neftin qiyməti

19.02.2019

"Messi soyuqlasa, bizim üçün yaxşı olacaq" - "Lion"un prezidenti

19.02.2019

Buraxılış imtahanlarının rayon və şəhərlər üzrə keçirilmə qrafiki müəyyən olunub

19.02.2019

Ötən ildən axtarışda olan şəxs saxlanılıb

19.02.2019

Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunda gücləndirilmiş rejim

19.02.2019

Təkəbbür-Görüntülər, əyintilər, çürüntülər...

19.02.2019

Reyestrin aparılması qaydalarını pozanlar cərimələnəcəklər

19.02.2019

Gəncə sakinində silah aşkarlanıb

19.02.2019

Fevralın 26-da ilk dərslər Xocalı soyqırımına həsr ediləcək

19.02.2019

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 55 nəfər saxlanılıb

19.02.2019

“İçərişəhər” Qoruğu İdarəsinin səlahiyyəti artırıldı – Avtomobillərin hərəkətini məhdudlaşdıra biləcək

19.02.2019

Donald Tusk: Ukrayna demokratiya istiqamətində islahatları davam etdirməlidir

19.02.2019

Fevralın 19-da xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri

19.02.2019

Düşmən atəşkəsi 24 dəfə pozdu

19.02.2019

TARİXDƏ ŞƏRƏFLİ İZİMİZ İFTİXARIMIZDIR

19.02.2019

"Liverpul" "Bavariya"ya, "Lion" "Barselona"ya qarşı - Yenilənir

19.02.2019

İspaniyadan Vətənə 4 medal - 1 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc

19.02.2019

Masallı rayonunda zəlzələ baş verib

19.02.2019

Sabiq prezidentin oğlundan ölkəni tərk etməmək barədə iltizam alınıb

19.02.2019

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Binəli Yıldırım istefa verib

19.02.2019

Çörəyin qiymətində artım gözlənilirmi? - AÇIQLAMA - VİDEO